Bij echtscheiding of overlijden kan de gezinswagen overgedragen worden aan de andere (ex) partner zonder dat er opnieuw belasting op de inverkeerstelling (inschrijvingstaks) moet betaald worden. Ondanks het feit dat de overnemende echtgenoot het voertuig in kwestie voor de eerste maal in het verkeer brengt en dus als 'nieuwe persoon' vermeld wordt op het inschrijvingsbewijs, moet er niet opnieuw BIV betaald worden op voorwaarde dat de BIV al eerder door de overdragende echtgenoot werd betaald. Wettelijke en feitelijke samenwoners die de gezinswagen overdragen aan de partner betalen vandaag wel opnieuw de belasting op de inverkeerstelling. In de toekomst zal dat niet meer het geval zijn voor wettelijke samenwoners. De Vlaamse regering keurde hierover het voorontwerp van decreet goed. De regeling zou ingaan vanaf begin 2019.

Inschrijvingstaks

Als je een nieuwe wagen of een tweedehandswagen koopt, dan moet je eenmalig de belasting op de inverkeerstelling (BIV) betalen, bij de inschrijving van het voertuig op jouw naam. De BIV wordt berekend op basis van de milieuvriendelijkheid van de wagen, zoals de uitstoot van CO2 en fijn stof. Na de inschrijving van jouw voertuig krijg je automatisch een betalingsuitnodiging voor de BIV. In het Vlaamse gewest wordt de BIV geïnd door de Vlaamse Belastingdienst. Wil je weten hoeveel de BIV in jouw geval zal bedragen, dan kan je de belasting berekenen aan de hand van een simulator die je vindt op www.vlaanderen.be, Mobiliteit, Belastingen op voertuigen.

Wettelijk samenwonen

Wettelijk gaan samenwonen doe je door een verklaring af te leggen bij de burgerlijke stand van de gemeente waar je als koppel op hetzelfde adres woont. Het statuut houdt rechten en plichten in en biedt een bescherming, onder andere op het vlak van het erfrecht. Toch zijn er nog altijd verschillen tussen gehuwden en wettelijk samenwonenden, waarvan er eentje binnenkort alweer weggewerkt is. Wettelijk samenwonen is een 'tussenstatuut' tussen gehuwd zijn en feitelijk samenwonen. Feitelijke samenwoners hebben de minste pichten, maar ook de minste rechten en bescherming. De verschillen tussen feitelijk en wettelijk samenwonen en huwen vind je uitgelegd op www.notaris.be

Bij echtscheiding of overlijden kan de gezinswagen overgedragen worden aan de andere (ex) partner zonder dat er opnieuw belasting op de inverkeerstelling (inschrijvingstaks) moet betaald worden. Ondanks het feit dat de overnemende echtgenoot het voertuig in kwestie voor de eerste maal in het verkeer brengt en dus als 'nieuwe persoon' vermeld wordt op het inschrijvingsbewijs, moet er niet opnieuw BIV betaald worden op voorwaarde dat de BIV al eerder door de overdragende echtgenoot werd betaald. Wettelijke en feitelijke samenwoners die de gezinswagen overdragen aan de partner betalen vandaag wel opnieuw de belasting op de inverkeerstelling. In de toekomst zal dat niet meer het geval zijn voor wettelijke samenwoners. De Vlaamse regering keurde hierover het voorontwerp van decreet goed. De regeling zou ingaan vanaf begin 2019.Als je een nieuwe wagen of een tweedehandswagen koopt, dan moet je eenmalig de belasting op de inverkeerstelling (BIV) betalen, bij de inschrijving van het voertuig op jouw naam. De BIV wordt berekend op basis van de milieuvriendelijkheid van de wagen, zoals de uitstoot van CO2 en fijn stof. Na de inschrijving van jouw voertuig krijg je automatisch een betalingsuitnodiging voor de BIV. In het Vlaamse gewest wordt de BIV geïnd door de Vlaamse Belastingdienst. Wil je weten hoeveel de BIV in jouw geval zal bedragen, dan kan je de belasting berekenen aan de hand van een simulator die je vindt op www.vlaanderen.be, Mobiliteit, Belastingen op voertuigen. Wettelijk gaan samenwonen doe je door een verklaring af te leggen bij de burgerlijke stand van de gemeente waar je als koppel op hetzelfde adres woont. Het statuut houdt rechten en plichten in en biedt een bescherming, onder andere op het vlak van het erfrecht. Toch zijn er nog altijd verschillen tussen gehuwden en wettelijk samenwonenden, waarvan er eentje binnenkort alweer weggewerkt is. Wettelijk samenwonen is een 'tussenstatuut' tussen gehuwd zijn en feitelijk samenwonen. Feitelijke samenwoners hebben de minste pichten, maar ook de minste rechten en bescherming. De verschillen tussen feitelijk en wettelijk samenwonen en huwen vind je uitgelegd op www.notaris.be