Op de website van de FOD Financiën vindt u een reeks vaak gestelde vragen in verband met de nieuwe manier om het fiscaal voordeel van de bedrijfswagen te belasten (ifv cataloguswaarde en CO2-uitstoot). U kan het document ook onderaan dit artikel downloaden. Ter herinnering, het belastbare voordeel is er voor werknemers die hun bedrijfswagen ook mogen gebruiken voor privéverplaatsingen (waaronder woon-werkverkeer).

Wat is de cataloguswaarde?

De cataloguswaarde isde catalogusprijs van het voertuig in nieuwe staat bij verkoop aan een particulier, inclusief opties en werkelijk betaalde btw, zonder rekening te houden met enige korting, vermindering, rabat of restorno.

De belastingadministratie stelde recent datwanneer de catalogusprijs van een voertuig (tijdelijk) wordt verlaagd en deze verlaagde catalogusprijs ook daadwerkelijk als nieuwe catalogusprijs wordt opgenomen in de prijslijsten van de constructeur/invoerder, men rekening mag houden met de verlaagde catalogusprijs (dan is er dus geen sprake van een korting).

De fiscus helpt

Toch blijft het begrip 'cataloguswaarde' veel vragen oproepen. De fiscus biedt particulieren nu de service om het voordeel alle aard van een bedrijfswagen te berekenen. Sinds kort heeft de FOD Financiën toegang tot gegevensbestanden van de automobielsector. Daarmee moet een einde komen aan de onzekerheid rond de cataloguswaarde.

Via een aanvraagformulier kunt u een berekening van het belastbaar voordeel van uw bedrijfswagen vragen. Het antwoord wordt u via mail bezorgd. Een correcte berekening staat of valt met de gegevens die u zelf verstrekt. Daarom houdt u best het inschrijvingsbewijs en gelijkvormigheidsattest van de wagen bij de hand.

Het aanvraagformulier vindt u op www.minfin.fgov.be.

U kunt deze berekening vergelijken met het voordeel van alle aard dat uw werkgever op uw loonfiche vermeldt.

2012-10-01-voordeel-van-alle-aard-bedrijfswagens.pdf

Op de website van de FOD Financiën vindt u een reeks vaak gestelde vragen in verband met de nieuwe manier om het fiscaal voordeel van de bedrijfswagen te belasten (ifv cataloguswaarde en CO2-uitstoot). U kan het document ook onderaan dit artikel downloaden. Ter herinnering, het belastbare voordeel is er voor werknemers die hun bedrijfswagen ook mogen gebruiken voor privéverplaatsingen (waaronder woon-werkverkeer).De cataloguswaarde isde catalogusprijs van het voertuig in nieuwe staat bij verkoop aan een particulier, inclusief opties en werkelijk betaalde btw, zonder rekening te houden met enige korting, vermindering, rabat of restorno.De belastingadministratie stelde recent datwanneer de catalogusprijs van een voertuig (tijdelijk) wordt verlaagd en deze verlaagde catalogusprijs ook daadwerkelijk als nieuwe catalogusprijs wordt opgenomen in de prijslijsten van de constructeur/invoerder, men rekening mag houden met de verlaagde catalogusprijs (dan is er dus geen sprake van een korting).Toch blijft het begrip 'cataloguswaarde' veel vragen oproepen. De fiscus biedt particulieren nu de service om het voordeel alle aard van een bedrijfswagen te berekenen. Sinds kort heeft de FOD Financiën toegang tot gegevensbestanden van de automobielsector. Daarmee moet een einde komen aan de onzekerheid rond de cataloguswaarde.Via een aanvraagformulier kunt u een berekening van het belastbaar voordeel van uw bedrijfswagen vragen. Het antwoord wordt u via mail bezorgd. Een correcte berekening staat of valt met de gegevens die u zelf verstrekt. Daarom houdt u best het inschrijvingsbewijs en gelijkvormigheidsattest van de wagen bij de hand.Het aanvraagformulier vindt u op www.minfin.fgov.be. U kunt deze berekening vergelijken met het voordeel van alle aard dat uw werkgever op uw loonfiche vermeldt.