Je kan je kinderen niet helemaal onterven. Toch kan je het ene meer nalaten dan het andere. Wat met adoptiekinderen en stiefkinderen? Kunnen zij erven en zo ja, betalen zij dan hetzelfde tarief erfbelasting?

Niets zo moeilijk als je kinderen gelijk behandelen. Juridisch kan je scheefgetrokken situaties alsnog rechtzetten. Maar hoever kan/moet je daarin gaan?

Veel grootouders stoppen hun kleinkinderen iets toe in deze periode van het jaar. Soms denken ze ook aan een grotere financiële bijdrage. Wat zijn de mogelijkheden? En hoe houden ze een slag om de arm?

Voor giften vanaf 40 euro betaalt de fiscus je een stuk terug. Voor 2020 recupereer je 60% en geen 45%. En dat geldt nu ook voor online giften.

Schenken in schijven is een goede techniek om een onroerend goed - huis, appartement - door te geven, zeker als je maar één kind hebt. Notaris Sylvain Bavier legt uit waarom.

In Vlaanderen zal je vanaf volgend jaar 15.000 euro kunnen nalaten aan een vriend aan 3%. Toch kan het zijn dat de vriend meer zal betalen.

Het intussen niet meer zo nieuwe erfrecht dat al twee jaar van kracht is, biedt meer vrijheid om na te laten aan wie je wil. Toch zijn er ook valkuilen, die je kan vermijden.

Met een testament kan je de wet wat naar jouw hand zetten. Hoe ver kan je daarin gaan? En is een duolegaat vandaag nog mogelijk?

Wie achterblijft zo goed mogelijk beschermen: het is een zorg die veel koppels bezighoudt. De erfwet en het huwelijksvermogensrecht die sinds 1 september 2018 van kracht zijn, hebben de rechten van de langstlevende partner versterkt. Maar volstaat dat? En hoe kan je meer doen?