Vandaag is het nog niet mogelijk een afbetalingsplan aan te vragen voor een verkeersboete: wie een boete in stukken betaalt, moet bijkomende kosten betalen. Dat zal dit jaar nog veranderen. Zowel bij een onmiddellijke inning door de politie als bij een minnelijke schikking van het parket, zal voor verkeersboetes tot 3.000 euro een afbetalingsplan kunnen worden aangevraagd via de website van de FOD Justitie, www.just-on-web.be.

Tot dusver werden afbetalingsplannen enkel toegestaan voor strafrechtelijke boetes, nadat ze per brief werden aangevraagd. Vanaf oktober zullen voor die boetes digitale afbetalingsplannen kunnen worden aangevraagd. De afbetalingsplannen voor verkeersboetes volgen later dit jaar. "De betaling kan daarbij gespreid worden over maximaal zes maanden, waarbij je zelf je maandelijkse vervaldag kiest en het bedrag kiest. Er staat geen minimum op. De afbetalingsplannen zijn bovendien vrij van intrest", aldus nog minister Van Quickenborne.

De overtreder moet zijn verzoek om een ​af​betalingsplan wel tijdig indienen, d.w.z. bij de onmiddellijke inning, het ontvangen van het pv of herinnering. Immers, zodra de overtreding is omgezet in een betalingsopdracht, is een afbetalingsplan niet meer mogelijk. De digitale oplossing maakt het mogelijk om voor bedragen kleiner dan of gelijk aan € 3.000,- een betalingsregeling aan te vragen. Voor hogere bedragen moet de overtreder contact opnemen met een contactcenter en wordt een handmatige procedure gestart. De afbetalingsplannen zijn volledig renteloos.

Vandaag is het nog niet mogelijk een afbetalingsplan aan te vragen voor een verkeersboete: wie een boete in stukken betaalt, moet bijkomende kosten betalen. Dat zal dit jaar nog veranderen. Zowel bij een onmiddellijke inning door de politie als bij een minnelijke schikking van het parket, zal voor verkeersboetes tot 3.000 euro een afbetalingsplan kunnen worden aangevraagd via de website van de FOD Justitie, www.just-on-web.be.Tot dusver werden afbetalingsplannen enkel toegestaan voor strafrechtelijke boetes, nadat ze per brief werden aangevraagd. Vanaf oktober zullen voor die boetes digitale afbetalingsplannen kunnen worden aangevraagd. De afbetalingsplannen voor verkeersboetes volgen later dit jaar. "De betaling kan daarbij gespreid worden over maximaal zes maanden, waarbij je zelf je maandelijkse vervaldag kiest en het bedrag kiest. Er staat geen minimum op. De afbetalingsplannen zijn bovendien vrij van intrest", aldus nog minister Van Quickenborne.De overtreder moet zijn verzoek om een ​af​betalingsplan wel tijdig indienen, d.w.z. bij de onmiddellijke inning, het ontvangen van het pv of herinnering. Immers, zodra de overtreding is omgezet in een betalingsopdracht, is een afbetalingsplan niet meer mogelijk. De digitale oplossing maakt het mogelijk om voor bedragen kleiner dan of gelijk aan € 3.000,- een betalingsregeling aan te vragen. Voor hogere bedragen moet de overtreder contact opnemen met een contactcenter en wordt een handmatige procedure gestart. De afbetalingsplannen zijn volledig renteloos.