De wettelijke pensioenleeftijd voor een mannelijke werknemer is vastgesteld op 65 jaar (voor vrouwen is dat momenteel nog 64 jaar, vanaf 2009 wordt dat ook 65). Wie voldoende loopbaanjaren kan aantonen, kan vervroegd met pensioen gaan vanaf zijn 60ste verjaardag. Sinds 1 januari 2005 moet u 35 loopbaanjaren kunnen aantonen om in aanmerking te kunnen komen voor het vervroegde pensioen vanaf 60 jaar. En voor elk van die jaren moet u ten minste één derde van een voltijdse tewerkstelling hebben. Maar vermits u steeds voltijds gewerkt hebt, is dat voor u geen probleem. Voor het vaststellen van de lengte van de loopbaan wordt niet enkel rekening gehouden met de loopbaan als werknemer maar ook met jaren waarvoor u pensioenrechten hebt opgebouwd ten laste van andere Belgische pensioenregelingen (als zelfstandige, als ambtenaar,...) of zelfs buitenlandse pensioeninstellingen als hierover met die landen een akkoord bestaat. Met pensioen gaan voor uw 65ste is in uw geval dus zeker mogelijk.

Dan rest er nog de vraag of u een volledig pensioen zult hebben. Dat heeft te maken met het aantal loopbaanjaren dat u presteerde. In het kader van het rustpensioen bedraagt een volledige loopbaan voor mannen 45 jaar. Bij een onvolledige loopbaan krijgt u slechts een breukgedeelte van het pensioen voor een volledige loopbaan. Over twee jaar zult u echter 45 jaar gewerkt hebben. U zult dus ruim aanspraak kunnen maken op het volledige pensioen.

Merken we tenslotte nog op dat u een simulatie kunt (laten) maken van uw pensioenbedrag op de site van de Rijksdienst voor pensioenen (www.onprvp.fgov.be - klik op Simulatie voor de berekening van het bedrag van uw pensioen). Voor verdere inlichtingen kunt u terecht op het gratis nummer 0800 502 46.

De wettelijke pensioenleeftijd voor een mannelijke werknemer is vastgesteld op 65 jaar (voor vrouwen is dat momenteel nog 64 jaar, vanaf 2009 wordt dat ook 65). Wie voldoende loopbaanjaren kan aantonen, kan vervroegd met pensioen gaan vanaf zijn 60ste verjaardag. Sinds 1 januari 2005 moet u 35 loopbaanjaren kunnen aantonen om in aanmerking te kunnen komen voor het vervroegde pensioen vanaf 60 jaar. En voor elk van die jaren moet u ten minste één derde van een voltijdse tewerkstelling hebben. Maar vermits u steeds voltijds gewerkt hebt, is dat voor u geen probleem. Voor het vaststellen van de lengte van de loopbaan wordt niet enkel rekening gehouden met de loopbaan als werknemer maar ook met jaren waarvoor u pensioenrechten hebt opgebouwd ten laste van andere Belgische pensioenregelingen (als zelfstandige, als ambtenaar,...) of zelfs buitenlandse pensioeninstellingen als hierover met die landen een akkoord bestaat. Met pensioen gaan voor uw 65ste is in uw geval dus zeker mogelijk. Dan rest er nog de vraag of u een volledig pensioen zult hebben. Dat heeft te maken met het aantal loopbaanjaren dat u presteerde. In het kader van het rustpensioen bedraagt een volledige loopbaan voor mannen 45 jaar. Bij een onvolledige loopbaan krijgt u slechts een breukgedeelte van het pensioen voor een volledige loopbaan. Over twee jaar zult u echter 45 jaar gewerkt hebben. U zult dus ruim aanspraak kunnen maken op het volledige pensioen. Merken we tenslotte nog op dat u een simulatie kunt (laten) maken van uw pensioenbedrag op de site van de Rijksdienst voor pensioenen (www.onprvp.fgov.be - klik op Simulatie voor de berekening van het bedrag van uw pensioen). Voor verdere inlichtingen kunt u terecht op het gratis nummer 0800 502 46.