In januari 2017 lag het aantal hypothecaire kredietovereenkomsten 26% hoger dan in januari 2016, meldt Febelfin, de Belgische federatie van de financiële sector. In 2016 verstrekte BNP Paribas Fortis 27% meer kredieten voor nieuwbouw, aankoop en renovatie aan vijfenvijftigplussers dan het jaar voordien. Het gaat hier om babyboomers van wie de eigen woning is afbetaald en die wat middelen opzij hebben staan voor een investering. Ze lenen meestal op tien jaar. Dezelfde trend zien we bij KBC: het aandeel kredietnemers ouder dan 55 jaar steeg aanzienlijk, zowel verbouwers als vastgoedbeleggers. Toch werd in 2016 maar 1,6% van de nieuwe contracten voor een hypothecair krediet afgesloten door 65-plussers (bron: statistieken NBB).
...

In januari 2017 lag het aantal hypothecaire kredietovereenkomsten 26% hoger dan in januari 2016, meldt Febelfin, de Belgische federatie van de financiële sector. In 2016 verstrekte BNP Paribas Fortis 27% meer kredieten voor nieuwbouw, aankoop en renovatie aan vijfenvijftigplussers dan het jaar voordien. Het gaat hier om babyboomers van wie de eigen woning is afbetaald en die wat middelen opzij hebben staan voor een investering. Ze lenen meestal op tien jaar. Dezelfde trend zien we bij KBC: het aandeel kredietnemers ouder dan 55 jaar steeg aanzienlijk, zowel verbouwers als vastgoedbeleggers. Toch werd in 2016 maar 1,6% van de nieuwe contracten voor een hypothecair krediet afgesloten door 65-plussers (bron: statistieken NBB)."Er bestaat geen algemene richtlijn die bepaalt op welke leeftijd een hypothecair krediet moet terugbetaald zijn", zegt Wien De Geyter, secretaris-generaal van Febelfin. "Iedere kredietgever voert zijn eigen kredietbeleid." Het heeft dus zeker zin je bij verschillende banken te informeren. KBC en ING bijvoorbeeld, zeggen geen maximumleeftijd te hanteren waarop het krediet terugbetaald moet zijn en evenmin een maximumleeftijd om een krediet aan te gaan. Elke kredietaanvraag wordt individueel bekeken. De modaliteiten van het krediet (bedrag, looptijd, kredietvorm, waarborg,...) en de beslissing om een krediet toe te kennen, hangen af van veel parameters, waarvan de mogelijkheid om terug te betalen de belangrijkste is.Omdat het vermogen om terug te betalen vanaf de pensionering lager ligt - ook al is er een aanvullend pensioen -, leggen sommige banken de uiterste datum van de terugbetaling op 65 jaar. Dat is bijvoorbeeld het geval bij BNP Paribas Fortis. Sinds april 2017 is er bij deze bank ook een kortere minimumlooptijd mogelijk: vanaf 13 maanden in plaats van minimum 24 maanden, maar in elk geval moet het krediet terugbetaald zijn op 65 jaar. Bij Belfius is een hypothecair krediet mogelijk als de eindvervaldag de leeftijd van 75 jaar niet overschrijdt en er voldoende terugbetalingsmogelijkheid (inkomsten uit pensioen, huur,...) is gedurende de hele looptijd van het krediet.Is iemand een lening weigeren omwille van zijn/haar leeftijd leeftijdsdiscriminatie? Wien De Geyter: "Een weigering op basis van de leeftijd alleen kan niet, maar het zal de facto voor mensen op hogere leeftijd om andere redenen moeilijk zijn om een hypothecair krediet af te sluiten, bijvoorbeeld omwille van de inkomensvoorwaarden. Gepensioneerden beschikken vaak over beperktere inkomsten. De kredietgever mag maar een krediet verstrekken als hij er op basis van de gekende informatie vanuit kan gaan dat de kredietnemer het krediet kan terugbetalen. Er zijn ook beperkingen wat de duur betreft. Zo kan je niet verwachten dat iemand van 80 nog een (langlopend) krediet op 20 jaar kan aangaan. En dan is er nog de schuldsaldoverzekering: de kredietgever wil zich indekken tegen niet-betaling via een schuldsaldoverzekering, wat moeilijker realiseerbaar is voor mensen op hogere leeftijd."De drie gewesten hebben elk een woningfonds waar mensen die aan de inkomensvoorwaarden voldoen een sociale lening kunnen aanvragen. Onlangs kreeg de Vlaamse ombudsman, Bart Weekers, een klacht van een 82-jarige dame die rekende op een sociale lening van ? 80.000 voor een renovatie. Het Vlaams Woningfonds wees erop dat zulke leningen volledig terugbetaald moeten zijn op je 70ste (ook in Brussel geldt 70 jaar, in Wallonië 76). De dame klopte bij de ombudsman aan omdat ze vond dat ze werd gediscrimineerd op basis van haar leeftijd.Vlaams ombudsman Bart Weekers: "Niet elk verschil in aanpak is sowieso discriminatie. Denk aan het voordelige tarief voor senioren op bus en tram, dat is geen leeftijdsdiscriminatie. Bij het lenen van grote bedragen na 70 speelt toch vooral de kredietwaardigheid. Een zeventigplusser, zoals deze dame, heeft nu eenmaal haar levensverwachting tegen. Een ander argument is dat deze sociale leningen eerder bedoeld zijn voor woonbehoeftige gezinnen en alleenstaanden. In Vlaanderen kan je na 65 een beroep doen op een premie om je woning aan te passen." Marc Bertrand, de ombudsman voor het Waals gewest en de Federatie Wallonië-Brussel, treedt zijn Vlaamse collega bij. Deze dame van 82 jaar wordt inderdaad op een andere manier behandeld, maar dit is gerechtvaardigd door het doel dat wordt nagestreefd: de terugbetaling van de lening waarborgen. Het is niet onredelijk dat men er voor een dame van deze leeftijd vanuit gaat dat ze de lening niet zal kunnen terugbetalen.