Het personeelsdienstenbedrijf SD Worx laat weten dat uit een recente bevraging bij 11.000 ondernemers blijkt dat één op drie werkgevers die 4 jaar geleden zijn begonnen, vandaag geen personeel meer in dienst heeft. Redenen daarvoor zijn de financieel-economische crisis, hoge loonkosten en een zware (onderschatte) administratie.

Wat de hoge loonkosten betreft , kan de maatregel die vrijdag 21 september 2012 door de ministerraad werd goedgekeurd, alvast een duwtje in de rug zijn.

Maatregel in kmo's

De ministerraad heeft ingestemd met een ontwerp-koninklijk besluit dat het mogelijk maakt om de eerste drie aanwervingen goedkoper te maken voor kmo's. Het ontwerp is opgesteld door de ministers van Werk en Sociale Zaken, Monica De Coninck en Laurette Onkelinx, en voorziet in de verhoging van de RSZ-bijdrageverminderingen voor de eerste drie aanwervingen. Volgens beide ministers verlaagt de maatregel de drempel voor kmo's om eerste werknemers aan te werven. De maatregel kost 49 miljoen euro in 2013.
Voortaan geniet een werkgever die een eerste werknemer aanneemt gedurende vijf kwartalen een vermindering van de sociale bijdragen van 1.500 euro per kwartaal, vier kwartalen aan 1.000 en tenslotte vier kwartalen aan 400 euro. Voor de aanwerving van een tweede werknemer bedraagt de vermindering 1.000 euro gedurende vijf kwartalen en 400 euro gedurende acht kwartalen.
Een derde aanwerving levert een voordeel van 1.000 euro op gedurende vijf kwartalen en van 400 euro gedurende vier kwartalen.

Positief

De loonkost voor deze aanwervingen wordt op die manier sterk verlaagd, wat extra tewerkstelling moet creëren en ervoor zorgen dat kmo's hun eerste werknemers in dienst kunnen houden.

Voor Unizo, de Unie van Zelfstandige Ondernemers, is het ook positief dat de ondersteuning niet gekoppeld is aan een loongrens voor de aangeworven werknemers.

Het personeelsdienstenbedrijf SD Worx laat weten dat uit een recente bevraging bij 11.000 ondernemers blijkt dat één op drie werkgevers die 4 jaar geleden zijn begonnen, vandaag geen personeel meer in dienst heeft. Redenen daarvoor zijn de financieel-economische crisis, hoge loonkosten en een zware (onderschatte) administratie. Wat de hoge loonkosten betreft , kan de maatregel die vrijdag 21 september 2012 door de ministerraad werd goedgekeurd, alvast een duwtje in de rug zijn.Maatregel in kmo'sDe ministerraad heeft ingestemd met een ontwerp-koninklijk besluit dat het mogelijk maakt om de eerste drie aanwervingen goedkoper te maken voor kmo's. Het ontwerp is opgesteld door de ministers van Werk en Sociale Zaken, Monica De Coninck en Laurette Onkelinx, en voorziet in de verhoging van de RSZ-bijdrageverminderingen voor de eerste drie aanwervingen. Volgens beide ministers verlaagt de maatregel de drempel voor kmo's om eerste werknemers aan te werven. De maatregel kost 49 miljoen euro in 2013. Voortaan geniet een werkgever die een eerste werknemer aanneemt gedurende vijf kwartalen een vermindering van de sociale bijdragen van 1.500 euro per kwartaal, vier kwartalen aan 1.000 en tenslotte vier kwartalen aan 400 euro. Voor de aanwerving van een tweede werknemer bedraagt de vermindering 1.000 euro gedurende vijf kwartalen en 400 euro gedurende acht kwartalen. Een derde aanwerving levert een voordeel van 1.000 euro op gedurende vijf kwartalen en van 400 euro gedurende vier kwartalen.PositiefDe loonkost voor deze aanwervingen wordt op die manier sterk verlaagd, wat extra tewerkstelling moet creëren en ervoor zorgen dat kmo's hun eerste werknemers in dienst kunnen houden.Voor Unizo, de Unie van Zelfstandige Ondernemers, is het ook positief dat de ondersteuning niet gekoppeld is aan een loongrens voor de aangeworven werknemers.