Ons burgerlijk wetboek kent ons allen een aantal 'wettelijke erfgenamen' toe. Een aantal daarvan (de echtgenoot, de kinderen, de ouders) zijn zelfs 'reservatair' erfgenaam, wat betekent dat zij in elk geval recht hebben op een bepaald stukje van onze nalatenschap. Maar niet iedereen heeft wettelijke erfgenamen. Hebt u die niet, dan kunt u via testament uw goederen nalaten aan wie of wat u wenst (een vriend, een goed doel,...). Onderneemt u niets, dan erft uiteindelijk de Belgische staat. Jaarlijks levert dat zelfs een mooi sommetje op. In 2011 zelfs heel wat meer dan de vorige jaren, nl. bijna 10 miljoen euro. Dat het bedrag zo gestegen is in vergelijking met 2010 (ongeveer ? 540.000) zou te maken hebben met het feit dat er in 2011 minder terugbetalingen waren. Want het is ook mogelijk dat er achteraf toch nog erfgenamen opduiken en dan moet de staat het bedrag terugstorten.

Onvindbare erfgenamen

Het is immers ook mogelijk dat erfgenamen onvindbaar zijn op het moment dat de nalatenschap openvalt. Bij 'onvindbare' erfgenamen, maakt de wet een onderscheid tussen een 'afwezige' en een 'vermiste' erfgenaam.

Als uw zus is in de jaren '60 naar Canada geëmigreerd is en u hebt sindsdien niets meer van haar vernomen, dan spreekt de wet van een 'afwezige'. Maar stel dat uw broer actief is als ontwikkelingshelper en hij is naar een gebied vertrokken waar bijvoorbeeld een aardbeving plaatsgevonden heeft. Zo'n 5 maanden later hebt u nog geen teken van leven. In dit geval spreekt de wet van een 'vermiste'.

Juridisch is een afwezige persoon iemand die opgehouden heeft te 'verschijnen' daar waar hij zijn woonplaats of verblijfplaats had, en van wie men geen bericht heeft ontvangen zodat men niet weet of hij levend of dood is (bij een vermiste gaat men er van uit dat de persoon - gezien de omstandigheden - overleden is).

De procedure bij een opengevallen erfenis verschilt naargelang de erfgenaam 'afwezig' of 'vermist' is.

Hoe erfgenamen opsporen?

Meestal zijn de erfgenamen voldoende bekend. Maar soms gebeurt het dat er toch één of meerdere erfgenamen moeten worden opgespoord. De notaris kan een aantal databanken en registers raadplegen om tot een volledige juridische wedersamenstelling van de familie te komen. Hij kan zich indien nodig laten bijstaan door gespecialiseerde genealogen (stamboomonderzoekers). Alleen in uitzonderlijke gevallen moet een privédetective worden ingeschakeld.

Ons burgerlijk wetboek kent ons allen een aantal 'wettelijke erfgenamen' toe. Een aantal daarvan (de echtgenoot, de kinderen, de ouders) zijn zelfs 'reservatair' erfgenaam, wat betekent dat zij in elk geval recht hebben op een bepaald stukje van onze nalatenschap. Maar niet iedereen heeft wettelijke erfgenamen. Hebt u die niet, dan kunt u via testament uw goederen nalaten aan wie of wat u wenst (een vriend, een goed doel,...). Onderneemt u niets, dan erft uiteindelijk de Belgische staat. Jaarlijks levert dat zelfs een mooi sommetje op. In 2011 zelfs heel wat meer dan de vorige jaren, nl. bijna 10 miljoen euro. Dat het bedrag zo gestegen is in vergelijking met 2010 (ongeveer ? 540.000) zou te maken hebben met het feit dat er in 2011 minder terugbetalingen waren. Want het is ook mogelijk dat er achteraf toch nog erfgenamen opduiken en dan moet de staat het bedrag terugstorten. Het is immers ook mogelijk dat erfgenamen onvindbaar zijn op het moment dat de nalatenschap openvalt. Bij 'onvindbare' erfgenamen, maakt de wet een onderscheid tussen een 'afwezige' en een 'vermiste' erfgenaam. Als uw zus is in de jaren '60 naar Canada geëmigreerd is en u hebt sindsdien niets meer van haar vernomen, dan spreekt de wet van een 'afwezige'. Maar stel dat uw broer actief is als ontwikkelingshelper en hij is naar een gebied vertrokken waar bijvoorbeeld een aardbeving plaatsgevonden heeft. Zo'n 5 maanden later hebt u nog geen teken van leven. In dit geval spreekt de wet van een 'vermiste'.Juridisch is een afwezige persoon iemand die opgehouden heeft te 'verschijnen' daar waar hij zijn woonplaats of verblijfplaats had, en van wie men geen bericht heeft ontvangen zodat men niet weet of hij levend of dood is (bij een vermiste gaat men er van uit dat de persoon - gezien de omstandigheden - overleden is). De procedure bij een opengevallen erfenis verschilt naargelang de erfgenaam 'afwezig' of 'vermist' is. Meestal zijn de erfgenamen voldoende bekend. Maar soms gebeurt het dat er toch één of meerdere erfgenamen moeten worden opgespoord. De notaris kan een aantal databanken en registers raadplegen om tot een volledige juridische wedersamenstelling van de familie te komen. Hij kan zich indien nodig laten bijstaan door gespecialiseerde genealogen (stamboomonderzoekers). Alleen in uitzonderlijke gevallen moet een privédetective worden ingeschakeld.