Op 18 december 2017 heeft het Beheerscomité van de Federale Pensioendienst, na het bekijken van alle mogelijke opties voor een behoud van deze activiteit binnen de instelling, beslist om de procedure op te starten voor de verkoop van de tweede pijler-portefeuille van de FPD. Deze portefeuille heeft als bijzonder kenmerk dat ze onderworpen is aan de regels van het zogenaamde Koninklijk besluit 1969 waardoor alle eventuele winsten moeten worden verdeeld onder de aangeslotenen.

Deze beslissing is gebaseerd op twee vaststellingen:

De regelgeving is op het vlak van de verzekeringen heel wat ingewikkelder geworden sinds de invoering van Solvency II, wat het bestuur van een kleine portefeuille heel wat moeilijker maakt.

De activiteit is te beperkt geworden gezien de opgelegde prudentiële verplichtingen.

Op het Beheerscomité van 28 mei 2018 werden de krachtlijnen voor de verkoop van deze portefeuille goedgekeurd met het oog op het vinden van een overnemer. Dit moet toelaten om:

De verplichtingen van het verleden te garanderen.

Deze activiteit voort te zetten in een structuur die voldoet aan alle verplichtingen van Solvency II en van het Koninklijk besluit 1969.

Op 11 juni worden alle voorwaarden voor de verkoop en de overdracht in een publicatie bekendgemaakt.

De beslissing om de tweede pijler-portefeuille te verkopen heeft geen enkel invloed op de rol van de FPD in de eerste pijler. Op het vlak van de toekenning en het betalen van de wettelijke pensioenen blijft dus alles bij het oude.

Op 18 december 2017 heeft het Beheerscomité van de Federale Pensioendienst, na het bekijken van alle mogelijke opties voor een behoud van deze activiteit binnen de instelling, beslist om de procedure op te starten voor de verkoop van de tweede pijler-portefeuille van de FPD. Deze portefeuille heeft als bijzonder kenmerk dat ze onderworpen is aan de regels van het zogenaamde Koninklijk besluit 1969 waardoor alle eventuele winsten moeten worden verdeeld onder de aangeslotenen.Deze beslissing is gebaseerd op twee vaststellingen:De regelgeving is op het vlak van de verzekeringen heel wat ingewikkelder geworden sinds de invoering van Solvency II, wat het bestuur van een kleine portefeuille heel wat moeilijker maakt.De activiteit is te beperkt geworden gezien de opgelegde prudentiële verplichtingen. Op het Beheerscomité van 28 mei 2018 werden de krachtlijnen voor de verkoop van deze portefeuille goedgekeurd met het oog op het vinden van een overnemer. Dit moet toelaten om:De verplichtingen van het verleden te garanderen.Deze activiteit voort te zetten in een structuur die voldoet aan alle verplichtingen van Solvency II en van het Koninklijk besluit 1969. Op 11 juni worden alle voorwaarden voor de verkoop en de overdracht in een publicatie bekendgemaakt. De beslissing om de tweede pijler-portefeuille te verkopen heeft geen enkel invloed op de rol van de FPD in de eerste pijler. Op het vlak van de toekenning en het betalen van de wettelijke pensioenen blijft dus alles bij het oude.