De energiecrisis, de inflatie,... het zijn niet meteen makkelijke tijden. Geen wonder dat mensen naar manieren zoeken om een centje bij te verdienen en daar liefst zoveel mogelijk van overhouden.

De bruto maandsalarissen zijn in 1 jaar toegenomen met 10,15% in Vlaanderen en met 10,72% voor wie werkt in Brussel. Dat meldt loonberekenaar SD Worx maandag op basis van salarisgegevens van 400.000 voltijds werkende Belgen.

Vanaf 1 maart wordt het gebruik van ecocheques uitgebreid. De aangepaste lijst van producten en diensten zit vervat in een nieuwe cao. De uitbreiding werd goedgekeurd door de Nationale Arbeidsraad (NAR), waar de sociale partners in zetelen.

In geen enkel ander land in Europa reageren mensen zo gefrustreerd op het verdwijnen van cash als in België. Wat zijn de gevolgen en wat zijn de oplossingen? En waarom dromen overheden van een wereld zonder bankbiljetten en munten?

Vanaf nu hebben ondernemingen ook recht op een basisbankdienst. Dat is belangrijk voor ondernemingen uit bepaalde sectoren die moeilijkheden ondervinden om een bankrekening te openen. We geven een overzicht van het hoe en wat.

Het energieverbruik in Vlaanderen ligt in de eerste elf maanden van dit jaar een pak lager dan in 2021, zo maakt netbeheerder Fluvius dinsdag bekend. Gemiddeld verbruikte een Vlaams gezin 12 procent minder stroom per maand. Voor gas gaat het zelfs om een daling met 14 procent per maand, temperatuursverschillen uitgevlakt.

Wat gebeurt er als je pensioenspaarplan, dat sterk afhankelijk is van de aandelenmarkt, achteruit boert? Wat doe je het best als je op tien of vijf jaar van je pensioen staat of binnenkort met pensioen gaat?

De plenaire vergadering van de Kamer keurde het basispakket energie goed. Consumenten krijgen in november en december een tegemoetkoming voor gas en elektriciteit.

Voortaan mag geen enkele handelaar elektronisch betalen nog weigeren, maar moet hij ook contant geld aanvaarden. En dat geldt evenzeer voor vrije beroepen en verenigingen.

Dit blijkt uit de resultaten van de eerste jaarlijkse Cofidis-barometer over de koopkracht van de Belgen. Ondanks de stijgende levensonderhoudskosten willen de Belgen blijven investeren in projecten die voor hen belangrijk zijn. Om dit te verwezenlijken heeft 43% al een consumentenkrediet afgesloten. Geconfronteerd met de energie- en klimaatcrisis overweegt één Belg op vijf ook een lening aan te gaan om de energie-efficiëntie van zijn woning te verbeteren.

Vanaf 1 september kan met "Mijn VerbouwLening" een goedkope verbouwlening aangevraagd worden. Wie behoort tot de laagste en middeninkomens kan zo renteloos tot 60.000 euro lenen voor verbouwwerkzaamheden, die focussen op woningkwaliteit of op het verbeteren van de energieprestatie.

Na twintig jaar aanwezigheid in België valt op 1 september het doek over Rabobank.be. Dan worden de laatste rekeningen afgesloten. Ruim een week voor die datum zijn de rekeningen nog actief van nog zowat 29.000 klanten. Op die resterende rekeningen staat nog 43 miljoen euro.