1. Moet het altijd op papier?

"Ik leende 2.500 euro aan een vriend. In een sms'je ging hij akkoord om de som terug te betalen. Maar hij zegt nu dat dit geen echt bewijs is."
...

"Ik leende 2.500 euro aan een vriend. In een sms'je ging hij akkoord om de som terug te betalen. Maar hij zegt nu dat dit geen echt bewijs is."Vandaag heb je een geschreven overeenkomst nodig als je het bestaan van een leenovereenkomst met een waarde van meer dan 375 euro wil bewijzen. De nieuwe wet verhoogt de grens tot 3.500 euro. Een mail of een sms zullen dan in jouw geval volstaan. Voor contracten boven de 3.500 euro blijft ook in de toekomst een geschrift nodig. Dat hoeft niet op papier, het mag ook op een andere duurzame drager, bv. een overeenkomst die op pc wordt ondertekend. Maar een sms zal boven de 3.500 euro onvoldoende blijven als bewijs."Ik kocht een tweedehands elektrische fiets van een buur. Er werd een contractje gemaakt, ik haalde de fiets af en betaalde 800 euro cash. Nu zegt de verkoper dat ik niet betaald heb."Zowel onder de vroegere als onder de nieuwe wet moet wie iets beweert dat bewijzen. De verkoper moet bewijzen dat hij jou een elektrische fiets verkocht en dat je hem 800 euro moet betalen. Als jij dan beweert dat je die som betaald hebt, moet jij dit op jouw beurt aantonen. Heb je geen kwijting, dan riskeer je aan het kortste eind te trekken. Maar onder de nieuwe wet kan de rechter de bewijslast wel omdraaien bij 'buitengewone omstandigheden'. Stel dat jij de kwijting vergeten bent bij de verkoper en je kan dit hard maken, dan kan de rechter vermoeden dat de verkoper een bewijsstuk achterhoudt en de bewijslast omdraaien. Een ander voorbeeld: je haalt cash geld uit een automaat. Het geld is van je rekening, maar de biljetten kwamen niet uit de automaat. Vandaag ligt de bewijslast bij jou. Onder de nieuwe wet kan de rechter de bewijslast bij de bank leggen."Mijn aannemer stuurde een factuur waar ik het niet mee eens ben. Ik heb die dan ook verticaal geklasseerd. Volgens hem moet ik betalen omdat ik de factuur niet heb betwist."Als een ondernemer het niet eens is met een factuur, moet hij ze betwisten. Zo niet wordt hij geacht de factuur te aanvaarden en moet hij ze betalen. Maar voor een particulier geldt dit niet. Het is niet omdat je niet reageert, dat je automatisch akkoord gaat, oordelen de meeste rechters tot nog toe. Nu staat het ook duidelijk in de nieuwe wet: "Het gebrek aan betwisting van de factuur kan in principe niet worden beschouwd als een aanvaarding, behalve als er nog andere omstandigheden zijn die op een aanvaarding wijzen." Maar om elke discussie te vermijden, betwist je ook onder de nieuwe wet de factuur best met een aangetekende brief."Mijn aannemer mailde dat hij mij een korting zou geven van 5.000 euro. Nu zegt hij dat die mail niet telt en rekent hij de volle prijs aan."Als je als particulier zaken doet met een ondernemer dan kan je - vandaag en in de toekomst - ook voor contracten boven de 3.500 euro het bewijs van wat is overeengekomen leveren met alle middelen van recht, dus ook mails, getuigen, enz. Voor jou telt de mail dus als bewijs, voor de ondernemer zelf niet.