Het gaat hier wel degelijk om een consumentenkrediet en niet om een hypothecair krediet dat u aangaat voor de aankoop van een onroerend goed. Een consumentenkrediet is een krediet dat iemand aangaat :

  • ofwel om een roerend goed te kopen: een auto, een wasmachine, een TV,...
  • ofwel om een dienst aan te schaffen: een trouwfeest, een verbouwing,...
  • ofwel om een privé-uitgave te kunnen financieren, zoals bijvoorbeeld om een belasting te kunnen betalen.

Wet op het consumentenkrediet

Deze leningen vallen onder de Wet op het consumentenkrediet. Deze wet regelt kredieten tussen de consument en een professionele kredietverstrekker. Het gaat onder meer over volgende kredietvormen:

  • lening op afbetaling
  • verkoop op afbetaling
  • leasing of financieringshuur
  • kredietopening
  • negatief saldo op zichtrekening

In 2010 werd deze wet uit 1991 aangepast om de consument nog beter te beschermen. Er werd toen onder meer bepaald dat de kredietgever, vóór hij een krediet toekent, moet nagaan of de consument al kredieten heeft lopen en of hij die correct afbetaalt. Hij vindt deze informatie in de Centrale voor Kredieten aan Particulieren van de Nationale Bank. Als hij een krediet toekent, moet hij dit in deze Centrale laten registreren. Kan de consument zijn lening niet of niet op tijd terugbetalen, dan zal hij in het Register aangeduid worden als wanbetaler. In principe zou een kredietgever dan een volgend krediet moeten weigeren (wat in de praktijk niet altijd gebeurt).

Het krediet dat een kredietgever toekent moet in een kredietovereenkomst staan. De consument moet daar zelf één exemplaar van krijgen en moet alle exemplaren met de hand ondertekenen.

Sinds 2010 heeft de consument ook een langere bedenktijd; Zonder dat hij een reden moet opgeven kan hij de kredietovereenkomst herroepen binnen een termijn van 14 dagen.

Niet langer voor wie betaalachterstand heeft?

Minister van Consumentenzaken Johan Vande Lanotte heeft een wetsontwerp klaar om consumenten die betalingsachterstand hebben op de terugbetaling van een lening niet meer toe te staan een nieuw consumentenkrediet af te sluiten. "Eerst het vorige krediet proberen af te betalen en dàn pas een volgend afsluiten" is zijn motto. Winkeliers en banken van hun kant zouden een instrument (een schuldencentrale) willen om te kunnen nagaan of de consument ook nog andere schulden dan kredietschulden heeft. Anderzijds zijn vooral de banken van mening dat consumentenkredieten een niet onbelangrijk deel van het economisch leven uitmaken.

Wordt ongetwijfeld nog vervolgd!

Meer info over consumentenkrediet en de regels daaromtrent vindt u op http://economie.fgov.be, consumentenbescherming.

Het gaat hier wel degelijk om een consumentenkrediet en niet om een hypothecair krediet dat u aangaat voor de aankoop van een onroerend goed. Een consumentenkrediet is een krediet dat iemand aangaat :Deze leningen vallen onder de Wet op het consumentenkrediet. Deze wet regelt kredieten tussen de consument en een professionele kredietverstrekker. Het gaat onder meer over volgende kredietvormen:In 2010 werd deze wet uit 1991 aangepast om de consument nog beter te beschermen. Er werd toen onder meer bepaald dat de kredietgever, vóór hij een krediet toekent, moet nagaan of de consument al kredieten heeft lopen en of hij die correct afbetaalt. Hij vindt deze informatie in de Centrale voor Kredieten aan Particulieren van de Nationale Bank. Als hij een krediet toekent, moet hij dit in deze Centrale laten registreren. Kan de consument zijn lening niet of niet op tijd terugbetalen, dan zal hij in het Register aangeduid worden als wanbetaler. In principe zou een kredietgever dan een volgend krediet moeten weigeren (wat in de praktijk niet altijd gebeurt).Het krediet dat een kredietgever toekent moet in een kredietovereenkomst staan. De consument moet daar zelf één exemplaar van krijgen en moet alle exemplaren met de hand ondertekenen.Sinds 2010 heeft de consument ook een langere bedenktijd; Zonder dat hij een reden moet opgeven kan hij de kredietovereenkomst herroepen binnen een termijn van 14 dagen.Minister van Consumentenzaken Johan Vande Lanotte heeft een wetsontwerp klaar om consumenten die betalingsachterstand hebben op de terugbetaling van een lening niet meer toe te staan een nieuw consumentenkrediet af te sluiten. "Eerst het vorige krediet proberen af te betalen en dàn pas een volgend afsluiten" is zijn motto. Winkeliers en banken van hun kant zouden een instrument (een schuldencentrale) willen om te kunnen nagaan of de consument ook nog andere schulden dan kredietschulden heeft. Anderzijds zijn vooral de banken van mening dat consumentenkredieten een niet onbelangrijk deel van het economisch leven uitmaken. Wordt ongetwijfeld nog vervolgd!Meer info over consumentenkrediet en de regels daaromtrent vindt u op http://economie.fgov.be, consumentenbescherming.