Verhuren is niet altijd een makkelijke klus. Soms heb je te maken met leegstand, geschillen met huurders of wanbetalingen. Daarnaast moet je regelmatig investeren in herstellingen of renovatiewerken. Wie de lasten van zijn schouder wil, kan eraan denken om aan een sociaal verhuurkantoor (SVK) te verhuren.

Wat is een sociaal verhuurkantoor?

Omdat er in ons land een groot gebrek is aan sociale woningen en de wachtlijsten lang zijn, werden er vanaf de jaren '70 sociale verhuurkantoren opgericht. Dat zijn vzw's die op zoek gaan naar panden bij privé-verhuurders en die dan onderverhuren aan sociale huurders. Ze fungeren dus als een tussenpersoon tussen verhuurder en huurder, maar ze doen ook aan huurdersbegeleiding. Sommige SVK's ontvangen subsidies van de gewesten voor hun werkingskosten, anderen zijn initiatieven van huurdersverenigingen of van gemeentes en OCMW's.

Voordelen voor de verhuurder

Verhuren aan een sociaal verhuurkantoor kan interessant zijn om een aantal redenen.

  • Zekerheid van huurinkomsten Je tekent als verhuurder een huurcontract met het sociaal verhuurkantoor voor een periode van minimum 9 jaar (in Brussel 3 jaar). Je hoeft dan zelf geen huurders meer te zoeken en ook leegstand, wanbetalingen of huurachterstallen zijn niet langer uw probleem, maar dat van het SVK. Het verhuurkantoor heeft een contract van onderhuur met zijn klanten, de sociale huurders. Maar tegenover de verhuurder blijft het hoofdhuurder en dus verantwoordelijk voor alle huurdersverplichtingen. Je hebt dus eigenlijk geen rechtstreeks contact met de feitelijke huurder, alles verloopt via het SVK.
  • Opvolging en begeleiding Het verhuurbureau neemt je bepaalde beslommeringen uit handen. Zo maakt het bij het begin van de huur een plaatsbeschrijving op. Op het einde van de overeenkomst is deze van groot belang, want het verhuurkantoor verbindt zich ertoe de woning in dezelfde staat terug te geven, uiteraard rekening houdend met normale slijtage. Het SVK zorgt ook voor de registratie van het huurcontract en ziet toe op het onderhoud van de woning, bijvoorbeeld van de verwarmingsketel. Indien nodig krijgen bepaalde huurders huurbegeleiding.
  • Verzekering Als je huurder geen brandverzekering afsluit of die niet verlengt kan je bij een incident aansprakelijk worden gesteld voor schade bij derden. Voor dit soort toestanden moet u niet vrezen bij een sociaal verhuurkantoor, want het kantoor verzekert de woning tegen brand en schade.
  • Klusjesdienst Vele, maar niet alle SVK's beschikken over een interne klusjesdienst. Bij (kleine) herstellingen kan je beroep doen op deze dienst. De contactpersoon bij het SVK regelt de afspraak en u betaalt de werken aan een zeer laag uurtarief. Sommige verhuurkantoren bieden zelfs aan om de volledige renovatie uit te voeren via een sociale werkplaats, als je dat wil.

Nadelen

  • Je woning moet conform zijn aan de gewestelijke kwaliteitsnormen op gebied van veiligheid, gezondheid en woningkwaliteit.
  • Geplafonneerde huurinkomsten Je mag slechts een maximale huurprijs vragen, afhankelijk van de grootte van het huis of appartement, die je wel zoals bij elke andere huur elk jaar kunt indexeren.
  • Lange verhuurperiodeJe hebt de zekerheid van huurinkomsten gedurende meestal 9 jaar, maar dat betekent ook dat je tijdens deze periode het huurcontract niet kunt verbreken. Mocht je de woning verkopen, dan blijft de nieuwe eigenaar eveneens gebonden door het contract. Dat geldt ook voor de erfgenamen.

Brussel is op zoek

Vind je dat de voordelen opwegen tegen de nadelen, weet dan dat de SVK's in Brussel op zoek zijn naar te verhuren woningen in allerlei 'maten': studio's, appartementen en woningen met 1 tot 5 kamers of meer.

Van 23 februari tot 15 maart voeren de Brusselse SVK's hun jaarlijkse promotiecampagne om hun aanbod aan woningen te kunnen uitbreiden en mee het hoofd te bieden aan de crisis op de huurmarkt.

Geïnteresseerd? Federatie van de Sociale Verhuurkantoren van het Brussels Gewest, FEDSVK Brussels, 02 412 72 44, http://fedais.be

Verhuren is niet altijd een makkelijke klus. Soms heb je te maken met leegstand, geschillen met huurders of wanbetalingen. Daarnaast moet je regelmatig investeren in herstellingen of renovatiewerken. Wie de lasten van zijn schouder wil, kan eraan denken om aan een sociaal verhuurkantoor (SVK) te verhuren.Omdat er in ons land een groot gebrek is aan sociale woningen en de wachtlijsten lang zijn, werden er vanaf de jaren '70 sociale verhuurkantoren opgericht. Dat zijn vzw's die op zoek gaan naar panden bij privé-verhuurders en die dan onderverhuren aan sociale huurders. Ze fungeren dus als een tussenpersoon tussen verhuurder en huurder, maar ze doen ook aan huurdersbegeleiding. Sommige SVK's ontvangen subsidies van de gewesten voor hun werkingskosten, anderen zijn initiatieven van huurdersverenigingen of van gemeentes en OCMW's.Verhuren aan een sociaal verhuurkantoor kan interessant zijn om een aantal redenen.Vind je dat de voordelen opwegen tegen de nadelen, weet dan dat de SVK's in Brussel op zoek zijn naar te verhuren woningen in allerlei 'maten': studio's, appartementen en woningen met 1 tot 5 kamers of meer.Van 23 februari tot 15 maart voeren de Brusselse SVK's hun jaarlijkse promotiecampagne om hun aanbod aan woningen te kunnen uitbreiden en mee het hoofd te bieden aan de crisis op de huurmarkt.Geïnteresseerd? Federatie van de Sociale Verhuurkantoren van het Brussels Gewest, FEDSVK Brussels, 02 412 72 44, http://fedais.be