"Jaren geleden heb ik een som geld aan mijn dochter geleend, met een kleine rente. Ze heeft een deel van het geld terugbetaald, maar niet alles. Zelf heb ik het niet meer nodig. Daarom zou ik haar het resterende gedeelte willen kwijtschelden. Is dat nu een schenking geworden? Moet zij daar schenkingsrechten op betalen?"Dit vroeg een lezer ons.

In de praktijk gebeurt het vaak dat ouders na verloop van tijd (een deel van) een lening aan hun kinderen kwijtschelden. U zet dit het best op papier, zodat er later geen discussie kan ontstaan over of er nog een lening is, of niet. Dit is belangrijk tegenover de fiscus, om te vermijden dat er later successierechten op betaald zouden moeten worden.

Als het nog een lening zou zijn op het moment dat u overlijdt, zit het geld namelijk in uw vermogen en dan moeten uw erfgenamen er successierechten op betalen. Het is ook belangrijk tegenover uw andere kinderen-erfgenamen, als u die zou hebben. U kunt de kwijtschelding doen zoals een bankgift, via twee aangetekende brieven of één bewijsdocument.

Een lening - met of zonder rente - kwijtschelden komt inderdaad neer op een schenking. Het voordeel is dat u het geld pas schenkt als u het niet meer nodig hebt. Een nadeel is dat de driejarige termijn pas begint te lopen vanaf de kwijtschelding (of vanaf de datum waarop u die kunt bewijzen), niet vanaf het begin van de lening. U moet dus minstens nog drie jaar in leven blijven, zoniet zal uw dochter successierechten betalen op het bedrag van de schenking.

U kunt er natuurlijk ook voor kiezen om het bewijs van de kwijtschelding te laten registreren en er onmiddellijk 3% registratierechten op te betalen. Op die manier is alles fiscaal afgehandeld.

"Jaren geleden heb ik een som geld aan mijn dochter geleend, met een kleine rente. Ze heeft een deel van het geld terugbetaald, maar niet alles. Zelf heb ik het niet meer nodig. Daarom zou ik haar het resterende gedeelte willen kwijtschelden. Is dat nu een schenking geworden? Moet zij daar schenkingsrechten op betalen?"Dit vroeg een lezer ons.In de praktijk gebeurt het vaak dat ouders na verloop van tijd (een deel van) een lening aan hun kinderen kwijtschelden. U zet dit het best op papier, zodat er later geen discussie kan ontstaan over of er nog een lening is, of niet. Dit is belangrijk tegenover de fiscus, om te vermijden dat er later successierechten op betaald zouden moeten worden. Als het nog een lening zou zijn op het moment dat u overlijdt, zit het geld namelijk in uw vermogen en dan moeten uw erfgenamen er successierechten op betalen. Het is ook belangrijk tegenover uw andere kinderen-erfgenamen, als u die zou hebben. U kunt de kwijtschelding doen zoals een bankgift, via twee aangetekende brieven of één bewijsdocument. Een lening - met of zonder rente - kwijtschelden komt inderdaad neer op een schenking. Het voordeel is dat u het geld pas schenkt als u het niet meer nodig hebt. Een nadeel is dat de driejarige termijn pas begint te lopen vanaf de kwijtschelding (of vanaf de datum waarop u die kunt bewijzen), niet vanaf het begin van de lening. U moet dus minstens nog drie jaar in leven blijven, zoniet zal uw dochter successierechten betalen op het bedrag van de schenking. U kunt er natuurlijk ook voor kiezen om het bewijs van de kwijtschelding te laten registreren en er onmiddellijk 3% registratierechten op te betalen. Op die manier is alles fiscaal afgehandeld.