"De patiënt legde tot nu toe een ware lijdensweg af om zijn schade te laten erkennen", zegt inister van Volksgezondheid, Laurette Onkelinx. "Vaak waren verschillende deskundigenonderzoeken en tegenonderzoeken nodig en de kostelijke procedure voor de rechtbank kon soms jaren aanslepen." De zorgverleners van hun kant betaalden zware verzekeringspremies om zich in te dekken. Het aantal processen ging in stijgende lijn.

Het fonds moet daar verandering in brengen. De procedure is eenvoudig en gratis voor het slachtoffer. Als blijkt dat de zorgverlener een fout heeft gemaakt, betaalt de verzekering, zo niet komt het fonds tussenbeide.

De procedure is bovendien een pak sneller dan voordien: slachtoffers van medische fouten moeten maximum iets langer dan een jaar wachten op hun geld.

De vergoeding is volledig en het fonds komt ook tussenbeide wanneer de verzekeraar het slachtoffer een schadevergoeding aanbiedt die duidelijk onvoldoende is. Het slachtoffer heeft daarnaast op elk moment de mogelijkheid de rechtbank boven het fonds te verkiezen.

Wie komt in aanmerking?

Mensen die minstens 25 procent invalide zijn, wie zes maanden arbeidsongeschikt is of wie bijzonder zware "verstoring" van de levensomstandigheden ervaart. Bij het overlijden van de patiënt kan een aanvraag worden ingediend door de nabestaanden.

Het fonds bestaat op papier al sinds 2 april 2010. Toen verscheen de wet in het Staatsblad, maar door de val van de regering raakte het Koninklijk Besluit voor de samenstelling van de raad van bestuur niet meer goedgekeurd. Sindsdien konden mensen die het slachtoffer werden van een medische fout, een aanvraag indienen bij het callcenter van de federale overheidsdienst Volksgezondheid, hun ziekenfonds of de vzw Medisch Falen. Daar liepen tot nu toe al 400 aanvragen binnen.

Voor 2012 is een budget van 12,5 miljoen euro uitgetrokken. Het jaarlijkse budget wordt geraamd op 22 miljoen euro.

Hoe te bereiken?

Het Fonds voor de Medische Ongevallen, dat deel uitmaakt van het RIZIV, is vanaf 1 september bereikbaar via de telefoon op 02 790 10 90, per brief op het adres Tervurenlaan 211 - 1150 Brussel of via de website www.fam.fgov.be.

"De patiënt legde tot nu toe een ware lijdensweg af om zijn schade te laten erkennen", zegt inister van Volksgezondheid, Laurette Onkelinx. "Vaak waren verschillende deskundigenonderzoeken en tegenonderzoeken nodig en de kostelijke procedure voor de rechtbank kon soms jaren aanslepen." De zorgverleners van hun kant betaalden zware verzekeringspremies om zich in te dekken. Het aantal processen ging in stijgende lijn.Het fonds moet daar verandering in brengen. De procedure is eenvoudig en gratis voor het slachtoffer. Als blijkt dat de zorgverlener een fout heeft gemaakt, betaalt de verzekering, zo niet komt het fonds tussenbeide.De procedure is bovendien een pak sneller dan voordien: slachtoffers van medische fouten moeten maximum iets langer dan een jaar wachten op hun geld.De vergoeding is volledig en het fonds komt ook tussenbeide wanneer de verzekeraar het slachtoffer een schadevergoeding aanbiedt die duidelijk onvoldoende is. Het slachtoffer heeft daarnaast op elk moment de mogelijkheid de rechtbank boven het fonds te verkiezen.Mensen die minstens 25 procent invalide zijn, wie zes maanden arbeidsongeschikt is of wie bijzonder zware "verstoring" van de levensomstandigheden ervaart. Bij het overlijden van de patiënt kan een aanvraag worden ingediend door de nabestaanden.Het fonds bestaat op papier al sinds 2 april 2010. Toen verscheen de wet in het Staatsblad, maar door de val van de regering raakte het Koninklijk Besluit voor de samenstelling van de raad van bestuur niet meer goedgekeurd. Sindsdien konden mensen die het slachtoffer werden van een medische fout, een aanvraag indienen bij het callcenter van de federale overheidsdienst Volksgezondheid, hun ziekenfonds of de vzw Medisch Falen. Daar liepen tot nu toe al 400 aanvragen binnen.Voor 2012 is een budget van 12,5 miljoen euro uitgetrokken. Het jaarlijkse budget wordt geraamd op 22 miljoen euro.Het Fonds voor de Medische Ongevallen, dat deel uitmaakt van het RIZIV, is vanaf 1 september bereikbaar via de telefoon op 02 790 10 90, per brief op het adres Tervurenlaan 211 - 1150 Brussel of via de website www.fam.fgov.be.