Zodra financiële instellingen op de hoogte zijn van het overlijden van hun cliënt blokkeren ze zijn rekeningen en tegoeden (evenals trouwens de rekeningen die op naam van de echtgenoot of wettelijk samenwonende partner staan). Via een akte of attest van erftopvolging kunnen de rekeningen gedeblokkeerd worden. Dit kan via de notaris of via de ontvanger van successierechten. In bepaalde gevallen zijn de erfgenamen verplicht beroep te doen op een notaris, onder meer wanneer er een testament of huwelijkscontract is.

Nieuw: fiscaal onderzoek

Notarissen (maar ook de ontvangers van successierechten) die door erfgenamen verzocht worden om een attest of akte van erfopvolging af te leveren, moeten met ingang van 1 juli 2012 verplicht een bericht sturen naar de fiscus en de RSZ, met de identiteit van de overledene en de erfgenamen. Zodra de notaris het bericht verzonden heeft, treedt een mechanisme in werking dat er op gericht is de fiscus en RSZ toe te laten eventuele achterstallige belasting/RSZ-schulden te innen.

Het systeem komt er op neer dat een erfgenaam het geld van zijn erfenis pas krijgt als hij eerst zijn eventueel nog openstaande belasting en RSZ-schulden heeft betaald of die van de overledene zelf.

Stroevere bankenpolitiek ?

Het valt te verwachten dat banken bij de uitbetaling van financiële tegoeden uit erfenis hun houding zullen verstrakken. Allicht zullen ze zich net iets minder soepel opstellen dan in het verleden, zelfs voor de betaling van courante uitgaven zoals lopende kredieten, huurgelden, nutsvoorzieningen, begrafeniskosten. Strikt gezien kunnen deze betalingen sinds de nieuwe wet niet meer plaatsvinden alvorens de akte of het attest van erfopvolging is afgeleverd en de erin vermelde schulden zijn betaald.

Zodra financiële instellingen op de hoogte zijn van het overlijden van hun cliënt blokkeren ze zijn rekeningen en tegoeden (evenals trouwens de rekeningen die op naam van de echtgenoot of wettelijk samenwonende partner staan). Via een akte of attest van erftopvolging kunnen de rekeningen gedeblokkeerd worden. Dit kan via de notaris of via de ontvanger van successierechten. In bepaalde gevallen zijn de erfgenamen verplicht beroep te doen op een notaris, onder meer wanneer er een testament of huwelijkscontract is. Nieuw: fiscaal onderzoekNotarissen (maar ook de ontvangers van successierechten) die door erfgenamen verzocht worden om een attest of akte van erfopvolging af te leveren, moeten met ingang van 1 juli 2012 verplicht een bericht sturen naar de fiscus en de RSZ, met de identiteit van de overledene en de erfgenamen. Zodra de notaris het bericht verzonden heeft, treedt een mechanisme in werking dat er op gericht is de fiscus en RSZ toe te laten eventuele achterstallige belasting/RSZ-schulden te innen.Het systeem komt er op neer dat een erfgenaam het geld van zijn erfenis pas krijgt als hij eerst zijn eventueel nog openstaande belasting en RSZ-schulden heeft betaald of die van de overledene zelf.Stroevere bankenpolitiek ?Het valt te verwachten dat banken bij de uitbetaling van financiële tegoeden uit erfenis hun houding zullen verstrakken. Allicht zullen ze zich net iets minder soepel opstellen dan in het verleden, zelfs voor de betaling van courante uitgaven zoals lopende kredieten, huurgelden, nutsvoorzieningen, begrafeniskosten. Strikt gezien kunnen deze betalingen sinds de nieuwe wet niet meer plaatsvinden alvorens de akte of het attest van erfopvolging is afgeleverd en de erin vermelde schulden zijn betaald.