Leemans reageert daarmee op voorstellen die op de regeringstafel liggen om een indexering over te slaan.

Zo'n indexsprong betekent dat een interprofessioneel akkoord - het resultaat van tweejaarlijks loonoverleg tussen de vakbonden en werkgevers - onmogelijk wordt, aldus ACV-voorzitter Marc Leemans. "Over wat valt er dan nog te onderhandelen. De index is immers onze eerste prioriteit". In 'De Ochtend' maandag op Radio 1 zei Leemans alle leden van de federale en regionale regeringen en parlementen daarover een brief te hebben gestuurd.

Een indexsprong van 2 pct is vandaag het slechtste wat onze economie kan overkomen, aldus Leemans. "Bij een nulgroei van de economie betekent een indexsprong dat de mensen 2 pct armer worden. Dat zal gevolgen hebben voor het consumentenvertrouwen". ACV wijst erop dat een indexsprong die enkel de begroting ten goede komt, ook voor de werkgevers geen soelaas biedt. De loonlast blijft dan immers even hoog.

Ook een indexsprong waarbij de lage lonen worden ontzien is voor de christelijke vakbond niet bespreekbaar. "Dat betekent dat de hogere lonen zelf een verhoging gaan onderhandelen. Op die manier wordt het indexmechanisme ondergraven", stelt Leemans.

De vakbond bepleit een structurele loonlastenverlaging, door de niet-arbeidsgebonden risico's (ziekte, kinderbijslag) niet langer te financieren enkel en alleen door bijdragen op arbeid. Dan is wel een alternatieve financiering nodig, en die zoekt ACV onder meer bij inkomens die nu fiscaal vriendelijk worden behandeld.

Leemans reageert daarmee op voorstellen die op de regeringstafel liggen om een indexering over te slaan. Zo'n indexsprong betekent dat een interprofessioneel akkoord - het resultaat van tweejaarlijks loonoverleg tussen de vakbonden en werkgevers - onmogelijk wordt, aldus ACV-voorzitter Marc Leemans. "Over wat valt er dan nog te onderhandelen. De index is immers onze eerste prioriteit". In 'De Ochtend' maandag op Radio 1 zei Leemans alle leden van de federale en regionale regeringen en parlementen daarover een brief te hebben gestuurd. Een indexsprong van 2 pct is vandaag het slechtste wat onze economie kan overkomen, aldus Leemans. "Bij een nulgroei van de economie betekent een indexsprong dat de mensen 2 pct armer worden. Dat zal gevolgen hebben voor het consumentenvertrouwen". ACV wijst erop dat een indexsprong die enkel de begroting ten goede komt, ook voor de werkgevers geen soelaas biedt. De loonlast blijft dan immers even hoog. Ook een indexsprong waarbij de lage lonen worden ontzien is voor de christelijke vakbond niet bespreekbaar. "Dat betekent dat de hogere lonen zelf een verhoging gaan onderhandelen. Op die manier wordt het indexmechanisme ondergraven", stelt Leemans. De vakbond bepleit een structurele loonlastenverlaging, door de niet-arbeidsgebonden risico's (ziekte, kinderbijslag) niet langer te financieren enkel en alleen door bijdragen op arbeid. Dan is wel een alternatieve financiering nodig, en die zoekt ACV onder meer bij inkomens die nu fiscaal vriendelijk worden behandeld.