Het Europees Centrum voor de Consument (ecc) heeft zijn jaarverslag 2012 klaar. Daaruit blijkt dat meer dan 5700 consumenten in 2012 beroep deden op het centrum voor informatie en/of advies over een aankoop in een andere Europese lidstaat, Noorwegen of Ijsland.

Geen wonder, want consumenten tonen alsmaar meer grensoverschrijdend koopgedrag. Denken we maar aan aankopen van kleding, cd's, auto's, enz. in het buitenland.

Meest voorkomende problemen

Wat de producten zelf betreft, gaan de meeste klachten over reizen (veelal problemen met de vlucht of het hotel) en elektronische producten.

De meest voorkomende problemen ivm deze producten zijn:

  • de levering van het product (bijv. een onvolledige of geen levering),
  • het product of de dienst zelf (bijv. een product functioneert niet),
  • de contractbepalingen (bijv. opzeg van een contract),
  • de prijs (bijv. onverwachte supplementen),
  • administratieve formaliteiten (bijv. inschrijving van een auto),
  • andere, zoals bedrog of taksen.

Hoe gaat het ecc tewerk?

Hebt u als Belgische consument een klacht tegen een buitenlandse verkoper en u kunt onderling geen oplossing vinden voor het probleem, dan kunt u het ECC België contacteren. Via het netwerk wordt er contact opgenomen met de verkoper om te proberen tot een minnelijke oplossing te komen en wordt de zaak indien nodig doorverwezen naar een geschillencommissie, ombudsdienst of dergelijke.

Waar en hoe klacht indienen?

Het aantal klachten is op 6 jaar tijd meer dan verdubbeld (3376 in 2012 tegenover 1483 in 2006).

Het Europees Centrum voor de Consument (ecc) heeft zijn jaarverslag 2012 klaar. Daaruit blijkt dat meer dan 5700 consumenten in 2012 beroep deden op het centrum voor informatie en/of advies over een aankoop in een andere Europese lidstaat, Noorwegen of Ijsland. Geen wonder, want consumenten tonen alsmaar meer grensoverschrijdend koopgedrag. Denken we maar aan aankopen van kleding, cd's, auto's, enz. in het buitenland. Wat de producten zelf betreft, gaan de meeste klachten over reizen (veelal problemen met de vlucht of het hotel) en elektronische producten.De meest voorkomende problemen ivm deze producten zijn: Hebt u als Belgische consument een klacht tegen een buitenlandse verkoper en u kunt onderling geen oplossing vinden voor het probleem, dan kunt u het ECC België contacteren. Via het netwerk wordt er contact opgenomen met de verkoper om te proberen tot een minnelijke oplossing te komen en wordt de zaak indien nodig doorverwezen naar een geschillencommissie, ombudsdienst of dergelijke.Het aantal klachten is op 6 jaar tijd meer dan verdubbeld (3376 in 2012 tegenover 1483 in 2006).