De huurprijzen worden geïndexeerd op basis van de gezondheidsindex. De gezondheidsindex verschilt van de gewone index, in die zin dat er geen rekening gehouden wordt met bepaalde producten zoals tabakswaren, bepaalde motorbrandstoffen en alcoholische dranken.

Deze manier van indexeren geldt niet enkel voor de huurovereenkomsten die onder de Woninghuurwet vallen (als de huurder zijn hoofdverblijfplaats heeft in het verhuurde goed), maar ook voor de huurovereenkomsten onder het 'gemeen huurrecht': voor tweede verblijven, garages, enz. Enkel de pachtovereenkomsten vallen niet onder deze regel.

Nieuwe indexkorf

Een aantal producten werden uit de indexkorf gehaald: dvd-spelers, reisgidsen, cd's. Andere werden eraan toegevoegd: blu-rayspelers, parking, carwash.

Vandaar dat er nu een nieuw referentiesysteem is, "indexbasis 2013 = 100".

Het is wel zo dat, welk referentiesysteem men ook gebruikt, de uitkomst van de indexatieberekening dezelfde zal zijn. De verhouding tussen de indexen van de verschillende maanden is immers dezelfde in alle basissen.

Maar voor de huurovereenkomsten die vanaf nu worden afgesloten wordt toch aangeraden het indexcijfer op basis 2013 te gebruiken.

Ter herinnering: de formule

De huurprijs mag elk jaar geïndexeerd worden op de verjaardag van de inwerkingtreding van de huurovereenkomst, op volgende manier:

Basishuurprijs x nieuwe index / Basisindex

WEETJE: Het recentste gezondheidsindexcijfer kunt u vernemen via het automatisch antwoordapparaat op het nummer 02 277 56 40.

Bron: Eigenaarsmagazine, maart 2014

Meer info ivm indexatie van de huurprijs: www.belgium.be.

De huurprijzen worden geïndexeerd op basis van de gezondheidsindex. De gezondheidsindex verschilt van de gewone index, in die zin dat er geen rekening gehouden wordt met bepaalde producten zoals tabakswaren, bepaalde motorbrandstoffen en alcoholische dranken.Deze manier van indexeren geldt niet enkel voor de huurovereenkomsten die onder de Woninghuurwet vallen (als de huurder zijn hoofdverblijfplaats heeft in het verhuurde goed), maar ook voor de huurovereenkomsten onder het 'gemeen huurrecht': voor tweede verblijven, garages, enz. Enkel de pachtovereenkomsten vallen niet onder deze regel. Een aantal producten werden uit de indexkorf gehaald: dvd-spelers, reisgidsen, cd's. Andere werden eraan toegevoegd: blu-rayspelers, parking, carwash.Vandaar dat er nu een nieuw referentiesysteem is, "indexbasis 2013 = 100".Het is wel zo dat, welk referentiesysteem men ook gebruikt, de uitkomst van de indexatieberekening dezelfde zal zijn. De verhouding tussen de indexen van de verschillende maanden is immers dezelfde in alle basissen.Maar voor de huurovereenkomsten die vanaf nu worden afgesloten wordt toch aangeraden het indexcijfer op basis 2013 te gebruiken.De huurprijs mag elk jaar geïndexeerd worden op de verjaardag van de inwerkingtreding van de huurovereenkomst, op volgende manier:Basishuurprijs x nieuwe index / BasisindexWEETJE: Het recentste gezondheidsindexcijfer kunt u vernemen via het automatisch antwoordapparaat op het nummer 02 277 56 40.Bron: Eigenaarsmagazine, maart 2014Meer info ivm indexatie van de huurprijs: www.belgium.be.