Belgische werknemers beseffen ondertussen dat ze langer zullen moeten werken...

Belgische werknemers verwachten in 2013 bijna een jaar langer te moeten werken dan ze deden in 2012 (tot 63 jaar in 2012 en tot 63,8 jaar in 2013). Het besef dat het noodzakelijk is om langer te werken, wordt steeds groter. Enerzijds om de pensioenen betaalbaar te houden en om ervoor te zorgen dat het minimumpensioen een aanvaardbare levensstandaard toelaat. Anderzijds om de kosten van de gezondheidszorg te kunnen financieren, die door de vergrijzing exponentieel groeien.

Ongetwijfeld kan dit effect toegeschreven worden aan de intensieve bewustwordingscampagne die werd gevoerd door de overheid, geruggensteund door de prognoses van universiteitsprofessoren, arbeidsmarktspecialisten en diverse onderzoekscentra.

Hermina Van Coillie, HR research expert bij Securex: "Er is echter een 'maar'. Ook al weet de Belg dat hij langer zal moeten werken, hij wil nog steeds niet langer werken. Hij wil stoppen met werken op ongeveer 60 jaar. Dit geldt zowel voor arbeiders als bedienden, mannen en vrouwen, en voor Belgische werknemers jonger dan 50."

... maar alleen de 50-plussers zijn bereid om ook effectief langer te werken

50-plussers daarentegen vertellen een ander verhaal ! Zij denken ook in 2013 een jaar langer te zullen moeten werken dan in 2012 (van 61,8 jaar in 2012 naar 62,8 jaar in 2013). Maar als enige groep willen ze dit ook doen (van 60,6 jaar in 2012 tot 61,5 jaar in 2013).

"Het is inderdaad zeer bemoedigend dat 50-plussers langer willen werken dan voorheen. Maar we mogen niet vergeten dat de gewenste pensioenleeftijd van jong en oud nog steeds ver verwijderd is van de wettelijke pensioenleeftijd. We zijn met andere woorden op de goede weg, maar nog lang niet aan de finish," beweert Van Coillie.

Slechts 4 op 10 vijftigplussers is nog aan het werk

Dit blijkt ook uit de werkzaamheidgraad (aandeel werkenden op beroepsleeftijd) van de 55-plussers die met 39,5% nog een eind verwijderd is van het objectief dat België zich stelde in het kader van Europa 2020 (50%). Slechts 4 op 10 vijfenvijftigplussers is nog aan het werk. Ondanks de stijging ten opzichte van vorig jaar (38,7%), zijn er nog inspanningen nodig om die laatste 10% op 7 jaar te behalen.

Hermina Van Coillie: "Los daarvan stelt zich ook nog de vraag of ze ook zo lang zullen kunnen werken. Laat hun gezondheid dit toe? Zowel fysiek als mentaal? Denk hierbij bijvoorbeeld aan arbeiders die uitgeput zijn na jarenlang fysiek labeur. Maar ook bedienden en ambtenaren moeten opletten. De prestatiedruk is hoger dan ooit, wat kan leiden tot een mentale en emotionele vermoeidheid die op lange termijn zware gevolgen kan hebben voor de gezondheid. Zowel werkgever als werknemer moeten hierin hun verantwoordelijkheid nemen."

Belgische werknemers verwachten in 2013 bijna een jaar langer te moeten werken dan ze deden in 2012 (tot 63 jaar in 2012 en tot 63,8 jaar in 2013). Het besef dat het noodzakelijk is om langer te werken, wordt steeds groter. Enerzijds om de pensioenen betaalbaar te houden en om ervoor te zorgen dat het minimumpensioen een aanvaardbare levensstandaard toelaat. Anderzijds om de kosten van de gezondheidszorg te kunnen financieren, die door de vergrijzing exponentieel groeien.Ongetwijfeld kan dit effect toegeschreven worden aan de intensieve bewustwordingscampagne die werd gevoerd door de overheid, geruggensteund door de prognoses van universiteitsprofessoren, arbeidsmarktspecialisten en diverse onderzoekscentra.Hermina Van Coillie, HR research expert bij Securex: "Er is echter een 'maar'. Ook al weet de Belg dat hij langer zal moeten werken, hij wil nog steeds niet langer werken. Hij wil stoppen met werken op ongeveer 60 jaar. Dit geldt zowel voor arbeiders als bedienden, mannen en vrouwen, en voor Belgische werknemers jonger dan 50."50-plussers daarentegen vertellen een ander verhaal ! Zij denken ook in 2013 een jaar langer te zullen moeten werken dan in 2012 (van 61,8 jaar in 2012 naar 62,8 jaar in 2013). Maar als enige groep willen ze dit ook doen (van 60,6 jaar in 2012 tot 61,5 jaar in 2013). "Het is inderdaad zeer bemoedigend dat 50-plussers langer willen werken dan voorheen. Maar we mogen niet vergeten dat de gewenste pensioenleeftijd van jong en oud nog steeds ver verwijderd is van de wettelijke pensioenleeftijd. We zijn met andere woorden op de goede weg, maar nog lang niet aan de finish," beweert Van Coillie.Dit blijkt ook uit de werkzaamheidgraad (aandeel werkenden op beroepsleeftijd) van de 55-plussers die met 39,5% nog een eind verwijderd is van het objectief dat België zich stelde in het kader van Europa 2020 (50%). Slechts 4 op 10 vijfenvijftigplussers is nog aan het werk. Ondanks de stijging ten opzichte van vorig jaar (38,7%), zijn er nog inspanningen nodig om die laatste 10% op 7 jaar te behalen.Hermina Van Coillie: "Los daarvan stelt zich ook nog de vraag of ze ook zo lang zullen kunnen werken. Laat hun gezondheid dit toe? Zowel fysiek als mentaal? Denk hierbij bijvoorbeeld aan arbeiders die uitgeput zijn na jarenlang fysiek labeur. Maar ook bedienden en ambtenaren moeten opletten. De prestatiedruk is hoger dan ooit, wat kan leiden tot een mentale en emotionele vermoeidheid die op lange termijn zware gevolgen kan hebben voor de gezondheid. Zowel werkgever als werknemer moeten hierin hun verantwoordelijkheid nemen."