Als uw echtgenoot zou overlijden, dan bestaat zijn nalatenschap uit zijn eigen goederen (wat hij al had voor het huwelijk, wat hij tijdens het huwelijk verkregen heeft door erfenis of schenking én zijn persoonlijke goederen) en de helft van de gemeenschappelijke goederen (van wat u samen hebt verworven). Bij zijn overlijden erft u het vruchtgebruik van zijn nalatenschap en zijn kinderen (zowel die uit zijn eerste huwelijk als de kinderen die u samen hebt) erven de naakte eigendom. Kinderen uit een eerste of vorig huwelijk hebben dezelfde erfrechten tegenover hun ouders als de kinderen uit een later huwelijk. Althans, dit zijn de regels van het wettelijk erfrecht.

Uw echtgenoot kan inderdaad een testament maken om af te wijken van deze regels, maar hij kan zijn zonen uit zijn eerste huwelijk niet helemaal onterven. Kinderen hebben immers altijd recht op een zogenaamde reserve, een deel van de erfenis dat hen niet kan ontnomen worden. Omdat uw echtgenoot 4 kinderen heeft, bedraagt de reserve van zijn kinderen 3/4de van de naakte eigendom van zijn nalatenschap. Hij kan dus maar met 1/4de (naakte eigendom) doen wat hij wil. Hij kan het in een testament toekennen aan uw gezamenlijke kinderen of aan iemand anders.

Er zijn ook nog andere manieren om af te wijken van het wettelijk erfrecht:

  • in een huwelijksovereenkomst kunt u elkaar uw volledige nalatenschap toekennen, waardoor alle kinderen (uit welk huwelijk maakt niet uit) moeten wachten om te erven. Of u kunt in de overeenkomst een ruimer deel toekennen aan de langstlevende dan wat hij/zij zou krijgen op basis van het wettelijk erfrecht
  • echtgenoten kunnen elkaar een schenking doen.
Als uw echtgenoot zou overlijden, dan bestaat zijn nalatenschap uit zijn eigen goederen (wat hij al had voor het huwelijk, wat hij tijdens het huwelijk verkregen heeft door erfenis of schenking én zijn persoonlijke goederen) en de helft van de gemeenschappelijke goederen (van wat u samen hebt verworven). Bij zijn overlijden erft u het vruchtgebruik van zijn nalatenschap en zijn kinderen (zowel die uit zijn eerste huwelijk als de kinderen die u samen hebt) erven de naakte eigendom. Kinderen uit een eerste of vorig huwelijk hebben dezelfde erfrechten tegenover hun ouders als de kinderen uit een later huwelijk. Althans, dit zijn de regels van het wettelijk erfrecht. Uw echtgenoot kan inderdaad een testament maken om af te wijken van deze regels, maar hij kan zijn zonen uit zijn eerste huwelijk niet helemaal onterven. Kinderen hebben immers altijd recht op een zogenaamde reserve, een deel van de erfenis dat hen niet kan ontnomen worden. Omdat uw echtgenoot 4 kinderen heeft, bedraagt de reserve van zijn kinderen 3/4de van de naakte eigendom van zijn nalatenschap. Hij kan dus maar met 1/4de (naakte eigendom) doen wat hij wil. Hij kan het in een testament toekennen aan uw gezamenlijke kinderen of aan iemand anders. Er zijn ook nog andere manieren om af te wijken van het wettelijk erfrecht: