De Europese ministers raakten het in Luxemburg eens over een uitbreiding van een drie jaar oude richtlijn over administratieve samenwerking tussen de belastingdiensten. Die introduceerde een kader voor de automatische uitwisseling over onder meer inkomsten uit arbeid, pensioenen, directeurslonen, onroerend goed en levensverzekeringen vanaf 2015. Nu reeds wisselen de lidstaten gegevens over spaartegoeden uit.

"Het bankgeheim is dood", zo concludeerde eurocommissaris Algirdas Semeta. De Italiaanse minister Pier Carlo Padoan sprak van "een zeer belangrijke verwezenlijking" die belastingbetalers minder in de verleiding zal brengen om belastingen te ontwijken en extra inkomsten in het laatje van de overheden zal brengen.

Al enkele jaren wordt op het internationale toneel de forcing gevoerd om belastingontwijking aan banden te leggen. Door gegevens uit te wisselen proberen de geïndustrialiseerde landen het voor belastingplichtigen steeds moeilijker te maken om hun kapitaal nog langer aan het oog van de nationale fiscus te onttrekken.

Met de uitbreiding van de richtlijn uit 2011 enten de EU-lidstaten zich op de standaard voor automatische gegevensuitwisseling die de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) heeft uitgewerkt. Een eerste groep van OESO-landen wil die standaard vanaf 2017 invoeren.

Ook de aangepaste Europese richtlijn wordt van kracht vanaf 2017 voor fiscale gegevens uit het voorgaande jaar. Oostenrijk bedong wel een jaar uitstel. Om "technische redenen", zo luidde de verklaring. Landen als Zwitserland en Liechtenstein, die niet tot de Europese Unie behoren, zullen de nieuwe Oeso-standaard ook pas vanaf 2018 toepassen.

Met Zwitserland ondertekenden de Europese ministers van Financiën dinsdag in Luxemburg ook een politieke verklaring die een einde moet maken aan een aanslepend conflict over bedrijfsbelastingen. Zwitserland belooft speciale belastingregimes te schrappen die buitenlandse bedrijven aantrekken met tarieven die lager zijn dan die voor binnenlandse bedrijven. In ruil stellen de Europese landen het einde van vergeldingsmaatregelen in het vooruitzicht.

De Europese ministers raakten het in Luxemburg eens over een uitbreiding van een drie jaar oude richtlijn over administratieve samenwerking tussen de belastingdiensten. Die introduceerde een kader voor de automatische uitwisseling over onder meer inkomsten uit arbeid, pensioenen, directeurslonen, onroerend goed en levensverzekeringen vanaf 2015. Nu reeds wisselen de lidstaten gegevens over spaartegoeden uit. "Het bankgeheim is dood", zo concludeerde eurocommissaris Algirdas Semeta. De Italiaanse minister Pier Carlo Padoan sprak van "een zeer belangrijke verwezenlijking" die belastingbetalers minder in de verleiding zal brengen om belastingen te ontwijken en extra inkomsten in het laatje van de overheden zal brengen. Al enkele jaren wordt op het internationale toneel de forcing gevoerd om belastingontwijking aan banden te leggen. Door gegevens uit te wisselen proberen de geïndustrialiseerde landen het voor belastingplichtigen steeds moeilijker te maken om hun kapitaal nog langer aan het oog van de nationale fiscus te onttrekken. Met de uitbreiding van de richtlijn uit 2011 enten de EU-lidstaten zich op de standaard voor automatische gegevensuitwisseling die de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) heeft uitgewerkt. Een eerste groep van OESO-landen wil die standaard vanaf 2017 invoeren. Ook de aangepaste Europese richtlijn wordt van kracht vanaf 2017 voor fiscale gegevens uit het voorgaande jaar. Oostenrijk bedong wel een jaar uitstel. Om "technische redenen", zo luidde de verklaring. Landen als Zwitserland en Liechtenstein, die niet tot de Europese Unie behoren, zullen de nieuwe Oeso-standaard ook pas vanaf 2018 toepassen. Met Zwitserland ondertekenden de Europese ministers van Financiën dinsdag in Luxemburg ook een politieke verklaring die een einde moet maken aan een aanslepend conflict over bedrijfsbelastingen. Zwitserland belooft speciale belastingregimes te schrappen die buitenlandse bedrijven aantrekken met tarieven die lager zijn dan die voor binnenlandse bedrijven. In ruil stellen de Europese landen het einde van vergeldingsmaatregelen in het vooruitzicht.