AG Insurance, de marktleider voor groepsverzekeringen, verlaagt op 1 januari 2013 de gewaarborgde rente voor nieuwe stortingen tot 2,25 procent. Tot dusver waarborgde AG de wettelijke minima van 3,25 procent voor de bijdragen van werkgevers en 3,75 procent voor de bijdragen van werknemers.

De wet bepaalt dat werkgevers tekorten moeten bijpassen als verzekeraars te weinig rendement bieden. De werknemers zullen de renteverlaging dus niet voelen. Werkgevers maken zich zorgen omdat AG een stap
verder gaat dan andere verzekeraars. De marktleider wijzigt de voorwaarden van de bestaande contracten door het mes te zetten in de rente op toekomstige stortingen.

De ingrijpende beslissing was volgens AG onvermijdelijk. "De rendementen van staatsobligaties vertonen de voorbije tien jaar een structurele daling. Het was noodzakelijk de gewaarborgde rente aan te passen aan de realiteit van de financiële markten. AG Insurance wil een gezonde en solvabele verzekeraar blijven."
Het Verbond van Belgische Ondernemingen en Assuralia, de koepel van de verzekeraars, vragen de regering om de wettelijke minima van 3,25 en 3,75 procent te verlagen. Maar de vakbonden verzetten zich tegen een verlaging.

Minister van Pensioenen Vincent Van Quickenborne is niet van plan de minima te verlagen. "Het zijn vooral de verzekeraars die aan de alarmbel trekken en niet de pensioenfondsen. De sector is dus verdeeld", zegt zijn woordvoerder.

VBO analyseert de situatie

Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) is bezig "met een grondige analyse van de problematiek". Zo reageert het VBO op de beslissing van marktleider voor groepsverzekeringen AG Insurance, om vanaf januari de gewaarborgde rente voor nieuwe stortingen bij bestaande contracten te verlagen tot 2,25 procent. Nadat eerder ook andere verzekeraars de beslisten de rente op nieuwe contracten te verlagen, dreigen werkgevers het prijskaartje voor aanvullende pensioenen in de toekomst fors te zien oplopen.

De tweede pensioenpijler vormt een aanvulling op het wettelijk pensioen (eerste pijler). Zowat twee derde van de loontrekkenden in de privésector krijgt al zo'n aanvullend pensioen via zijn werkgever. Bedrijven sluiten daarvoor een groepsverzekering af (75 procent) of sluiten zich aan bij een pensioenfonds (25 procent). Dat extralegaal pensioen wordt deels betaald door de werknemers zelf (30 procent), maar vooral door de werkgevers (70 procent). De wet bepaalt dat werkgevers tekorten moeten bijpassen als verzekeraars te weinig rendement bieden.

"Er is duidelijk een probleem en onze kop in het zand steken is geen oplossing, want voor de komende jaren zullen de opbrengsten die men op de financiële markten kan realiseren lager liggen dan wat volgens de afspraken moet gegarandeerd worden", meent het VBO. "Het VBO is dan ook bezig met een grondige analyse van deze problematiek om te komen tot een goede oplossing waarbij de democratisering van de tweede pensioenpijler kan verder gezet worden", reageert de werkgeversorganisatie.

AG Insurance, de marktleider voor groepsverzekeringen, verlaagt op 1 januari 2013 de gewaarborgde rente voor nieuwe stortingen tot 2,25 procent. Tot dusver waarborgde AG de wettelijke minima van 3,25 procent voor de bijdragen van werkgevers en 3,75 procent voor de bijdragen van werknemers. De wet bepaalt dat werkgevers tekorten moeten bijpassen als verzekeraars te weinig rendement bieden. De werknemers zullen de renteverlaging dus niet voelen. Werkgevers maken zich zorgen omdat AG een stap verder gaat dan andere verzekeraars. De marktleider wijzigt de voorwaarden van de bestaande contracten door het mes te zetten in de rente op toekomstige stortingen. De ingrijpende beslissing was volgens AG onvermijdelijk. "De rendementen van staatsobligaties vertonen de voorbije tien jaar een structurele daling. Het was noodzakelijk de gewaarborgde rente aan te passen aan de realiteit van de financiële markten. AG Insurance wil een gezonde en solvabele verzekeraar blijven." Het Verbond van Belgische Ondernemingen en Assuralia, de koepel van de verzekeraars, vragen de regering om de wettelijke minima van 3,25 en 3,75 procent te verlagen. Maar de vakbonden verzetten zich tegen een verlaging. Minister van Pensioenen Vincent Van Quickenborne is niet van plan de minima te verlagen. "Het zijn vooral de verzekeraars die aan de alarmbel trekken en niet de pensioenfondsen. De sector is dus verdeeld", zegt zijn woordvoerder.Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) is bezig "met een grondige analyse van de problematiek". Zo reageert het VBO op de beslissing van marktleider voor groepsverzekeringen AG Insurance, om vanaf januari de gewaarborgde rente voor nieuwe stortingen bij bestaande contracten te verlagen tot 2,25 procent. Nadat eerder ook andere verzekeraars de beslisten de rente op nieuwe contracten te verlagen, dreigen werkgevers het prijskaartje voor aanvullende pensioenen in de toekomst fors te zien oplopen. De tweede pensioenpijler vormt een aanvulling op het wettelijk pensioen (eerste pijler). Zowat twee derde van de loontrekkenden in de privésector krijgt al zo'n aanvullend pensioen via zijn werkgever. Bedrijven sluiten daarvoor een groepsverzekering af (75 procent) of sluiten zich aan bij een pensioenfonds (25 procent). Dat extralegaal pensioen wordt deels betaald door de werknemers zelf (30 procent), maar vooral door de werkgevers (70 procent). De wet bepaalt dat werkgevers tekorten moeten bijpassen als verzekeraars te weinig rendement bieden. "Er is duidelijk een probleem en onze kop in het zand steken is geen oplossing, want voor de komende jaren zullen de opbrengsten die men op de financiële markten kan realiseren lager liggen dan wat volgens de afspraken moet gegarandeerd worden", meent het VBO. "Het VBO is dan ook bezig met een grondige analyse van deze problematiek om te komen tot een goede oplossing waarbij de democratisering van de tweede pensioenpijler kan verder gezet worden", reageert de werkgeversorganisatie.