De Nationale Bank registreerde in heel 2012 321.261 nieuwe contracten voor een hypothecair kredieten. In 2011 waren er dat 402.271. Ook bij de consumentenkredieten was er een opmerkelijke daling. Het aantal nieuwe contracten voor een lening op afbetaling daalde 13,1 procent tot 480.424, bij de verkoop op afbetaling was er een daling van 25,3 procent tot 100.444.

Voorts daalde ook het aantal nieuwe kredietopeningen zeer fors, met 83,5 procent tot 522.277. Maar dat is eerder een gevolg van gewijzigde wetgeving: eind 2011 dienden alle geoorloofde debetstanden op zichtrekeningen bij de kredietcentrale geregistreerd te worden. De wanbetaling nam toe. Eind vorig jaar registreerde de kredietcentrale 330.129 kredietnemers met minstens één achterstallig contract, wat het aandeel achterstallige kredietnemers op 5,3 procent brengt. In 2011 waren er 319.092 kredietnemers met minstens één achterstallig contract (5,2 pct).

Het aantal nieuwe achterstallige contracten steeg met 31,1 procent tot 154.926, wat grotendeels op de rekening van het stijgend aantal kredietopeningen komt.

Het aantal uitstaande consumentenkredieten steeg 0,5 procent, de hypothecaire kredieten 2,4 procent. Samen gaat het om ongeveer 11,4 miljoen contracten voor ongeveer 6,2 miljoen kredietnemers. De niet-geregulariseerse kredieten namen 4,8 procent toe 482.620, waarvan 452.620 consumentenkredieten.

Het totale bedrag van de achterstallige contracten, nam tussen 2011 en 2012 met 6,8 procent toe tot 2,72 miljard euro of gemiddeld 5.640 euro per contract. Bij de hypothecaire kredieten is er een totaal achterstallig bedrag van 972 miljoen euro (+10,8 pct) of gemiddeld 31.841 euro per contract.

De Nationale Bank registreerde in heel 2012 321.261 nieuwe contracten voor een hypothecair kredieten. In 2011 waren er dat 402.271. Ook bij de consumentenkredieten was er een opmerkelijke daling. Het aantal nieuwe contracten voor een lening op afbetaling daalde 13,1 procent tot 480.424, bij de verkoop op afbetaling was er een daling van 25,3 procent tot 100.444. Voorts daalde ook het aantal nieuwe kredietopeningen zeer fors, met 83,5 procent tot 522.277. Maar dat is eerder een gevolg van gewijzigde wetgeving: eind 2011 dienden alle geoorloofde debetstanden op zichtrekeningen bij de kredietcentrale geregistreerd te worden. De wanbetaling nam toe. Eind vorig jaar registreerde de kredietcentrale 330.129 kredietnemers met minstens één achterstallig contract, wat het aandeel achterstallige kredietnemers op 5,3 procent brengt. In 2011 waren er 319.092 kredietnemers met minstens één achterstallig contract (5,2 pct). Het aantal nieuwe achterstallige contracten steeg met 31,1 procent tot 154.926, wat grotendeels op de rekening van het stijgend aantal kredietopeningen komt. Het aantal uitstaande consumentenkredieten steeg 0,5 procent, de hypothecaire kredieten 2,4 procent. Samen gaat het om ongeveer 11,4 miljoen contracten voor ongeveer 6,2 miljoen kredietnemers. De niet-geregulariseerse kredieten namen 4,8 procent toe 482.620, waarvan 452.620 consumentenkredieten. Het totale bedrag van de achterstallige contracten, nam tussen 2011 en 2012 met 6,8 procent toe tot 2,72 miljard euro of gemiddeld 5.640 euro per contract. Bij de hypothecaire kredieten is er een totaal achterstallig bedrag van 972 miljoen euro (+10,8 pct) of gemiddeld 31.841 euro per contract.