Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen en Landbouw, diende een wetsontwerp in inzake de wettelijke definitie van de ambachtsman of ambachtelijke onderneming.

Een ambachtsman is iemand die een product maakt of een dienst levert volgens een specifieke know-how en buiten de industriële context. Hij houdt zich met alle stadia van de productie bezig. We spreken hier over de chocolatier, de brouwer, de meubelstoffeerder, de couturier,... allemaal gepassioneerd door hun vak. Volgens minister Laruelle gaat het om meer dan 271.000 ondernemingen die actief zijn in de sector van de ambachten, of méér dan 35% van alle btw-plichtige ondernemingen.

Goedgekeurde definitie

Tot vandaag hebben ambachtslieden geen echt statuut. Daarom is het belangrijk dat er eerst en vooral een goede definitie komt. De goedgekeurde definitie is: "Een ambachtsman is een zelfstandige of een onderneming actief in de productie, de transformatie, de reparatie, de restauratie van voorwerpen, de levering van diensten waarvan de activiteiten in essentie betrekking hebben op manuele aspecten, een authentiek karakter, en die een zekere kennis ontwikkelen gericht op kwaliteit, creatie of innovatie."

Logo

De Minister van Middenstand bepaalt, op voorstel van de Hoge Raad van de Zelfstandigen en de KMO's, een logo dat de ambachtslieden zullen kunnen gebruiken om hun hoedanigheid van ambachtsman bekend te maken.

De hoedanigheid van ambachtsman is onderworpen aan een voorafgaand en gunstig onderzoek van een schriftelijke kandidatuur gericht aan de Commissie 'Ambachtslieden' die vaststelt in hoeverre de kandidatuur beantwoordt aan alle criteria. Zij is samengesteld uit leden van de vertegenwoordigende organisaties van zelfstandigen en KMO's.

Meer info: www.sabinelaruelle.be

Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen en Landbouw, diende een wetsontwerp in inzake de wettelijke definitie van de ambachtsman of ambachtelijke onderneming.Een ambachtsman is iemand die een product maakt of een dienst levert volgens een specifieke know-how en buiten de industriële context. Hij houdt zich met alle stadia van de productie bezig. We spreken hier over de chocolatier, de brouwer, de meubelstoffeerder, de couturier,... allemaal gepassioneerd door hun vak. Volgens minister Laruelle gaat het om meer dan 271.000 ondernemingen die actief zijn in de sector van de ambachten, of méér dan 35% van alle btw-plichtige ondernemingen.Tot vandaag hebben ambachtslieden geen echt statuut. Daarom is het belangrijk dat er eerst en vooral een goede definitie komt. De goedgekeurde definitie is: "Een ambachtsman is een zelfstandige of een onderneming actief in de productie, de transformatie, de reparatie, de restauratie van voorwerpen, de levering van diensten waarvan de activiteiten in essentie betrekking hebben op manuele aspecten, een authentiek karakter, en die een zekere kennis ontwikkelen gericht op kwaliteit, creatie of innovatie."De Minister van Middenstand bepaalt, op voorstel van de Hoge Raad van de Zelfstandigen en de KMO's, een logo dat de ambachtslieden zullen kunnen gebruiken om hun hoedanigheid van ambachtsman bekend te maken.De hoedanigheid van ambachtsman is onderworpen aan een voorafgaand en gunstig onderzoek van een schriftelijke kandidatuur gericht aan de Commissie 'Ambachtslieden' die vaststelt in hoeverre de kandidatuur beantwoordt aan alle criteria. Zij is samengesteld uit leden van de vertegenwoordigende organisaties van zelfstandigen en KMO's.Meer info: www.sabinelaruelle.be