Op 14 oktober trekken we met z'n allen naar de stembus voor de verkiezing van de gemeente- en provincieraden. Voor deze verkiezingen moeten de kiezers ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van de gemeente. Belgen die in het buitenland wonen mogen dus niet deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen.

Aan de federale parlementsverkiezingen (Kamer en Senaat) mogen ze wèl deelnemen. Meer zelfs: voor Belgen die in het buitenland verblijven en ingeschreven zijn in de consulaire of diplomatieke registers geldt ook een stemplicht.

Recent heeft de Kamercommissie Institutionele hervorming een wetsvoorstel goedgekeurd om het stemrecht voor de federale parlementsverkiezingen te vereenvoudigen voor Belgen in het buitenland. Totnogtoe moesten ze zich voor elke verkiezing laten inschrijven in de diplomatieke of consulaire registers (en uiteraard moeten ze aan de kiesvoorwaarden voldoen). Dat gaf soms problemen als er vervroegde verkiezingen werden uitgeschreven.

Wie inschrijft blijft ingeschreven

Voortaan zal een Belg in het buitenland die eenmaal als kiezer ingeschreven is bij een diplomatieke of consulaire post, ingeschreven blijven als kiezer, tenzij hij bij de vorige verkiezingen niet gestemd heeft of tenzij hij niet meer ingeschreven is in de diplomatieke of consulaire post.

Aansluitingscriteria

Het wetsvoorstel bepaalt objectieve criteria met betrekking tot de aansluiting van Belgen in het buitenland bij de gemeenten waar ze zich zouden mogen inschrijven. Deze aansluitingscriteria worden in het Kieswetboek vastgesteld in de volgende orde van voorrang:
1. De Belgische gemeente waarin de Belg laatst in de bevolkingsregisters was ingeschreven.
2. Bij gebreke daaraan, de Belgische gemeente van zijn geboorteplaats.
3. Bij gebreke daaraan, de Belgische gemeente waar zijn/haar vader of moeder in de bevolkingsregisters is ingeschreven of laatst was ingeschreven.
4. Bij gebreke daaraan, de Belgische gemeente waarin een verwant tot de derde graad in de bevolkingsregisters is ingeschreven of laatst was ingeschreven of de Belgische gemeente waar een bloedverwant in de opgaande lijn is geboren, is ingeschreven of was ingeschreven in de bevolkingsregisters.

Hoe stemmen?

Aan de manier om te stemmen vanuit het buitenland is niets veranderd. Dat kan op 5 manieren:

  • Persoonlijke stemming in een Belgische gemeente
  • Stemming bij volmacht in een Belgische gemeente
  • Persoonlijke stemming in de diplomatieke of consulaire beroepsposten
  • Stemming bij volmacht in de diplomatieke of consulaire beroepsposten
  • Stemming per briefwisseling

De persoonlijke stemming of stemming per volmacht in de diplomatieke of consulaire beroepsposten zal wel anders georganiseerd worden, nl. op andere dagen en uren. Ook aan de stemming per briefwisseling wordt er gesleuteld.

Op 14 oktober trekken we met z'n allen naar de stembus voor de verkiezing van de gemeente- en provincieraden. Voor deze verkiezingen moeten de kiezers ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van de gemeente. Belgen die in het buitenland wonen mogen dus niet deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Aan de federale parlementsverkiezingen (Kamer en Senaat) mogen ze wèl deelnemen. Meer zelfs: voor Belgen die in het buitenland verblijven en ingeschreven zijn in de consulaire of diplomatieke registers geldt ook een stemplicht. Recent heeft de Kamercommissie Institutionele hervorming een wetsvoorstel goedgekeurd om het stemrecht voor de federale parlementsverkiezingen te vereenvoudigen voor Belgen in het buitenland. Totnogtoe moesten ze zich voor elke verkiezing laten inschrijven in de diplomatieke of consulaire registers (en uiteraard moeten ze aan de kiesvoorwaarden voldoen). Dat gaf soms problemen als er vervroegde verkiezingen werden uitgeschreven. Voortaan zal een Belg in het buitenland die eenmaal als kiezer ingeschreven is bij een diplomatieke of consulaire post, ingeschreven blijven als kiezer, tenzij hij bij de vorige verkiezingen niet gestemd heeft of tenzij hij niet meer ingeschreven is in de diplomatieke of consulaire post. Het wetsvoorstel bepaalt objectieve criteria met betrekking tot de aansluiting van Belgen in het buitenland bij de gemeenten waar ze zich zouden mogen inschrijven. Deze aansluitingscriteria worden in het Kieswetboek vastgesteld in de volgende orde van voorrang: 1. De Belgische gemeente waarin de Belg laatst in de bevolkingsregisters was ingeschreven.2. Bij gebreke daaraan, de Belgische gemeente van zijn geboorteplaats.3. Bij gebreke daaraan, de Belgische gemeente waar zijn/haar vader of moeder in de bevolkingsregisters is ingeschreven of laatst was ingeschreven. 4. Bij gebreke daaraan, de Belgische gemeente waarin een verwant tot de derde graad in de bevolkingsregisters is ingeschreven of laatst was ingeschreven of de Belgische gemeente waar een bloedverwant in de opgaande lijn is geboren, is ingeschreven of was ingeschreven in de bevolkingsregisters.Aan de manier om te stemmen vanuit het buitenland is niets veranderd. Dat kan op 5 manieren:De persoonlijke stemming of stemming per volmacht in de diplomatieke of consulaire beroepsposten zal wel anders georganiseerd worden, nl. op andere dagen en uren. Ook aan de stemming per briefwisseling wordt er gesleuteld.