Bulletkredieten of hypothecair krediet met vaste termijn zijn hypothecaire leningen waarbij maandelijks enkel de interest moet worden betaald. Op het einde van de lening moet het kapitaal in één keer worden terugbetaald. Ze worden vaak gekoppeld aan tak 21- of tak 23-levensverzekeringen. Met het geld belegd in de levensverzekering kan dan het kapitaal worden terugbetaald.

Het gaat om een erg beperkt deel van de markt. "Minder dan 0,5 procent van de hypothecaire markt", klinkt het bij de FSMA, de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Ze vertegenwoordigen een miljard euro.

Het risico bestaat bij dergelijke hypothecaire kredieten, in het bijzonder als ze samengaan met een tak 23-verzekering, dat de consument het kapitaal op het einde van de rit niet kan terugbetalen. Dergelijke tak 23-producten zijn immers gekoppeld aan beleggingsproducten, waarvan de opbrengst dus wel eens kan tegenvallen. "We krijgen af en toe klachten daarover binnen van consumenten", luidt het bij de toezichthouder.

Zo'n soort leningen zijn niet voor iedereen geschikt, menen de FSMA en de FOD Economie. "Vooral voor mensen die lenen voor een eerste woning kan het riskant zijn. Kijk dus heel goed uit", adviseert een FSMA-woordvoerder.

Bulletkredieten of hypothecair krediet met vaste termijn zijn hypothecaire leningen waarbij maandelijks enkel de interest moet worden betaald. Op het einde van de lening moet het kapitaal in één keer worden terugbetaald. Ze worden vaak gekoppeld aan tak 21- of tak 23-levensverzekeringen. Met het geld belegd in de levensverzekering kan dan het kapitaal worden terugbetaald. Het gaat om een erg beperkt deel van de markt. "Minder dan 0,5 procent van de hypothecaire markt", klinkt het bij de FSMA, de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Ze vertegenwoordigen een miljard euro.Het risico bestaat bij dergelijke hypothecaire kredieten, in het bijzonder als ze samengaan met een tak 23-verzekering, dat de consument het kapitaal op het einde van de rit niet kan terugbetalen. Dergelijke tak 23-producten zijn immers gekoppeld aan beleggingsproducten, waarvan de opbrengst dus wel eens kan tegenvallen. "We krijgen af en toe klachten daarover binnen van consumenten", luidt het bij de toezichthouder. Zo'n soort leningen zijn niet voor iedereen geschikt, menen de FSMA en de FOD Economie. "Vooral voor mensen die lenen voor een eerste woning kan het riskant zijn. Kijk dus heel goed uit", adviseert een FSMA-woordvoerder.