240 miljard euro op Belgische spaarrekeningen! Sparen zit de Belgen in het bloed. Crisis of niet, we zetten een centje opzij of we proberen dat ten minste. Maar waarom doen we dat? En hoe? Een vast bedrag per maand of enkel als het mogelijk is? Voor wie sparen we? Enkel voor onszelf of ook voor onze (klein)kinderen? Want Belgen - en zéker Vlamingen - willen ook graag een deel kunnen doorgeven aan de volgende generatie. Alleen, dan willen we niet dat onze erfgenamen of degenen aan wie we ons vermogen nalaten daar veel belastingen op moeten betalen. Successieplanning is dan het toverwoord. Welke technieken zijn het best gekend en welke worden daadwerkelijk toegepast?

1. Welke spaarder bent u?

66%wil een vaste (jaarlijkse)opbrengst

Vooral vrouwen zetten zekerheid voorop, wat ons niet verrast (73% tegenover 56% van de mannen). Mannen zijn toch bereid een beperkt risico te nemen omdat ze willen dat hun geld het beter doet dan de inflatie (36% tegenover 22% van de vrouwen).

53%spaart nog steeds zoals voor de economische crisis

Meer dan de helft spaart zoals voordien, ook 51% van de gepensioneerden doet dat. We moeten er wel aan toevoegen dat 22% minder spaart en dat 1 op 10 personen verklaart niet meer te kunnen sparen sinds de economische crisis van 2008.

43%van de Vlamingen en 34% van de Franstaligen wil een buffer aanleggen voor slechtere tijden

Wat de reden betreft waarom we sparen, zien we dat alle ondervraagden vooral sparen om de kosten van hun oude dag zelf te kunnen financieren (52%). Een tweede reden is een buffer aanleggen voor slechtere tijden. Sparen voor de (klein)kinderen komt maar op de vierde plaats met 31%.

35%van de Vlamingen houdt bij het sparen rekening met het feit dat hij wel eens heel oud zou kunnen worden, tegenover 12% van de Franstaligen

Ons land kent een groeiend aantal honderdjarigen. Uiteraard heeft niemand een glazen bol en weten we dus niet of we tot de gelukkigen zullen behoren die echt heel oud zullen worden. Maar boven de statistische gemiddelde leeftijd uitkomen heeft ook een keerzijde: hoe gaan we dat financieren? Voor het eerst hebben we in deze peiling de vraag gesteld of de respondenten rekening houden met het feit dat ze wel eens heel oud zouden kunnen worden. De antwoorden verschillen erg tussen Vlamingen (35% ja) en Franstaligen (12% ja).

Een opvallend verschil tussen Vlamingen en Walen is dat Vlamingen er bij het sparen meer rekening mee houden dat ze misschien wel eens heel oud zouden kunnen worden. Waalse vijftigplussers zetten geld opzij om rondte komen. Vlamingen sparen ook om rond te komen, maar evenzeer om een extra appeltje voor de dorst aan te leggen én als het kan, nog wat door te geven aan de kinderen. Dat Vlamingen voorzieniger zijn dan Walen, heeft allicht ook te maken met het feit dat de crisis recent écht toegeslagen is in het Vlaamse landsgedeelte. Maar we kunnen de verklaring hiervoor ook verder in de geschiedenis zoeken, aldus journalist en auteur Guido Fonteyn:

"...De verklaring voor het feit dat Vlaamse vijftigplussers meer en langer sparen dan Waalsemoet in de negentiende eeuw worden gezocht, minder in recente gebeurtenissen, zoals de sluiting van Ford-Genk. Met volksaard heeft dit alles weinig te maken, wel met het bestaan van een onbewust collectief geheugen"....

45% vindt dat spaargeld voor de (klein)kinderen dient om hen een start in het leven te geven.

Eén op drie stelt geen eisen over hoe de (klein)kinderen het geschonken bedrag moeten besteden. Ook 'een project financieren' is een belangrijke reden om kinderen en kleinkinderen een financieel duwtje te geven (29%). Vooral zelfstandigen en mensen met een vrij beroep denken er zo over.

2. Hoe geeft u uw vermogen door?

43% van de 60-plussers is al concreet bezig met successieplanning of zal daar binnenkort mee starten

De Belg denkt almaar vroeger na over wat hij nalaat. Terwijl men vroeger pas aan successieplanning dacht vanaf 60 of 70 jaar, houdt het tegenwoordig mensen vanaf vijftig jaar of zelfs jonger bezig. De successierechten op de gezinswoning worden als de meest onrechtvaardige beschouwd.

35% van de ondervraagde 50 tot 59-jarigen denkt aan successieplanning, maar gaat nog niet meteen over tot actie. 43% van de zestigplussers is met successieplanning bezig of wil er binnenkort mee starten.

88%verklaart de techniek van de schenking goed te kennen

De schenking, het testament en de huwelijksovereenkomst zijn drie technieken van successieplanning die goed gekend zijn.

83%wil een schenking doen tijdens zijn leven

Een schenking tijdens het leven is heel populair omdat het belastingvrij kan of aan een laag tarief, zeker in de rechte lijn.

91%vindt dat de langstlevende partner geen successierechten op de gezinswoning zou moeten betalen

Successierechten worden als een onrechtvaardige belasting gezien, zéker die op de gezinswoning . En mensen willen meer vrijheid als het erop aankomt te bepalen wie hun vermogen zal erven. Ons erfrecht is inderdaad aan modernisering toe. Opvallend is ook dat 18% van de ondervraagden vindt dat het wettelijk mogelijk zou moeten zijn om de kinderen volledig te onterven, iets wat tot dusver enkel kan voor 'onwaardige' erfgenamen.

Meer details over onze peiling vindt u in Plus Magazine van juni. Met commentaar en adviezen van onze specialisten.

240 miljard euro op Belgische spaarrekeningen! Sparen zit de Belgen in het bloed. Crisis of niet, we zetten een centje opzij of we proberen dat ten minste. Maar waarom doen we dat? En hoe? Een vast bedrag per maand of enkel als het mogelijk is? Voor wie sparen we? Enkel voor onszelf of ook voor onze (klein)kinderen? Want Belgen - en zéker Vlamingen - willen ook graag een deel kunnen doorgeven aan de volgende generatie. Alleen, dan willen we niet dat onze erfgenamen of degenen aan wie we ons vermogen nalaten daar veel belastingen op moeten betalen. Successieplanning is dan het toverwoord. Welke technieken zijn het best gekend en welke worden daadwerkelijk toegepast?66%wil een vaste (jaarlijkse)opbrengstVooral vrouwen zetten zekerheid voorop, wat ons niet verrast (73% tegenover 56% van de mannen). Mannen zijn toch bereid een beperkt risico te nemen omdat ze willen dat hun geld het beter doet dan de inflatie (36% tegenover 22% van de vrouwen).53%spaart nog steeds zoals voor de economische crisisMeer dan de helft spaart zoals voordien, ook 51% van de gepensioneerden doet dat. We moeten er wel aan toevoegen dat 22% minder spaart en dat 1 op 10 personen verklaart niet meer te kunnen sparen sinds de economische crisis van 2008.43%van de Vlamingen en 34% van de Franstaligen wil een buffer aanleggen voor slechtere tijdenWat de reden betreft waarom we sparen, zien we dat alle ondervraagden vooral sparen om de kosten van hun oude dag zelf te kunnen financieren (52%). Een tweede reden is een buffer aanleggen voor slechtere tijden. Sparen voor de (klein)kinderen komt maar op de vierde plaats met 31%.35%van de Vlamingen houdt bij het sparen rekening met het feit dat hij wel eens heel oud zou kunnen worden, tegenover 12% van de FranstaligenOns land kent een groeiend aantal honderdjarigen. Uiteraard heeft niemand een glazen bol en weten we dus niet of we tot de gelukkigen zullen behoren die echt heel oud zullen worden. Maar boven de statistische gemiddelde leeftijd uitkomen heeft ook een keerzijde: hoe gaan we dat financieren? Voor het eerst hebben we in deze peiling de vraag gesteld of de respondenten rekening houden met het feit dat ze wel eens heel oud zouden kunnen worden. De antwoorden verschillen erg tussen Vlamingen (35% ja) en Franstaligen (12% ja).45% vindt dat spaargeld voor de (klein)kinderen dient om hen een start in het leven te geven.Eén op drie stelt geen eisen over hoe de (klein)kinderen het geschonken bedrag moeten besteden. Ook 'een project financieren' is een belangrijke reden om kinderen en kleinkinderen een financieel duwtje te geven (29%). Vooral zelfstandigen en mensen met een vrij beroep denken er zo over.43% van de 60-plussers is al concreet bezig met successieplanning of zal daar binnenkort mee startenDe Belg denkt almaar vroeger na over wat hij nalaat. Terwijl men vroeger pas aan successieplanning dacht vanaf 60 of 70 jaar, houdt het tegenwoordig mensen vanaf vijftig jaar of zelfs jonger bezig. De successierechten op de gezinswoning worden als de meest onrechtvaardige beschouwd.35% van de ondervraagde 50 tot 59-jarigen denkt aan successieplanning, maar gaat nog niet meteen over tot actie. 43% van de zestigplussers is met successieplanning bezig of wil er binnenkort mee starten. 88%verklaart de techniek van de schenking goed te kennenDe schenking, het testament en de huwelijksovereenkomst zijn drie technieken van successieplanning die goed gekend zijn.83%wil een schenking doen tijdens zijn levenEen schenking tijdens het leven is heel populair omdat het belastingvrij kan of aan een laag tarief, zeker in de rechte lijn.91%vindt dat de langstlevende partner geen successierechten op de gezinswoning zou moeten betalenSuccessierechten worden als een onrechtvaardige belasting gezien, zéker die op de gezinswoning . En mensen willen meer vrijheid als het erop aankomt te bepalen wie hun vermogen zal erven. Ons erfrecht is inderdaad aan modernisering toe. Opvallend is ook dat 18% van de ondervraagden vindt dat het wettelijk mogelijk zou moeten zijn om de kinderen volledig te onterven, iets wat tot dusver enkel kan voor 'onwaardige' erfgenamen.Meer details over onze peiling vindt u in Plus Magazine van juni. Met commentaar en adviezen van onze specialisten.