Wat wordt verstaan onder bankgeheim?

Het bankgeheim is een principe waarbij banken vertrouwelijke informatie, die in het kader van de professionele activiteit verworven wordt, over hun cliënten geheim houden. Maar het is niet vergelijkbaar met het beroepsgeheim waardoor een arts of advocaat gebonden is. Een bankier zal dus niet vervolgd kunnen worden door de strafrechter omdat hij zijn beroepsgeheim geschonden heeft. Hij kan hoogstens een schadevergoeding verschuldigd zijn wanneer hij een fout maakt in de contractuele relatie die hem bindt met zijn cliënt. Er wordt trouwens eerder van een 'discretieplicht' gesproken.

Al versoepeld in België

Eerder dan van een afschaffing van het bankgeheim te spreken, kunnen we het beter hebben over een 'versoepeling', maar dan wel een grote versoepeling... Tot 1 juli 2011 mocht de fiscus enkel een onderzoek doen bij de bank als er een vermoeden was van een 'fraudemechanisme', wat dus inhield dat er verschillende personen bij betrokken waren. Een onderzoek bij één enkele belastingplichtige was dus eerder zeldzaam. Bovendien was de fiscus verplicht via de rechtbank te gaan, want enkel een rechter kon toegang hebben tot de bankrekeningen van een belastingplichtige.

Sinds 1 juli 2011 kan de belastingadministratie de opheffing van het bankgeheim vragen als er bij een onderzoek één of meerder aanwijzingen van belastingontduiking zijn of als een belasting op basis van 'tekenen en indiciën' voorzien is.Dit zijn zaken die erop wijzen dat uw levensstandaard duidelijk hoger ligt dan de inkomsten die u aangeeft.

Luxemburg zal informatie uitwisselen

Op basis van een Europese richtlijn hebben de lidstaten, sinds 1 juli 2005, de keuze tussen 2 mogelijkheden:

  • Opteren voor een bronheffing: het land waar u uw intresten int houdt onmiddellijk een voorheffing in van 35%. Het land houdt één vierde van dit bedrag en stuurt drie vierden door naar het land waar de belastingplichtige woont, in ons geval dus België. Dit is inderdaad een dure zaak, maar er wordt wel anonimiteit ten opzichte van het woonland voorzien.
  • Opteren voor een uitwisseling van informatie: de lidstaten brengen elkaar wederzijds op de hoogte van de intresten die hun belastingplichtige onderdanen in het andere land ontvangen hebben.

Tot eind 2014 zal Luxemburg verder de eerste optie hanteren, dus de bronheffing. Vanaf 1 januari 2015 zal Luxemburg overgaan tot gegevensuitwisseling. Luxemburg zal onze Belgische fiscus op de hoogte stellen van de intresten die u in Luxemburg geïnd hebt. Anders gezegd: de Belgische fiscus zal via de aangifte van de intresten op de hoogte zijn van het bestaan van uw Luxemburgse rekeningen, evenals van het bedrag dat erop staat.

Het bankgeheim is een principe waarbij banken vertrouwelijke informatie, die in het kader van de professionele activiteit verworven wordt, over hun cliënten geheim houden. Maar het is niet vergelijkbaar met het beroepsgeheim waardoor een arts of advocaat gebonden is. Een bankier zal dus niet vervolgd kunnen worden door de strafrechter omdat hij zijn beroepsgeheim geschonden heeft. Hij kan hoogstens een schadevergoeding verschuldigd zijn wanneer hij een fout maakt in de contractuele relatie die hem bindt met zijn cliënt. Er wordt trouwens eerder van een 'discretieplicht' gesproken.Eerder dan van een afschaffing van het bankgeheim te spreken, kunnen we het beter hebben over een 'versoepeling', maar dan wel een grote versoepeling... Tot 1 juli 2011 mocht de fiscus enkel een onderzoek doen bij de bank als er een vermoeden was van een 'fraudemechanisme', wat dus inhield dat er verschillende personen bij betrokken waren. Een onderzoek bij één enkele belastingplichtige was dus eerder zeldzaam. Bovendien was de fiscus verplicht via de rechtbank te gaan, want enkel een rechter kon toegang hebben tot de bankrekeningen van een belastingplichtige.Sinds 1 juli 2011 kan de belastingadministratie de opheffing van het bankgeheim vragen als er bij een onderzoek één of meerder aanwijzingen van belastingontduiking zijn of als een belasting op basis van 'tekenen en indiciën' voorzien is.Dit zijn zaken die erop wijzen dat uw levensstandaard duidelijk hoger ligt dan de inkomsten die u aangeeft.Op basis van een Europese richtlijn hebben de lidstaten, sinds 1 juli 2005, de keuze tussen 2 mogelijkheden:Tot eind 2014 zal Luxemburg verder de eerste optie hanteren, dus de bronheffing. Vanaf 1 januari 2015 zal Luxemburg overgaan tot gegevensuitwisseling. Luxemburg zal onze Belgische fiscus op de hoogte stellen van de intresten die u in Luxemburg geïnd hebt. Anders gezegd: de Belgische fiscus zal via de aangifte van de intresten op de hoogte zijn van het bestaan van uw Luxemburgse rekeningen, evenals van het bedrag dat erop staat.