Wanneer heb je een bedenktijd?

De regel. In principe kan je niet terugkomen op een koop. Gekocht is gekocht.

De uitzondering. Koop je het product niet rechtstreeks bij een onderneming maar bijvoorbeeld op een beurs, op het werk of aan de deur, of gaat het om een verkoop op afstand (via het internet, de telefoon of een postorderbedrijf), dan kan je je koop wél annuleren binnen een welbepaalde termijn. Maar hoed je voor de uitzonderingen op de uitzondering! Je hebt geen bedenktermijn bij een aankoop buiten de lokalen van een onderneming in geval van

  • een overeenkomst over de constructie van een nieuw gebouw of een ingrijpende verbouwing aan een bestaand gebouw
  • de koop/verkoop van goederen die snel bderven
  • een contract over een abonnement op een krant, magazine,.

Je hebt geen bedenktermijn bij een verkoop op afstand: via internet, telefoon, postoderbedrijf,... in geval van:

  • Koop/verkoop van goederen die snel bederven
  • de levering van verzegelde goederen die om hygiënische og gezondheidsredenen niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan u de verzegeling verbroken hebt
  • de levering van verzegelde audio- en videopnamen en verzegelde computersoftware waarvan u de verzegeling verbroken hebt.

Hoelang kan je je bedenken?

14 dagen

Het Wetboek Economisch Recht bepaalt dat je voortaan 14 kalenderdagen bedenktijd hebt (vroeger was dat 7 werkdagen bij een verkoop aan de deur en 14 kalenderdagen bij een verkoop op afstand). Bij dienstenovereenkomsten begint deze termijn te lopen de dag waarop de overeenkomst wordt gesloten. Bij verkoopovereenkomsten start de termijn meestal de dag waarop je de goederen geleverd krijgt. De termijn verstrijkt 14 dagen na die datum.

VOORBEELD. Op 1 september 2014 koop je schoenen via het internet. Die worden op 7 september 2014 geleverd. Dan heb je tot en met 21 september 2014 de tijd om je koop te annuleren.

12 maanden

Maar heeft de verkoper je niet duidelijk geïnformeerd over je verzakingsrecht (het feit dat je 14 dagen bedenktijd hebt), dan krijg je een bijkomende bedenktijd van 12 maanden (vroeger was dat 3 maanden) na het einde van de oorspronkelijke bedenktermijn.

Hoe herroep je je koop?

Voortaan moet de verkoper een standaardformulier ter beschikking stellen voor wie gebruik wil maken van het verzakingsrecht. Je kan ook zelf een verklaring opstellen. Zorg dan wel dat daaruit duidelijk blijkt dat je de overeenkomst herroept. Stuur deze verklaring per aangetekende brief naar de verkoper.

Bij sommige bedrijven kan je je aankoop via elektronische weg (website) herroepen. Tip: zorg er wel voor dat je binnen de bedenktijd een bevestiging ontvangt. Krijg je die niet op tijd, stuur de herroeping dan ook nog eens via een aangetekende brief.

De regel. In principe kan je niet terugkomen op een koop. Gekocht is gekocht.De uitzondering. Koop je het product niet rechtstreeks bij een onderneming maar bijvoorbeeld op een beurs, op het werk of aan de deur, of gaat het om een verkoop op afstand (via het internet, de telefoon of een postorderbedrijf), dan kan je je koop wél annuleren binnen een welbepaalde termijn. Maar hoed je voor de uitzonderingen op de uitzondering! Je hebt geen bedenktermijn bij een aankoop buiten de lokalen van een onderneming in geval van Je hebt geen bedenktermijn bij een verkoop op afstand: via internet, telefoon, postoderbedrijf,... in geval van:14 dagenHet Wetboek Economisch Recht bepaalt dat je voortaan 14 kalenderdagen bedenktijd hebt (vroeger was dat 7 werkdagen bij een verkoop aan de deur en 14 kalenderdagen bij een verkoop op afstand). Bij dienstenovereenkomsten begint deze termijn te lopen de dag waarop de overeenkomst wordt gesloten. Bij verkoopovereenkomsten start de termijn meestal de dag waarop je de goederen geleverd krijgt. De termijn verstrijkt 14 dagen na die datum.VOORBEELD. Op 1 september 2014 koop je schoenen via het internet. Die worden op 7 september 2014 geleverd. Dan heb je tot en met 21 september 2014 de tijd om je koop te annuleren.12 maandenMaar heeft de verkoper je niet duidelijk geïnformeerd over je verzakingsrecht (het feit dat je 14 dagen bedenktijd hebt), dan krijg je een bijkomende bedenktijd van 12 maanden (vroeger was dat 3 maanden) na het einde van de oorspronkelijke bedenktermijn.Voortaan moet de verkoper een standaardformulier ter beschikking stellen voor wie gebruik wil maken van het verzakingsrecht. Je kan ook zelf een verklaring opstellen. Zorg dan wel dat daaruit duidelijk blijkt dat je de overeenkomst herroept. Stuur deze verklaring per aangetekende brief naar de verkoper.Bij sommige bedrijven kan je je aankoop via elektronische weg (website) herroepen. Tip: zorg er wel voor dat je binnen de bedenktijd een bevestiging ontvangt. Krijg je die niet op tijd, stuur de herroeping dan ook nog eens via een aangetekende brief.