Wanneer bij een overlijden geen wettelijke erfgenamen worden gevonden, kan de staat de erfenis opeisen. "Vorig jaar profiteerde de schatkist op die manier van 82 erfloze nalatenschappen, goed voor ruim 7,15 miljoen euro", aldus Lahaye-Batheu. "Dat is zo'n 2,76 miljoen euro minder dan in 2011, maar dat was een recordjaar".

Het gemiddelde bedrag per erfloze nalatenschap stijgt wel jaar na jaar. In 2012 was zo'n erfenis gemiddeld goed voor 87.000 euro. Dat is zo'n 8.500 euro meer dan in 2011, en zo'n 28.000 euro meer dan het gemiddelde bedrag van een vijftal jaar geleden. Erfgerechtigden die toch nog opduiken kunnen tot dertig jaar na het sterfgeval de nalatenschap terugvorderen.

Wanneer bij een overlijden geen wettelijke erfgenamen worden gevonden, kan de staat de erfenis opeisen. "Vorig jaar profiteerde de schatkist op die manier van 82 erfloze nalatenschappen, goed voor ruim 7,15 miljoen euro", aldus Lahaye-Batheu. "Dat is zo'n 2,76 miljoen euro minder dan in 2011, maar dat was een recordjaar". Het gemiddelde bedrag per erfloze nalatenschap stijgt wel jaar na jaar. In 2012 was zo'n erfenis gemiddeld goed voor 87.000 euro. Dat is zo'n 8.500 euro meer dan in 2011, en zo'n 28.000 euro meer dan het gemiddelde bedrag van een vijftal jaar geleden. Erfgerechtigden die toch nog opduiken kunnen tot dertig jaar na het sterfgeval de nalatenschap terugvorderen.