"Deze zomer werd er bij ons ingebroken. De schade bedroeg iets meer dan ? 8000. Onze woonverzekeraar heeft de schade vergoed, maar liet ons weten dat wanneer wij nog eens zo'n schadegeval zouden aangeven, hij ons als klant zou schrappen. Mag dat zomaar? Wij hebben die dieven toch niet uitgenodigd? "

Je neemt een verzekering. Je lijdt schade. De verzekeraar vergoedt je schade en... zegt het contract op. Het klinkt raar, maar dit is niet verboden. Een goede lange termijnrelatie met de klant vinden verzekeraars belangrijk, maar ze schuwen 'slechte risico's'. Als je op relatief korte tijd meerdere schadegevallen hebt of je veroorzaakt een ongeval met verzwarende omstandigheden, dan heb je kans om een opzegbrief in je brievenbus te vinden.

Wanneer kan een verzekeraar het contract opzeggen?

- Tegen de vervaldag Ook de verzekeraar moet een opzegtermijn van drie maanden respecteren als hij het contract op de vervaldag wil stopzetten.

- Na een schadegeval Je verzekeraar kan je brand-, familiale of BA-autoverzekering (als jij in fout was) al vroeger stopzetten. Hij moet niet wachten tot de vervaldag van je contract, maar moet je ook hier een opzeggingstermijn van drie maanden geven, zodat jij een nieuwe verzekeraar kan zoeken. En bij de autoverzekering moet hij uiteraard wel de partij die niet in fout was vergoeden. Je verzekeraar kan ook de eventuele omniumverzekering opzeggen na schade, ongeacht of jij in fout was.

- Premie niet betaald Een verzekeraar heeft ook het recht de polis van je autoverzekering stop te zetten als je je premie niet betaalt. In dit geval bedraagt de opzegtermijn minimum 15 dagen. Tenslotte kan de verzekeraar de verzekerde ook buiten gooien na een poging tot fraude waarvoor hij klacht heeft ingediend. Dan bedraagt de opzegtermijn een maand.

Verschillende contracten opzeggen

Soms gebeurt het dat een verzekeraar niet één maar alle verzekeringen die een bepaalde klant heeft, opzegt. Dit kan, behalve dan voor levensverzekeringen, die geen jaarlijkse vervaldag kennen, en de hospitalisatieverzekering, die sinds kort levenslang geldt en enkel nog door de verzekerde kan worden beëindigd.

"Deze zomer werd er bij ons ingebroken. De schade bedroeg iets meer dan ? 8000. Onze woonverzekeraar heeft de schade vergoed, maar liet ons weten dat wanneer wij nog eens zo'n schadegeval zouden aangeven, hij ons als klant zou schrappen. Mag dat zomaar? Wij hebben die dieven toch niet uitgenodigd? "Je neemt een verzekering. Je lijdt schade. De verzekeraar vergoedt je schade en... zegt het contract op. Het klinkt raar, maar dit is niet verboden. Een goede lange termijnrelatie met de klant vinden verzekeraars belangrijk, maar ze schuwen 'slechte risico's'. Als je op relatief korte tijd meerdere schadegevallen hebt of je veroorzaakt een ongeval met verzwarende omstandigheden, dan heb je kans om een opzegbrief in je brievenbus te vinden.- Tegen de vervaldag Ook de verzekeraar moet een opzegtermijn van drie maanden respecteren als hij het contract op de vervaldag wil stopzetten.- Na een schadegeval Je verzekeraar kan je brand-, familiale of BA-autoverzekering (als jij in fout was) al vroeger stopzetten. Hij moet niet wachten tot de vervaldag van je contract, maar moet je ook hier een opzeggingstermijn van drie maanden geven, zodat jij een nieuwe verzekeraar kan zoeken. En bij de autoverzekering moet hij uiteraard wel de partij die niet in fout was vergoeden. Je verzekeraar kan ook de eventuele omniumverzekering opzeggen na schade, ongeacht of jij in fout was. - Premie niet betaald Een verzekeraar heeft ook het recht de polis van je autoverzekering stop te zetten als je je premie niet betaalt. In dit geval bedraagt de opzegtermijn minimum 15 dagen. Tenslotte kan de verzekeraar de verzekerde ook buiten gooien na een poging tot fraude waarvoor hij klacht heeft ingediend. Dan bedraagt de opzegtermijn een maand.Soms gebeurt het dat een verzekeraar niet één maar alle verzekeringen die een bepaalde klant heeft, opzegt. Dit kan, behalve dan voor levensverzekeringen, die geen jaarlijkse vervaldag kennen, en de hospitalisatieverzekering, die sinds kort levenslang geldt en enkel nog door de verzekerde kan worden beëindigd.