De federale overheidsdienst Financiën kondigde maandag voor het eerst in zijn geschiedenis op haar website aan welke controles het dit jaar zal uitvoeren. Zo wil ze een afschrikkingseffect creëren. Het gaat om zeven actiedomeinen: sportclubs, vzw's die zich aan de vennootschapsbelasting moeten onderwerpen, verkoop via internet, vruchtgebruikconstructies, bedrijfsleiders met een management- of patrimoniumvennootschap, de notionele intrestaftrek en loontrekkenden die hun kosten bewijzen.

Volgens Six gaat het niet om routinecontroles, waarbij louter meer informatie wordt gevraagd. Er zullen bovendien nog andere controles zijn dan in de zeven actiedomeinen, zegt de topman in De Tijd.

De fiscus kan het aantal controles opdrijven door het succes van de elektronische aangiftes, dat tijd vrijmaakte. Ook speelt de efficiënte kruising van gegevens een rol: daardoor kunnen fout ingevulde aangiftes makkelijker opgespoord worden.

De Tijd schrijft dat de verdubbeling van het aantal controles een direct gevolg is van het regeerakkoord. De strijd tegen fiscale en sociale fraude moet dit jaar 720 miljoen euro opbrengen.

De federale overheidsdienst Financiën kondigde maandag voor het eerst in zijn geschiedenis op haar website aan welke controles het dit jaar zal uitvoeren. Zo wil ze een afschrikkingseffect creëren. Het gaat om zeven actiedomeinen: sportclubs, vzw's die zich aan de vennootschapsbelasting moeten onderwerpen, verkoop via internet, vruchtgebruikconstructies, bedrijfsleiders met een management- of patrimoniumvennootschap, de notionele intrestaftrek en loontrekkenden die hun kosten bewijzen.Volgens Six gaat het niet om routinecontroles, waarbij louter meer informatie wordt gevraagd. Er zullen bovendien nog andere controles zijn dan in de zeven actiedomeinen, zegt de topman in De Tijd.De fiscus kan het aantal controles opdrijven door het succes van de elektronische aangiftes, dat tijd vrijmaakte. Ook speelt de efficiënte kruising van gegevens een rol: daardoor kunnen fout ingevulde aangiftes makkelijker opgespoord worden.De Tijd schrijft dat de verdubbeling van het aantal controles een direct gevolg is van het regeerakkoord. De strijd tegen fiscale en sociale fraude moet dit jaar 720 miljoen euro opbrengen.