Cashbonus

De cash premie is de meest gangbare beloningsvorm in ons land: 21% van de werknemers in België krijgt jaarlijks een cashbonus uitgekeerd. Het gemiddelde van zo'n cashbonus bedraagt € 1.935 per werknemer per jaar. Er staat wettelijk geen beperking op dat bedrag, maar er dienen wel RSZ én belastingen betaald te worden op de cashbonus.

In Vlaanderen worden procentueel gezien een pak meer bonussen uitgekeerd: 22% van de werknemers in Vlaanderen kreeg een cashbonus in 2015, tegenover 11% in Wallonië en 11% in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het gemiddelde bedrag van de premie verschilt ook erg van gewest tot gewest. Zo bedroeg de gemiddelde bonus die in 2015 werd toegekend aan bedienden in Vlaanderen 2.757 euro, in Wallonië 3.048 euro en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 4.308 euro.

De cijfers van Acerta tonen aan dat grote bedrijven meer aandacht hebben voor een bonusbeleid: maar liefst 44% van de werknemers in bedrijven met meer dan 500 loontrekkenden ontving vorig jaar een cashbonus. In bedrijven met minder dan 20 werknemers ziet zo'n 6% een premie op zijn rekening verschijnen. Bij bedrijven met 20 tot 100 werknemers is dat 15%, en bij bedrijven met 100 tot 500 werknemers 25%. Het gemiddelde bonusbedrag, per werknemer die een bonus ontvangt, is anderzijds wel groter in kleinere bedrijven dan in de grote ondernemingen.

G.F./Acerta
© G.F./Acerta

Warrants: onbekend is onbemind?

Warrants zijn vandaag het minst bekende beloningssysteem in ons land: 1% van alle werknemers ontving vorig jaar warrants van zijn of haar werkgever, in 2012 was dat 0,5%. Warrants of aandelenopties geven een werknemer het recht om gedurende een bepaalde periode aandelen te kopen tegen een vooraf vastgelegde prijs. Het beleggingsproduct kan vóór de vervaldatum verkocht worden in ruil voor een netto voordeel. Warrants kunnen op individuele basis toegekend worden en kennen geen wettelijke beperking qua bedrag. De gemiddelde waarde van de uitgekeerde warrants tussen 2012 en 2015 lag op € 11.726.

Niet-recurrente bonussen

8,4% van alle werknemers kon in 2015 rekenen op een niet-recurrente bonus, dit is een stijging van 35% ten opzichte van 2012, toen 6,2% van de werknemers dergelijke bonus genoot. Niet-recurrente bonussen zijn voordelen gebonden aan de collectieve resultaten van een onderneming. Hierop betaalt de werkgever en werknemer wel een bijzondere bijdrage voor sociale zekerheid, maar geen belastingen. Het maximumbedrag wordt jaarlijks door de overheid vastgelegd, voor 2017 is dit € 3.255. Acerta berekende dat in de periode 2012-2015 een niet-recurrente bonus in ons land gemiddeld € 948 bedroeg.

De cash premie is de meest gangbare beloningsvorm in ons land: 21% van de werknemers in België krijgt jaarlijks een cashbonus uitgekeerd. Het gemiddelde van zo'n cashbonus bedraagt € 1.935 per werknemer per jaar. Er staat wettelijk geen beperking op dat bedrag, maar er dienen wel RSZ én belastingen betaald te worden op de cashbonus.In Vlaanderen worden procentueel gezien een pak meer bonussen uitgekeerd: 22% van de werknemers in Vlaanderen kreeg een cashbonus in 2015, tegenover 11% in Wallonië en 11% in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het gemiddelde bedrag van de premie verschilt ook erg van gewest tot gewest. Zo bedroeg de gemiddelde bonus die in 2015 werd toegekend aan bedienden in Vlaanderen 2.757 euro, in Wallonië 3.048 euro en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 4.308 euro.De cijfers van Acerta tonen aan dat grote bedrijven meer aandacht hebben voor een bonusbeleid: maar liefst 44% van de werknemers in bedrijven met meer dan 500 loontrekkenden ontving vorig jaar een cashbonus. In bedrijven met minder dan 20 werknemers ziet zo'n 6% een premie op zijn rekening verschijnen. Bij bedrijven met 20 tot 100 werknemers is dat 15%, en bij bedrijven met 100 tot 500 werknemers 25%. Het gemiddelde bonusbedrag, per werknemer die een bonus ontvangt, is anderzijds wel groter in kleinere bedrijven dan in de grote ondernemingen.Warrants zijn vandaag het minst bekende beloningssysteem in ons land: 1% van alle werknemers ontving vorig jaar warrants van zijn of haar werkgever, in 2012 was dat 0,5%. Warrants of aandelenopties geven een werknemer het recht om gedurende een bepaalde periode aandelen te kopen tegen een vooraf vastgelegde prijs. Het beleggingsproduct kan vóór de vervaldatum verkocht worden in ruil voor een netto voordeel. Warrants kunnen op individuele basis toegekend worden en kennen geen wettelijke beperking qua bedrag. De gemiddelde waarde van de uitgekeerde warrants tussen 2012 en 2015 lag op € 11.726. 8,4% van alle werknemers kon in 2015 rekenen op een niet-recurrente bonus, dit is een stijging van 35% ten opzichte van 2012, toen 6,2% van de werknemers dergelijke bonus genoot. Niet-recurrente bonussen zijn voordelen gebonden aan de collectieve resultaten van een onderneming. Hierop betaalt de werkgever en werknemer wel een bijzondere bijdrage voor sociale zekerheid, maar geen belastingen. Het maximumbedrag wordt jaarlijks door de overheid vastgelegd, voor 2017 is dit € 3.255. Acerta berekende dat in de periode 2012-2015 een niet-recurrente bonus in ons land gemiddeld € 948 bedroeg.