De huurprijzen in het onderste segment van de huurmarkt zijn gestegen omdat veel verhuurders een eventuele wanbetaling al doorrekenen in de huurprijs. Bovendien blijken heel wat verhuurders hun woning verkocht te hebben, omdat ze betaalproblemen voorzien.

In samenspraak met de huurdersbonden en het Algemeen Eigenaarssyndicaat heeft de Vlaamse regering daarom de oprichting van een huurgarantiefonds goedgekeurd. Vanaf februari of maart zou het Fonds operationeel worden.

Wat bij wanbetaling?

Een verhuurder kan een huurder die niet betaalt niet zomaar uit de gehuurde woning zetten. Enkel de vrederechter is daartoe bevoegd. De verhuurder moet dus een procedure voor de vrederechter beginnen. Als hij wenst dat de huurder niet alleen veroordeeld wordt tot betaling van achterstallen, moet hij ook de ontbinding van de huurovereenkomst vragen aan de vrederechter. De huurder kan vragen om de achterstallen te compenseren met de huurwaarborg, maar dan enkel als er geen huurschade is.

Voor huurders die hun huur (tijdelijk) niet kunnen betalen door omstandigheden (ziekte, werkloosheid,...) is dit een heel pijnlijke zaak.

Het garantiefonds biedt dan ook een bescherming voor de huurder, in die zin dat hij niet onmiddellijk uit huis zal gezet worden. Als de huurder het volledige huurbedrag niet kan betalen, zal het fonds het verschil bij passen.

Geven en nemen

- De verhuurder wordt op deze manier beschermd tegen wanbetaling. Hij krijgt dat wel niet voor niets. Het Fonds wordt gespijsd door een bijdrage van de verhuurders. Per huurcontract kan de verhuurder 75 euro in het Fonds storten, in ruil voor tussenkomst bij wanbetaling. Voorlopig is de storting in het Fonds niet verplicht. Maar de Vlaamse regering denkt er wel aan de storting verplicht te maken .

- De huurder wordt beschermd tegen onmiddellijke uithuiszetting als hij door omstandigheden (ziekte, werkloosheid,...) zijn huur niet kan betalen. In ruil daarvoor moet de huurder wel een schuldafbetalingsplan aanvaarden, dat door de vrederechter wordt opgelegd.

Maximale tussenkomst

Per huurcontract kan het huurgarantiefonds voor maximaal ? 2.700 tussenkomen.

De huurprijzen in het onderste segment van de huurmarkt zijn gestegen omdat veel verhuurders een eventuele wanbetaling al doorrekenen in de huurprijs. Bovendien blijken heel wat verhuurders hun woning verkocht te hebben, omdat ze betaalproblemen voorzien. In samenspraak met de huurdersbonden en het Algemeen Eigenaarssyndicaat heeft de Vlaamse regering daarom de oprichting van een huurgarantiefonds goedgekeurd. Vanaf februari of maart zou het Fonds operationeel worden.Een verhuurder kan een huurder die niet betaalt niet zomaar uit de gehuurde woning zetten. Enkel de vrederechter is daartoe bevoegd. De verhuurder moet dus een procedure voor de vrederechter beginnen. Als hij wenst dat de huurder niet alleen veroordeeld wordt tot betaling van achterstallen, moet hij ook de ontbinding van de huurovereenkomst vragen aan de vrederechter. De huurder kan vragen om de achterstallen te compenseren met de huurwaarborg, maar dan enkel als er geen huurschade is.Voor huurders die hun huur (tijdelijk) niet kunnen betalen door omstandigheden (ziekte, werkloosheid,...) is dit een heel pijnlijke zaak.Het garantiefonds biedt dan ook een bescherming voor de huurder, in die zin dat hij niet onmiddellijk uit huis zal gezet worden. Als de huurder het volledige huurbedrag niet kan betalen, zal het fonds het verschil bij passen.- De verhuurder wordt op deze manier beschermd tegen wanbetaling. Hij krijgt dat wel niet voor niets. Het Fonds wordt gespijsd door een bijdrage van de verhuurders. Per huurcontract kan de verhuurder 75 euro in het Fonds storten, in ruil voor tussenkomst bij wanbetaling. Voorlopig is de storting in het Fonds niet verplicht. Maar de Vlaamse regering denkt er wel aan de storting verplicht te maken .- De huurder wordt beschermd tegen onmiddellijke uithuiszetting als hij door omstandigheden (ziekte, werkloosheid,...) zijn huur niet kan betalen. In ruil daarvoor moet de huurder wel een schuldafbetalingsplan aanvaarden, dat door de vrederechter wordt opgelegd.Per huurcontract kan het huurgarantiefonds voor maximaal ? 2.700 tussenkomen.