Wat veel mensen niet weten is dat er - naast de klassieke erfenistrajecten van zuiver aanvaarden, weigeren of aanvaarden onder voorrecht van boedelbeschrijving (zie kadertje) - ook nog zoiets bestaat als de stilzwijgende aanvaarding. Daarvan is sprake als je bepaalde handelingen stelt die kunnen worden geïnterpreteerd als de erfenis aanvaarden, zonder dat jij dit zo hebt bedoeld, maar met soms verstrekkende gevolgen. Vaak gaan de poppen aan het dansen wanneer schuldeisers van de overledene een procedure starten om hun centen te recupereren bij de erfgenamen. Notaris Carol Bohyn: "Een schuldeiser kan zeggen: deze erfgenaam heeft enkele weken na het overlijden geld ontvangen, dus aanvaardt hij de erfenis en moet hij de schulden betalen. Het is dan aan de rechter om te oordelen of dit effectief zo is. Als erfgenaam kan je dan proberen een tegenbewijs te leveren."
...