In Vlaanderen is een EPC (energieprestatiecertificaat) nodig bij verkoop (sinds 2008) en verhuur (sinds 2009) van een woning of appartement. In de andere gewesten werd de verplichting wat later ingevoerd, maar zowel in Wallonië als in Brussel is nu ook een EPC vereist bij verhuur en verkoop. Eigenaars die geen EPC kunnen voorleggen, riskeren in de 3 gewesten een administratieve geldboete (in Vlaanderen ? 500 tot ? 5000).

Naast deze verplichting om een EPC te laten opmaken bij verhuur en verkoop, zijn verkopers/verhuurders van een huis/appartement dat in Vlaanderen ligt sinds 1 januari 2012 verplicht de energiescore van de woning te vermelden in de advertentie. In Brussel gold de verplichting al sinds 1 mei 2011 bij verkoop en sinds 1 november 2011 bij verhuur. In Wallonië moet de informatie van het EPC momenteel nog niet vermeld worden in de advertentie, maar ten laatste op het moment dat het verkoopcompromis of de huurovereenkomst wordt getekend.

Wat is een EPC?

Het energieprestatiecertificaat geeft aan hoe energiezuinig een woning is. Hoe 'groener' gescoord wordt, hoe zuiniger de woning. Het certificaat bevat ook tips om de woning energiezuiniger te maken.
Het is een middel om de toekomstige eigenaar of huurder te informeren. Het is geen drukkingsmiddel om een lagere prijs te kunnen eisen. Uiteraard staat het de toekomstige eigenaar of huurder vrij om de koop- of huurovereenkomst niet te tekenen als de woning te energie-opslorpend blijkt te zijn.

Wie maakt het?

Het attest wordt opgemaakt door een erkende energiedeskundige. Voor Vlaanderen kunt u de lijst van de deskundigen terugvinden op www.energiesparen.be.

Nu ook vermelding in de advertentie

Vanaf 1 januari 2012 is het In Vlaanderen verplicht om het kengetal van het EPC en het adres van de woning of - wanneer u het adres niet wenst kenbaar te maken - de unieke code van het certificaat te vermelden in de advertenties waarin de woning te koop of te huur wordt aangeboden. Dat zijn zoal: advertenties in folders, tijdschriften, kranten, websites, nieuwsbrieven, beurzen, TV of radio en aankondigingen op affiches omtrent openbare verkoop. Verkoopt of verhuurt u zelf uw woning, dan moet u deze gegevens zelf vermelden in uw advertentie. Doet u beroep op een vastgoedmakelaar of notaris, dan zijn zij verantwoordelijk voor de vermelding. Dit is belangrijk, want gebeurt de vermelding niet, dan is een sanctie (geldboete) mogelijk (die zou kunnen oplopen tot ? 5000). Enkel op kleine panelen aan de woning zelf, met louter een verwijzing naar een immokantoor, notaris of een telefoonnummer, hoeft het kengetal niet vermeld te worden.

WEETJE Verkoopt u zelf en u hebt geen EPC aangevraagd (en dus ook geen vermelding gedaan in de advertentie), dan kunt u toch maar één boete krijgen. Verkoopt u via een makelaar of notaris, dan zijn er 2 boetes mogelijk: één voor u als eigenaar omdat u geen EPC hebt en één voor de makelaar of notaris omdat hij niet aan de advertentieplicht heeft voldaan.

Een woordje uitleg over de codes:
- Het kengetal geeft het berekende energieverbruik weer per jaar per m² bruikbare vloeroppervlakte. U vermeldt dus in de advertentie: EPC XXX kWh/m2
- De unieke code van het certificaat is een deel van het certificaatnummer dat op ieder EPC vermeld wordt. Het bestaat uit het tweede groepje van maximum tien cijfers van het certificaatnummer. De nullen vóór het eigenlijke cijfer mogen weggelaten worden. Om verwarring met het kengetal te voorkomen moet u er de letters UC voorzetten, dus bijv. UC: 245
Wilt u dit alles wat visueler? Klik dan op www.energiesparen.be/epcparticulier, uitgebreide richtlijnen. U kunt ook vragen stellen via het contactformulier : www.energiesparen.be/info of via tel. 1700.

Communicatiecampagne

Uit een steekproef van het Vlaams Energieagentschap (VEA) blijkt dat de nieuwe advertentieverplichting in Vlaanderen nog niet (goed) wordt nageleefd. Vanaf 20 februari start het VEA met een uitgebreide communicatiecampagne om de verplichtingen beter bekend te maken.

Extra info:
- Voor Vlaanderen: www.energiesparen.be
- Brussel: www.leefmilieubrussel.be
- Wallonië: http://energie.wallonie.be

In Vlaanderen is een EPC (energieprestatiecertificaat) nodig bij verkoop (sinds 2008) en verhuur (sinds 2009) van een woning of appartement. In de andere gewesten werd de verplichting wat later ingevoerd, maar zowel in Wallonië als in Brussel is nu ook een EPC vereist bij verhuur en verkoop. Eigenaars die geen EPC kunnen voorleggen, riskeren in de 3 gewesten een administratieve geldboete (in Vlaanderen ? 500 tot ? 5000). Naast deze verplichting om een EPC te laten opmaken bij verhuur en verkoop, zijn verkopers/verhuurders van een huis/appartement dat in Vlaanderen ligt sinds 1 januari 2012 verplicht de energiescore van de woning te vermelden in de advertentie. In Brussel gold de verplichting al sinds 1 mei 2011 bij verkoop en sinds 1 november 2011 bij verhuur. In Wallonië moet de informatie van het EPC momenteel nog niet vermeld worden in de advertentie, maar ten laatste op het moment dat het verkoopcompromis of de huurovereenkomst wordt getekend. Het energieprestatiecertificaat geeft aan hoe energiezuinig een woning is. Hoe 'groener' gescoord wordt, hoe zuiniger de woning. Het certificaat bevat ook tips om de woning energiezuiniger te maken.Het is een middel om de toekomstige eigenaar of huurder te informeren. Het is geen drukkingsmiddel om een lagere prijs te kunnen eisen. Uiteraard staat het de toekomstige eigenaar of huurder vrij om de koop- of huurovereenkomst niet te tekenen als de woning te energie-opslorpend blijkt te zijn. Het attest wordt opgemaakt door een erkende energiedeskundige. Voor Vlaanderen kunt u de lijst van de deskundigen terugvinden op www.energiesparen.be. Vanaf 1 januari 2012 is het In Vlaanderen verplicht om het kengetal van het EPC en het adres van de woning of - wanneer u het adres niet wenst kenbaar te maken - de unieke code van het certificaat te vermelden in de advertenties waarin de woning te koop of te huur wordt aangeboden. Dat zijn zoal: advertenties in folders, tijdschriften, kranten, websites, nieuwsbrieven, beurzen, TV of radio en aankondigingen op affiches omtrent openbare verkoop. Verkoopt of verhuurt u zelf uw woning, dan moet u deze gegevens zelf vermelden in uw advertentie. Doet u beroep op een vastgoedmakelaar of notaris, dan zijn zij verantwoordelijk voor de vermelding. Dit is belangrijk, want gebeurt de vermelding niet, dan is een sanctie (geldboete) mogelijk (die zou kunnen oplopen tot ? 5000). Enkel op kleine panelen aan de woning zelf, met louter een verwijzing naar een immokantoor, notaris of een telefoonnummer, hoeft het kengetal niet vermeld te worden.WEETJE Verkoopt u zelf en u hebt geen EPC aangevraagd (en dus ook geen vermelding gedaan in de advertentie), dan kunt u toch maar één boete krijgen. Verkoopt u via een makelaar of notaris, dan zijn er 2 boetes mogelijk: één voor u als eigenaar omdat u geen EPC hebt en één voor de makelaar of notaris omdat hij niet aan de advertentieplicht heeft voldaan.Een woordje uitleg over de codes:- Het kengetal geeft het berekende energieverbruik weer per jaar per m² bruikbare vloeroppervlakte. U vermeldt dus in de advertentie: EPC XXX kWh/m2- De unieke code van het certificaat is een deel van het certificaatnummer dat op ieder EPC vermeld wordt. Het bestaat uit het tweede groepje van maximum tien cijfers van het certificaatnummer. De nullen vóór het eigenlijke cijfer mogen weggelaten worden. Om verwarring met het kengetal te voorkomen moet u er de letters UC voorzetten, dus bijv. UC: 245 Wilt u dit alles wat visueler? Klik dan op www.energiesparen.be/epcparticulier, uitgebreide richtlijnen. U kunt ook vragen stellen via het contactformulier : www.energiesparen.be/info of via tel. 1700.Uit een steekproef van het Vlaams Energieagentschap (VEA) blijkt dat de nieuwe advertentieverplichting in Vlaanderen nog niet (goed) wordt nageleefd. Vanaf 20 februari start het VEA met een uitgebreide communicatiecampagne om de verplichtingen beter bekend te maken. Extra info:- Voor Vlaanderen: www.energiesparen.be- Brussel: www.leefmilieubrussel.be- Wallonië: http://energie.wallonie.be