Bent u volledig vergoede werkloze, dan kunt u in aanmerking komen voor een werkhervattingstoeslag, betaald door de RVA, als u het werk hervat als loontrekkende of zelfstandige. Het is een aanvulling op uw loon of op uw inkomen als zelfstandige. De toeslag wordt toegekend:

- gedurende de volledige periode van de werkhervatting, als u een loopbaan kunt aantonen van minstens 20 jaar als loontrekkende

- gedurende maximum 3 jaar en een degressief bedrag wanneer u niet aan de loopbaanvoorwaarde van 20 jaar voldoet.

NIEUW Tot begin dit jaar stortte de RVA de toeslag aan alle werklozen van 50 jaar die het werk hervatten. Sinds 1 februari 2013 wordt de toeslag maar toegekend vanaf 55 jaar!

Voor wie?

Deze nieuwe maatregel wordt toegepast, wanneer:

- uw arbeidsovereenkomst of zelfstandige activiteit na 31 januari 2013 aanvangt

- uw arbeidsovereenkomst of zelfstandige activiteit voor 31 januari 2013 aanvangt, maar de toeslag wordt aangevraagd voor een periode die na 31 januari 2013 ligt.

De nieuwe leeftijdsvoorwaarde geldt niet wanneer u voor 1 februari 2013 al van de werkhervattingstoeslag genoten hebt en u hem verder wilt ontvangen.

Ook bij uw oude werkgever?

Het is mogelijk dat u het werk hervat bij uw oude werkgever. In dat geval zult u geen werkhervattingstoeslag krijgen als u het werk hervat binnen de 6 maanden na uw laatste dag van tewerkstelling.

Hoeveel?

De toeslag bedraagt:

- ? 197,93 (brutobedrag, geïndexeerd op 1 december 2012) als u minstens 20 jaar loopbaan als loontrekkende hebt

- een degressief bedrag wanneer u niet aan de loopbaanvoorwaarde voldoet: ? 197,93 gedurende de eerste 12 maanden, ? 131,95 gedurende de volgende 12 maanden en ? 65,98 gedurende de derde (en laatste) periode van 12 maanden.

Hoe aanvragen?

U dient een aanvraag in bij uw uitbetalingsinstelling (vakbond of Hulpkas). U vult het formulier C129bis in dat uw uitbetalingsinstelling doorstuurt naar de RVA. Zorg ervoor dat u op tijd de aanvraag doet, want ze moet toekomen bij de RVA ten laatste op de laatste dag van de tweede maand na degene waarin u het werk hervat. Let op: uw aanvraag geldt maar voor 12 maanden. Wilt u hem verder genieten, dan moet u de 11e maand uw toestand bevestigen bij de uitbetalingsinstelling.

Meer info: www.rva.be

Bent u volledig vergoede werkloze, dan kunt u in aanmerking komen voor een werkhervattingstoeslag, betaald door de RVA, als u het werk hervat als loontrekkende of zelfstandige. Het is een aanvulling op uw loon of op uw inkomen als zelfstandige. De toeslag wordt toegekend:- gedurende de volledige periode van de werkhervatting, als u een loopbaan kunt aantonen van minstens 20 jaar als loontrekkende- gedurende maximum 3 jaar en een degressief bedrag wanneer u niet aan de loopbaanvoorwaarde van 20 jaar voldoet. NIEUW Tot begin dit jaar stortte de RVA de toeslag aan alle werklozen van 50 jaar die het werk hervatten. Sinds 1 februari 2013 wordt de toeslag maar toegekend vanaf 55 jaar! Deze nieuwe maatregel wordt toegepast, wanneer:- uw arbeidsovereenkomst of zelfstandige activiteit na 31 januari 2013 aanvangt- uw arbeidsovereenkomst of zelfstandige activiteit voor 31 januari 2013 aanvangt, maar de toeslag wordt aangevraagd voor een periode die na 31 januari 2013 ligt.De nieuwe leeftijdsvoorwaarde geldt niet wanneer u voor 1 februari 2013 al van de werkhervattingstoeslag genoten hebt en u hem verder wilt ontvangen. Het is mogelijk dat u het werk hervat bij uw oude werkgever. In dat geval zult u geen werkhervattingstoeslag krijgen als u het werk hervat binnen de 6 maanden na uw laatste dag van tewerkstelling.De toeslag bedraagt:- ? 197,93 (brutobedrag, geïndexeerd op 1 december 2012) als u minstens 20 jaar loopbaan als loontrekkende hebt- een degressief bedrag wanneer u niet aan de loopbaanvoorwaarde voldoet: ? 197,93 gedurende de eerste 12 maanden, ? 131,95 gedurende de volgende 12 maanden en ? 65,98 gedurende de derde (en laatste) periode van 12 maanden. U dient een aanvraag in bij uw uitbetalingsinstelling (vakbond of Hulpkas). U vult het formulier C129bis in dat uw uitbetalingsinstelling doorstuurt naar de RVA. Zorg ervoor dat u op tijd de aanvraag doet, want ze moet toekomen bij de RVA ten laatste op de laatste dag van de tweede maand na degene waarin u het werk hervat. Let op: uw aanvraag geldt maar voor 12 maanden. Wilt u hem verder genieten, dan moet u de 11e maand uw toestand bevestigen bij de uitbetalingsinstelling.Meer info: www.rva.be