Voor de banken

De MIFID (Markets in Financial Instruments Directive) is een Europese Richtlijn die in werking getreden is in 2007 in de hele Europese Unie en dus ook in België. Eén van de belangrijkste doelstellingen van deze richtlijn is de wetgeving in verband met beleggingen te harmoniseren in alle lidstaten van de EU. Hiermee wordt vooral beoogd de belegger te beschermen en de informatie over de beleggingsproducten van de bank transparanter te maken. De Europese wetgever legt de banken op om, wanneer zij u over bepaalde beleggingsproducten adviseren, rekening te houden met uw financiële situatie, uw ervaring met beleggen, de doelstellingen die u met uw beleggingen wilt bereiken en uw houding tegenover het nemen van risico.

Als klant moet u een vragenlijst beantwoorden op basis waarvan uw bankier uw risicoprofiel kan bepalen: van (heel)defensief (u wilt zo goed als geen risico nemen en u kiest voor zekerheid) tot (heel) dynamisch (u wilt een zo hoog mogelijke opbrengst en bent bereid daar risico's voor te nemen. U zult dan ook niet terugschrikken voor een belegging in aandelen).

Uw bankier moet rekening houden met uw risicoprofiel als hij u adviseert. Hij moet dan ook producten voorstellen die passen bij uw profiel en mag niet meer (zoals vroeger wel gebeurde) producten voorstellen enkel omdat die voor de bank het meest opbrachten. Als u een defensieve belegger bent, zal hij u altijd producten met kapitaalgarantie moeten voorstellen. Tenzij u uiteraard zelf het initiatief neemt om in een iets risicovoller product te beleggen.

Voor de verzekeraars

Momenteel bestaat dit principe van risicoprofielen niet voor de verzekeraars. Dat kunnen problemen van komen. Want veronderstel dat u een defensieve belegger bent. Niets weerhield de verzekeraar/makelaar tot dusver om u een levensverzekering van het type 'tak23' voor te stellen, waarvan de premies belegd worden in een beleggingsfonds, nl. een geheel van aandelen, obligaties vastgoed en andere effecten. Uw kapitaal zal dan fluctueren naargelang het gekozen fondsen u loopt zelfs het risico het te verliezen. Een levensverzekering van het type 'tak 21' zou dan veel beter bij uw profiel passen, want dit product heeft 2 voordelen die u als defensieve belegger belangrijk vindt: een vaste opbrengst en een kapitaalsgarantie.

NIEUW Een wet werd goedgekeurd om de verplichting tot het maken van een risicoprofiel uit te breiden tot de verzekeraars/makelaars. De verzekeraars zullen dus procedures moeten opstarten om deze risicoprofielen op te maken. Banken die ook verzekeringsproducten aanbieden zullen hun eigen profielen die ze al opgemaakt hebben voor hun bankproducten kunnen gebruiken.

De uitvoeringsbesluiten van de nieuwe wet zijn er nog niet, maar het is de bedoeling dat de nieuwe regeling vanaf januari 2014 in werking treden.

De MIFID (Markets in Financial Instruments Directive) is een Europese Richtlijn die in werking getreden is in 2007 in de hele Europese Unie en dus ook in België. Eén van de belangrijkste doelstellingen van deze richtlijn is de wetgeving in verband met beleggingen te harmoniseren in alle lidstaten van de EU. Hiermee wordt vooral beoogd de belegger te beschermen en de informatie over de beleggingsproducten van de bank transparanter te maken. De Europese wetgever legt de banken op om, wanneer zij u over bepaalde beleggingsproducten adviseren, rekening te houden met uw financiële situatie, uw ervaring met beleggen, de doelstellingen die u met uw beleggingen wilt bereiken en uw houding tegenover het nemen van risico.Als klant moet u een vragenlijst beantwoorden op basis waarvan uw bankier uw risicoprofiel kan bepalen: van (heel)defensief (u wilt zo goed als geen risico nemen en u kiest voor zekerheid) tot (heel) dynamisch (u wilt een zo hoog mogelijke opbrengst en bent bereid daar risico's voor te nemen. U zult dan ook niet terugschrikken voor een belegging in aandelen).Uw bankier moet rekening houden met uw risicoprofiel als hij u adviseert. Hij moet dan ook producten voorstellen die passen bij uw profiel en mag niet meer (zoals vroeger wel gebeurde) producten voorstellen enkel omdat die voor de bank het meest opbrachten. Als u een defensieve belegger bent, zal hij u altijd producten met kapitaalgarantie moeten voorstellen. Tenzij u uiteraard zelf het initiatief neemt om in een iets risicovoller product te beleggen.Momenteel bestaat dit principe van risicoprofielen niet voor de verzekeraars. Dat kunnen problemen van komen. Want veronderstel dat u een defensieve belegger bent. Niets weerhield de verzekeraar/makelaar tot dusver om u een levensverzekering van het type 'tak23' voor te stellen, waarvan de premies belegd worden in een beleggingsfonds, nl. een geheel van aandelen, obligaties vastgoed en andere effecten. Uw kapitaal zal dan fluctueren naargelang het gekozen fondsen u loopt zelfs het risico het te verliezen. Een levensverzekering van het type 'tak 21' zou dan veel beter bij uw profiel passen, want dit product heeft 2 voordelen die u als defensieve belegger belangrijk vindt: een vaste opbrengst en een kapitaalsgarantie.NIEUW Een wet werd goedgekeurd om de verplichting tot het maken van een risicoprofiel uit te breiden tot de verzekeraars/makelaars. De verzekeraars zullen dus procedures moeten opstarten om deze risicoprofielen op te maken. Banken die ook verzekeringsproducten aanbieden zullen hun eigen profielen die ze al opgemaakt hebben voor hun bankproducten kunnen gebruiken.De uitvoeringsbesluiten van de nieuwe wet zijn er nog niet, maar het is de bedoeling dat de nieuwe regeling vanaf januari 2014 in werking treden.