Bij het oversteken van de grens worden minderjarigen net zo goed gecontroleerd als meerderjarigen, dat is logisch. De reisdocumenten die uw kleinkinderen nodig hebben, variëren naargelang het land van bestemming. En soms moet een kind dat jonger is dan 12 andere documenten voorleggen dan een kind dat ouder is.

Identiteitskaart, paspoort of visum

Met onze gewone identiteitskaart kunnen we door een 50-tal landen reizen. Met een (internationaal) paspoort kunnen we overal ter wereld terecht, eventueel aangevuld met een visum en soms met een inentingsbewijs. Op www.diplomatie.belgium.be kunt u gemakkelijk terugvinden wat u allemaal nodig hebt. Klik op Op reis in het buitenland en Reisdocumenten. U duidt uw bestemming aan, de duur en reden van uw verblijf en de leeftijd van uw (klein)kind en u krijgt een lijstje met de documenten die u nodig hebt. Let goed op de vereiste geldigheidsduur van paspoort of visum!

Identiteitskaart

Kinderen vanaf 12 jaar hebben een identiteitskaart en kunnen dus zonder problemen mee met opa of oma naar een van de 50 landen (zie hoger). Voor kinderen jonger dan 12 moet er een elektronische identiteitskaart (Kids-ID) worden aangevraagd bij de gemeente. Reken hiervoor op 2 à 3 weken, een Kids-ID is 3 jaar geldig.

Met een kids-ID mag een kind naar alle lidstaten van de Europese Unie reizen. Voor landen daarbuiten vraagt u het best bevestiging bij uw reisagent, de ambassade of het consulaat van het land van bestemming of de dienst Reis- en identiteitsdocumenten van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken in Brussel (zie kader).

Meer informatie over de kids-ID: www.ibz.rrn.fgov.be.

Paspoort

Als het land waar u naartoe reist een paspoort eist, moet zelfs een pasgeboren baby er één hebben. Een paspoort is 5 jaar geldig, de ouders vragen het aan bij hun gemeente en ze moeten er minstens 5 werkdagen op wachten. Wat de exacte leveringstermijn in uw gemeente is, verneemt u ter plaatse.

WEETJE De ouder die de aanvraag doet bij de gemeente, moet het kleinkind meenemen voor identificatie van de foto. De gemeente, de provincie, de ambassade of het consulaat kan altijd vragen dat ook de andere ouder zich akkoord verklaart.

Visum

Sommige landen eisen een visum. Dit document geeft u het recht om een bepaalde periode in een land te verblijven of zijn territorium over te steken. U doet de aanvraag op de ambassade of het consulaat van het betrokken land. Soms kan een visum afgeleverd worden aan de grens.

Toestemming van de ouders

Noch in België, noch in het buitenland bestaat er een officiële procedure of een formulier om de toestemming van de ouders te bewijzen. De FOD Buitenlandse Zaken raadt echter aan toch een schriftelijke toestemming van de ouders mee te nemen, waarop de handtekening van één van hen gelegaliseerd werd. Dit attest moet zo volledig en duidelijk mogelijk zijn. Hieronder vindt u een voorbeeld:

"Ik ondergetekende.... (naam, voornaam ouder)

verblijvend te... (adres ouder)

geef mijn zoon/dochter... (naam, voornaam, adres kleinkind)

geboren te (geboorteplaats)... op,.... (geboortedatum)

de toelating om te reizen in het buitenland..... (land van bestemming)

van... (datum) tot... (datum *)

in gezelschap van.... (naam, voornaam grootouder, eventueel graad van verwantschap).

Datum:... handtekening:...

Gezien voor de legalisatie van de handtekening van de heer/mevrouw....

Gedaan te..., op...

Voor de burgemeester,

de gemachtigde ambtenaar

(*) Om problemen bij een eventuele vertraging te vermijden, kunt u hier beter een datum vermelden, enkele dagen later dan de voorziene duur van de reis.

Bewijs van verwantschap

Wanneer uw kleinkind een andere familienaam draagt dan uzelf, dan kunt u uw verwantschap aantonen aan de hand van een kopie van het trouwboekje of de geboorteakte.

Belangrijke nummers

Neem in elk geval mee:

  • gsm-nummers ouders
  • nummer van de huisarts van het kind (of de pediater)
  • het antigifcentrum (voor producten meegenomen uit België: tel. 00 32 70 245 245 - voor lokale producten: het lokale nummer)
  • noteer tel. 112 ( ziekenwagen in Europa) en tel. 116 000 (Child Focus of gelijkaardige organisatie in het buitenland).

EZVK of EuroCross

De SIS-kaart is een onmisbaar instrument bij medische zorgen in België, maar u kunt er niets mee aanvangen in het buitenland.

Als u op reis gaat naar een land van de Europese Unie (of IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, Zwitserland) moet u over een Europese ziekteverzekeringskaart (EZVK) beschikken om gezondheidskosten terugbetaald te krijgen (raadpleging bij een dokter, opname in een openbaar ziekenhuis).

U krijgt ze gratis bij uw ziekenfonds en de geldigheidsduur (maximaal 2 jaar) is afhankelijk van dat ziekenfonds. De vervaldatum staat rechts-onderaan op de kaart vermeld. Bij sommige ziekenfondsen kunt u ze online bestellen maar let op, ze is persoonsgebonden. Uw kleinkind moet dus een kaart op zijn of haar naam bij zich hebben, ongeacht de leeftijd. Bij sommige ziekenfondsen geldt de Europese ziekteverzekeringskaart nu ook voor buiten Europa, bij andere niet. Laat uw zoon of dochter dus bij zijn/haar ziekenfonds informeren zodat u exact weet waar u aan toe bent!

Bent u uw Europese verzekeringskaart verloren op het moment dat uw kleinkind medische zorgen nodig heeft in het buitenland, dan kunt u EuroCross contacteren. Dit is een soort overkoepelende alarmcentrale die werkt voor de verschillende ziekenfondsen. Ze levert medische bijstand over heel de wereld (bijv. repatriëring) en u kunt ze bereiken op tel. 00 32 2 272 09 00 (voor het socialistische ziekenfonds is dit: tel. 00 32 2 272 08 80).

Het gezondheidsboekje

Gaat u op reis met uw kleinkind, dan is het altijd handig als u een kopie van zijn of haar gezondheidsboekje bij u hebt. Zo weet u meteen welke vaccinaties uw kleinkind gehad heeft en wanneer die werden toegediend, of het allergisch is aan bepaalde producten , en zo meer.

Meer info

Bij het oversteken van de grens worden minderjarigen net zo goed gecontroleerd als meerderjarigen, dat is logisch. De reisdocumenten die uw kleinkinderen nodig hebben, variëren naargelang het land van bestemming. En soms moet een kind dat jonger is dan 12 andere documenten voorleggen dan een kind dat ouder is. Met onze gewone identiteitskaart kunnen we door een 50-tal landen reizen. Met een (internationaal) paspoort kunnen we overal ter wereld terecht, eventueel aangevuld met een visum en soms met een inentingsbewijs. Op www.diplomatie.belgium.be kunt u gemakkelijk terugvinden wat u allemaal nodig hebt. Klik op Op reis in het buitenland en Reisdocumenten. U duidt uw bestemming aan, de duur en reden van uw verblijf en de leeftijd van uw (klein)kind en u krijgt een lijstje met de documenten die u nodig hebt. Let goed op de vereiste geldigheidsduur van paspoort of visum! IdentiteitskaartKinderen vanaf 12 jaar hebben een identiteitskaart en kunnen dus zonder problemen mee met opa of oma naar een van de 50 landen (zie hoger). Voor kinderen jonger dan 12 moet er een elektronische identiteitskaart (Kids-ID) worden aangevraagd bij de gemeente. Reken hiervoor op 2 à 3 weken, een Kids-ID is 3 jaar geldig. Met een kids-ID mag een kind naar alle lidstaten van de Europese Unie reizen. Voor landen daarbuiten vraagt u het best bevestiging bij uw reisagent, de ambassade of het consulaat van het land van bestemming of de dienst Reis- en identiteitsdocumenten van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken in Brussel (zie kader). Meer informatie over de kids-ID: www.ibz.rrn.fgov.be. PaspoortAls het land waar u naartoe reist een paspoort eist, moet zelfs een pasgeboren baby er één hebben. Een paspoort is 5 jaar geldig, de ouders vragen het aan bij hun gemeente en ze moeten er minstens 5 werkdagen op wachten. Wat de exacte leveringstermijn in uw gemeente is, verneemt u ter plaatse. WEETJE De ouder die de aanvraag doet bij de gemeente, moet het kleinkind meenemen voor identificatie van de foto. De gemeente, de provincie, de ambassade of het consulaat kan altijd vragen dat ook de andere ouder zich akkoord verklaart. VisumSommige landen eisen een visum. Dit document geeft u het recht om een bepaalde periode in een land te verblijven of zijn territorium over te steken. U doet de aanvraag op de ambassade of het consulaat van het betrokken land. Soms kan een visum afgeleverd worden aan de grens. Noch in België, noch in het buitenland bestaat er een officiële procedure of een formulier om de toestemming van de ouders te bewijzen. De FOD Buitenlandse Zaken raadt echter aan toch een schriftelijke toestemming van de ouders mee te nemen, waarop de handtekening van één van hen gelegaliseerd werd. Dit attest moet zo volledig en duidelijk mogelijk zijn. Hieronder vindt u een voorbeeld: "Ik ondergetekende.... (naam, voornaam ouder) verblijvend te... (adres ouder) geef mijn zoon/dochter... (naam, voornaam, adres kleinkind) geboren te (geboorteplaats)... op,.... (geboortedatum) de toelating om te reizen in het buitenland..... (land van bestemming) van... (datum) tot... (datum *) in gezelschap van.... (naam, voornaam grootouder, eventueel graad van verwantschap). Datum:... handtekening:... Gezien voor de legalisatie van de handtekening van de heer/mevrouw.... Gedaan te..., op... Voor de burgemeester, de gemachtigde ambtenaar (*) Om problemen bij een eventuele vertraging te vermijden, kunt u hier beter een datum vermelden, enkele dagen later dan de voorziene duur van de reis. Bewijs van verwantschapWanneer uw kleinkind een andere familienaam draagt dan uzelf, dan kunt u uw verwantschap aantonen aan de hand van een kopie van het trouwboekje of de geboorteakte. De SIS-kaart is een onmisbaar instrument bij medische zorgen in België, maar u kunt er niets mee aanvangen in het buitenland. Als u op reis gaat naar een land van de Europese Unie (of IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, Zwitserland) moet u over een Europese ziekteverzekeringskaart (EZVK) beschikken om gezondheidskosten terugbetaald te krijgen (raadpleging bij een dokter, opname in een openbaar ziekenhuis). U krijgt ze gratis bij uw ziekenfonds en de geldigheidsduur (maximaal 2 jaar) is afhankelijk van dat ziekenfonds. De vervaldatum staat rechts-onderaan op de kaart vermeld. Bij sommige ziekenfondsen kunt u ze online bestellen maar let op, ze is persoonsgebonden. Uw kleinkind moet dus een kaart op zijn of haar naam bij zich hebben, ongeacht de leeftijd. Bij sommige ziekenfondsen geldt de Europese ziekteverzekeringskaart nu ook voor buiten Europa, bij andere niet. Laat uw zoon of dochter dus bij zijn/haar ziekenfonds informeren zodat u exact weet waar u aan toe bent! Bent u uw Europese verzekeringskaart verloren op het moment dat uw kleinkind medische zorgen nodig heeft in het buitenland, dan kunt u EuroCross contacteren. Dit is een soort overkoepelende alarmcentrale die werkt voor de verschillende ziekenfondsen. Ze levert medische bijstand over heel de wereld (bijv. repatriëring) en u kunt ze bereiken op tel. 00 32 2 272 09 00 (voor het socialistische ziekenfonds is dit: tel. 00 32 2 272 08 80). Gaat u op reis met uw kleinkind, dan is het altijd handig als u een kopie van zijn of haar gezondheidsboekje bij u hebt. Zo weet u meteen welke vaccinaties uw kleinkind gehad heeft en wanneer die werden toegediend, of het allergisch is aan bepaalde producten , en zo meer.