Het percentage ligt bijna even hoog als in 2020, toen 14,6 procent van de werknemers aangaf gepest te zijn op het werk. In 2019 lag dat aantal met 18,8 procent nog wel een stuk hoger. De preventiedienst benadrukt dat het belangrijk blijft om te streven naar nultolerantie.

Opvallend meer mannen geven aan dat ze het afgelopen jaar geconfronteerd werden met pesterijen op het werk (17,9 procent), in vergelijking met vrouwelijke medewerkers (11,3 procent). Een concrete reden daarvoor is er volgens Liantis niet. Voor het eerst worden ook leidinggevenden even vaak slachtoffer van pestgedrag als niet-leidinggevenden.

Het percentage ligt bijna even hoog als in 2020, toen 14,6 procent van de werknemers aangaf gepest te zijn op het werk. In 2019 lag dat aantal met 18,8 procent nog wel een stuk hoger. De preventiedienst benadrukt dat het belangrijk blijft om te streven naar nultolerantie. Opvallend meer mannen geven aan dat ze het afgelopen jaar geconfronteerd werden met pesterijen op het werk (17,9 procent), in vergelijking met vrouwelijke medewerkers (11,3 procent). Een concrete reden daarvoor is er volgens Liantis niet. Voor het eerst worden ook leidinggevenden even vaak slachtoffer van pestgedrag als niet-leidinggevenden.