De saga van het spaarboekje is alweer toe aan een nieuw hoofdstuk.

Sinds de begrotingsmaatregelen van eind 2011 werd voor het spaarboekje het percentage roerende voorheffing van 15% behouden voor het gedeelte van het spaargeld boven het vrijgesteld bedrag (? 1900 voor 2014). Voor andere producten bedraagt de roerende voorheffing 21% of zelfs 25% en bovendien genieten zij niet van een vrijgesteld bedrag.

Omdat geld laten staan op een spaarrekening geen 'langetermijnsparen' is, werd eerder het idee gelanceerd om de fiscale vrijstelling ook uit te breiden naar andere producten en bijvoorbeeld ook mogelijk te maken voor intresten uit kasbons. Een idee dat heel wat stof deed opwaaien...

Arrest van het Grondwettelijk Hof

En recent sprak het Grondwettelijk Hof zich uit over het gunsttarief van 15%. Dat zou discriminerend zijn tegenover andere producten met een hogere voorheffing. Een gevolg zou zijn dat intresten op een spaarrekening die uitkomen boven het vrijgesteld bedrag van ? 1.900 onderworpen zouden worden aan 25% roerende voorheffing in plaats van 15%, een groot verschil.

Momenteel bestaat er nog discussie over de gevolgen van dit arrest. Minister van Financiën Geens maakt zich sterk dat de roerende voorheffing van 15% behouden zal kunnen blijven. Er zou een aanpassing van de wet komen, zodat het gunstregime zou kunnen blijven bestaan. Afwachten....

De saga van het spaarboekje is alweer toe aan een nieuw hoofdstuk.Sinds de begrotingsmaatregelen van eind 2011 werd voor het spaarboekje het percentage roerende voorheffing van 15% behouden voor het gedeelte van het spaargeld boven het vrijgesteld bedrag (? 1900 voor 2014). Voor andere producten bedraagt de roerende voorheffing 21% of zelfs 25% en bovendien genieten zij niet van een vrijgesteld bedrag.Omdat geld laten staan op een spaarrekening geen 'langetermijnsparen' is, werd eerder het idee gelanceerd om de fiscale vrijstelling ook uit te breiden naar andere producten en bijvoorbeeld ook mogelijk te maken voor intresten uit kasbons. Een idee dat heel wat stof deed opwaaien...En recent sprak het Grondwettelijk Hof zich uit over het gunsttarief van 15%. Dat zou discriminerend zijn tegenover andere producten met een hogere voorheffing. Een gevolg zou zijn dat intresten op een spaarrekening die uitkomen boven het vrijgesteld bedrag van ? 1.900 onderworpen zouden worden aan 25% roerende voorheffing in plaats van 15%, een groot verschil.Momenteel bestaat er nog discussie over de gevolgen van dit arrest. Minister van Financiën Geens maakt zich sterk dat de roerende voorheffing van 15% behouden zal kunnen blijven. Er zou een aanpassing van de wet komen, zodat het gunstregime zou kunnen blijven bestaan. Afwachten....