Tot vorig jaar gaf een energiesparende investering recht op een belastingvermindering van 40% (weliswaar geplafonneerd). Voor de inkomsten 2012 (aangifte 2013) is deze belastingvermindering voor energiesparende uitgaven afgeschaft, tenzij dan voor dakisolatie (maar ook daar wordt het voordeel beperkt van 40 tot 30%).

In een arrest van 8 maart 2012 oordeelde het Grondwettelijk Hof dat gehuwde of samenwonende eigenaars gediscrimineerd kunnen zijn ten opzichte van huurders, wanneer zij geïnvesteerd hebben in een fiscaal aftrekbare uitgave voor energiebesparing, zoals bijvoorbeeld het plaatsen van zonnepanelen. Jef Wellens, fiscalist bij Kluwer, bracht dit arrest onder de aandacht.

Het probleem van de mogelijke discriminatie tussen eigenaars en huurders slaat op het verleden en wel bepaald op de inkomstenjaren 2005 tot 2008. Het geval waarover geoordeeld werd door het Grondwettelijk Hof betreft inkomstenjaar 2008 (aanslagjaar 2009). In het arrest zelf staat : "Vanaf aanslagjaar 2010 bestaat er geen verschil meer in behandeling".

Welke discriminatie?

Voor koppels waarbij een gemeenschappelijke aanslag wordt gevestigd (gehuwden en wettelijk samenwonenden) en die eigenaar zijn van een woning, wordt de belastingvermindering voor energiesparende uitgaven verdeeld volgens het aandeel van elk van de partners in het kadastraal inkomen. Als elk van de partners voor de helft eigenaar is van het huis en één van de partners heeft geen of weinig inkomsten, dan speelt die partner (een stuk van ) de belastingaftrek kwijt. Bij huurders gebeurt dat niet omdat daar de verdeling niet volgens het aandeel in het KI gebeurt. Daar wordt de belastingvermindering verdeeld tussen de partners in functie van het belastbaar inkomen. Als de aftrek bij één van de partners niet 'opgebruikt' is omdat deze partner geen of weinig inkomsten heeft, dan kan hij overgeheveld worden naar de andere partner, wat dus niet mogelijk is bij eigenaars. Resultaat: een koppel huurders zal meer belastingaftrek gekregen hebben dan een koppel eigenaars in dezelfde omstandigheden.

Het Grondwettelijk Hof oordeelde dat er " voor dat verschil in behandeling, geen redelijke verantwoording bestaat rekening houdend met de doelstelling van de wetgever, die erin bestond voor beide categorieën van personen een zelfde stimulans voor energiebesparende uitgaven te geven."

Hoe je geld terugkrijgen?

Wie denkt gediscrimineerd te zijn, kan de fiscus een verzoekschrift tot ambtshalve ontheffing sturen. De fiscale administratie onderzoekt momenteel ook zelf op welke wijze de nodige rechtzettingen kunnen worden doorgevoerd met zo weinig mogelijk hinder voor de belastingplichtigen. U vindt hierover een bericht op de website van de Federale Overheidsdienst Financiën, www.minfin.fgov.be.

Wilt u het arrest volledig lezen? U vindt het op www.const-cour.be, Arrest nr.38/2012 van 8 maart 2012

Tot vorig jaar gaf een energiesparende investering recht op een belastingvermindering van 40% (weliswaar geplafonneerd). Voor de inkomsten 2012 (aangifte 2013) is deze belastingvermindering voor energiesparende uitgaven afgeschaft, tenzij dan voor dakisolatie (maar ook daar wordt het voordeel beperkt van 40 tot 30%). In een arrest van 8 maart 2012 oordeelde het Grondwettelijk Hof dat gehuwde of samenwonende eigenaars gediscrimineerd kunnen zijn ten opzichte van huurders, wanneer zij geïnvesteerd hebben in een fiscaal aftrekbare uitgave voor energiebesparing, zoals bijvoorbeeld het plaatsen van zonnepanelen. Jef Wellens, fiscalist bij Kluwer, bracht dit arrest onder de aandacht. Het probleem van de mogelijke discriminatie tussen eigenaars en huurders slaat op het verleden en wel bepaald op de inkomstenjaren 2005 tot 2008. Het geval waarover geoordeeld werd door het Grondwettelijk Hof betreft inkomstenjaar 2008 (aanslagjaar 2009). In het arrest zelf staat : "Vanaf aanslagjaar 2010 bestaat er geen verschil meer in behandeling".Voor koppels waarbij een gemeenschappelijke aanslag wordt gevestigd (gehuwden en wettelijk samenwonenden) en die eigenaar zijn van een woning, wordt de belastingvermindering voor energiesparende uitgaven verdeeld volgens het aandeel van elk van de partners in het kadastraal inkomen. Als elk van de partners voor de helft eigenaar is van het huis en één van de partners heeft geen of weinig inkomsten, dan speelt die partner (een stuk van ) de belastingaftrek kwijt. Bij huurders gebeurt dat niet omdat daar de verdeling niet volgens het aandeel in het KI gebeurt. Daar wordt de belastingvermindering verdeeld tussen de partners in functie van het belastbaar inkomen. Als de aftrek bij één van de partners niet 'opgebruikt' is omdat deze partner geen of weinig inkomsten heeft, dan kan hij overgeheveld worden naar de andere partner, wat dus niet mogelijk is bij eigenaars. Resultaat: een koppel huurders zal meer belastingaftrek gekregen hebben dan een koppel eigenaars in dezelfde omstandigheden. Het Grondwettelijk Hof oordeelde dat er " voor dat verschil in behandeling, geen redelijke verantwoording bestaat rekening houdend met de doelstelling van de wetgever, die erin bestond voor beide categorieën van personen een zelfde stimulans voor energiebesparende uitgaven te geven." Wie denkt gediscrimineerd te zijn, kan de fiscus een verzoekschrift tot ambtshalve ontheffing sturen. De fiscale administratie onderzoekt momenteel ook zelf op welke wijze de nodige rechtzettingen kunnen worden doorgevoerd met zo weinig mogelijk hinder voor de belastingplichtigen. U vindt hierover een bericht op de website van de Federale Overheidsdienst Financiën, www.minfin.fgov.be.Wilt u het arrest volledig lezen? U vindt het op www.const-cour.be, Arrest nr.38/2012 van 8 maart 2012