De puntjes op de i

Volgens Assuralia, de beroepsvereniging van verzekeringsondernemingen, verdient de aandacht voor het jaarverslag van de Ombudsman van de verzekeringen meer

nuance. In haar persbericht stelt de beroepsverenging: "Sommige media hebben het over 6120 'klachten', ook al gebruikt de Ombudsman van de verzekeringen zelf de term 'vragen tot tussenkomst'. 1.382 vragen werden doorverwezen naar de interne klachtendiensten van de ondernemingen, 540 vragen bleken onontvankelijk (niet aan de juiste instantie gericht) en 720 keer waren het gewone vragen om inlichtingen. In realiteit waren er dus slechts 3.478 effectieve klachten, die door de Ombudsdienst van de verzekeringen in 2017 onderzocht werden, waarvan de helft opgelost werd en de helft ongegrond bleek."

Het is ook zo dat er alleen al in de tak 'niet-leven' (auto, brand, familiale, rechtsbijstand, hospitalisatie, enz...) ruim 30 miljoen verzekeringscontracten zijn in ons land. Zo ontving de Ombudsdienst in 2017 1.078 vragen tot tussenkomst bij de BA auto, terwijl er meer dan 7 miljoen verzekerde voertuigen in ons land rondrijden.

Adieu tegen je verzekeraar (en vice versa)

"13 % van de vragen heeft betrekking tot de opzeg van het verzekeringscontract", staat in het persbericht van de Ombudsman en "in de autoverzekering stijgen de geschillen over opzeg met 32 %."

Opzeggen, hoe doe je dat? Als je je autoverzekering, brandverzekering of familiale verzekering - om de voornaamste te noemen - wil opzeggen tegen de vervaldag, moet je een opzeggingstermijn van drie maanden naleven. Je nieuwe verzekeraar of makelaar kan helpen op de opzeg te regelen. Doe je het zelf, vergeet dan niet om de opzegging aangetekend te versturen naar de verzekeringsmaatschappij (niet naar je makelaar) met duidelijke vermelding van al je gegevens en het polisnummer. Maar ook jouw verzekeraar kan jou als klant opzeggen tegen de vervaldag en hoeft dat zelfs niet te motiveren. Hij moet enkel de opzeggingstermijn van 3 maanden naleven.

Andere 'opzegmomenten' voor de klant zijn: bij een tariefverhoging of als klanten niet tevreden zijn na een schadegeval. Na de afhandeling van een schadegeval kan je je verzekeraar bedanken voor bewezen diensten, ten laatste 1 maand na de uitbetaling van de schadevergoeding of de weigering tot uitbetaling. Voor de verzekeraar zijn de andere 'opzegmomenten': evenzeer na een schadegeval, als jij in fout bent; als je je premie niet betaald hebt, of als je geprobeerd hebt fraude te plegen.

Wat het opzeggen van verzekeringscontracten betreft, stelt de Ombudsman vast dat de consument minder trouw is en formaliteiten meer en meer ziet als een belemmering. Assuralia wil er graag aan herinneren dat die formaliteiten werden ingevoerd ter bescherming van de consument. "In landen waar die formaliteiten niet bestaan en waar verzekeringscontracten slechts één jaar geldig zijn zonder stilzwijgende vernieuwing, wordt vastgesteld dat veel verzekerden de einddatum uit het oog verliezen. Ze vergeten hun verzekeringsovereenkomst te vernieuwen of een nieuwe verzekeringsovereenkomst bij een andere verzekeraar af te sluiten met alle nare gevolgen van dien. Ze hebben geen verzekering meer en zijn zich er zich doorgaans niet van bewust. Anderzijds werd de te respecteren termijn door de wet op minimum 3 maanden bepaald om te garanderen dat de verzekeringnemer over voldoende tijd beschikt om een nieuwe verzekeraar te vinden wanneer zijn huidige verzekeraar beslist om de verzekeringsovereenkomst op te zeggen."

Volgens Assuralia, de beroepsvereniging van verzekeringsondernemingen, verdient de aandacht voor het jaarverslag van de Ombudsman van de verzekeringen meernuance. In haar persbericht stelt de beroepsverenging: "Sommige media hebben het over 6120 'klachten', ook al gebruikt de Ombudsman van de verzekeringen zelf de term 'vragen tot tussenkomst'. 1.382 vragen werden doorverwezen naar de interne klachtendiensten van de ondernemingen, 540 vragen bleken onontvankelijk (niet aan de juiste instantie gericht) en 720 keer waren het gewone vragen om inlichtingen. In realiteit waren er dus slechts 3.478 effectieve klachten, die door de Ombudsdienst van de verzekeringen in 2017 onderzocht werden, waarvan de helft opgelost werd en de helft ongegrond bleek."Het is ook zo dat er alleen al in de tak 'niet-leven' (auto, brand, familiale, rechtsbijstand, hospitalisatie, enz...) ruim 30 miljoen verzekeringscontracten zijn in ons land. Zo ontving de Ombudsdienst in 2017 1.078 vragen tot tussenkomst bij de BA auto, terwijl er meer dan 7 miljoen verzekerde voertuigen in ons land rondrijden."13 % van de vragen heeft betrekking tot de opzeg van het verzekeringscontract", staat in het persbericht van de Ombudsman en "in de autoverzekering stijgen de geschillen over opzeg met 32 %."Opzeggen, hoe doe je dat? Als je je autoverzekering, brandverzekering of familiale verzekering - om de voornaamste te noemen - wil opzeggen tegen de vervaldag, moet je een opzeggingstermijn van drie maanden naleven. Je nieuwe verzekeraar of makelaar kan helpen op de opzeg te regelen. Doe je het zelf, vergeet dan niet om de opzegging aangetekend te versturen naar de verzekeringsmaatschappij (niet naar je makelaar) met duidelijke vermelding van al je gegevens en het polisnummer. Maar ook jouw verzekeraar kan jou als klant opzeggen tegen de vervaldag en hoeft dat zelfs niet te motiveren. Hij moet enkel de opzeggingstermijn van 3 maanden naleven.Andere 'opzegmomenten' voor de klant zijn: bij een tariefverhoging of als klanten niet tevreden zijn na een schadegeval. Na de afhandeling van een schadegeval kan je je verzekeraar bedanken voor bewezen diensten, ten laatste 1 maand na de uitbetaling van de schadevergoeding of de weigering tot uitbetaling. Voor de verzekeraar zijn de andere 'opzegmomenten': evenzeer na een schadegeval, als jij in fout bent; als je je premie niet betaald hebt, of als je geprobeerd hebt fraude te plegen. Wat het opzeggen van verzekeringscontracten betreft, stelt de Ombudsman vast dat de consument minder trouw is en formaliteiten meer en meer ziet als een belemmering. Assuralia wil er graag aan herinneren dat die formaliteiten werden ingevoerd ter bescherming van de consument. "In landen waar die formaliteiten niet bestaan en waar verzekeringscontracten slechts één jaar geldig zijn zonder stilzwijgende vernieuwing, wordt vastgesteld dat veel verzekerden de einddatum uit het oog verliezen. Ze vergeten hun verzekeringsovereenkomst te vernieuwen of een nieuwe verzekeringsovereenkomst bij een andere verzekeraar af te sluiten met alle nare gevolgen van dien. Ze hebben geen verzekering meer en zijn zich er zich doorgaans niet van bewust. Anderzijds werd de te respecteren termijn door de wet op minimum 3 maanden bepaald om te garanderen dat de verzekeringnemer over voldoende tijd beschikt om een nieuwe verzekeraar te vinden wanneer zijn huidige verzekeraar beslist om de verzekeringsovereenkomst op te zeggen."