"Op dit moment krijgt wie een verkeersboete niet betaalt, een herinnering. Wie halsstarrig weigert te betalen, ontvangt vervolgens een uitnodiging zich aan te bieden op het commissariaat en moet daarna verschijnen voor de politierechter. Pas na de veroordeling door de politierechter, komt de boete bij ons terecht", zegt Adyns.

Maar daar komt vanaf januari 2013 verandering in. "Wie na 30 dagen de boete niet heeft betaald of betwist, komt nu onmiddellijk bij de fiscus terecht. Veroordeling door de rechtbank is dus niet meer nodig." Dat moet de procedure aanzienlijk korter maken.

Op de belastingaangifte zal daarover niets terug te vinden zijn, aldus Adyns. Wel is het zo dat dit verrekend zal worden in de afrekening van de personenbelasting. "Ongeveer de helft van de mensen trekt bij die afrekening geld terug. Zien we nu echter dat een persoon die 1.000 euro terugkrijgt nog een uitstaande boete heeft van 100 euro heeft, dan zal die persoon in kwestie maar 900 euro van de belastingen terugkrijgen."

Voor hoeveel geld de FOD daardoor meer boetes zal innen, is niet duidelijk. Maar doordat een veel groter segment boetes sneller zal worden terugbetaald, zal dat ongetwijfeld meer ontvangsten opleveren".

"Op dit moment krijgt wie een verkeersboete niet betaalt, een herinnering. Wie halsstarrig weigert te betalen, ontvangt vervolgens een uitnodiging zich aan te bieden op het commissariaat en moet daarna verschijnen voor de politierechter. Pas na de veroordeling door de politierechter, komt de boete bij ons terecht", zegt Adyns.Maar daar komt vanaf januari 2013 verandering in. "Wie na 30 dagen de boete niet heeft betaald of betwist, komt nu onmiddellijk bij de fiscus terecht. Veroordeling door de rechtbank is dus niet meer nodig." Dat moet de procedure aanzienlijk korter maken. Op de belastingaangifte zal daarover niets terug te vinden zijn, aldus Adyns. Wel is het zo dat dit verrekend zal worden in de afrekening van de personenbelasting. "Ongeveer de helft van de mensen trekt bij die afrekening geld terug. Zien we nu echter dat een persoon die 1.000 euro terugkrijgt nog een uitstaande boete heeft van 100 euro heeft, dan zal die persoon in kwestie maar 900 euro van de belastingen terugkrijgen."Voor hoeveel geld de FOD daardoor meer boetes zal innen, is niet duidelijk. Maar doordat een veel groter segment boetes sneller zal worden terugbetaald, zal dat ongetwijfeld meer ontvangsten opleveren".