Vakbonden en werkgevers maakten onlangs een ontwerpakkoord over hogere minimumlonen, flexibele overuren en de eindeloopbaan. Ze moeten later nog met hun ontwerpakkoord naar de regering en hun achterban. Wat het einde van de loopbaan betreft, werd overeengekomen dat de minimumleeftijd om met brugpensioen te gaan op 60 jaar blijft (tenzij uitzonderingen). Maar op het vlak van de landingsbanen is er wel nieuws: werknemers zullen vanaf 55 jaar één vijfde of de helft minder kunnen werken. Maar was dat al niet zo?

Recht en uitkering

Inderdaad, ook vandaag kan je een landingsbaan nemen op 55 jaar. Dat recht heb je. Je kan halftijds gaan werken of vier vijfde en dat tot aan je pensioen. Maar je krijgt daar in principe geen uitkering van de RVA voor. Die krijg je maar op je 60ste. En net het krijgen van die uitkering is ook de voorwaarde om de niet gewerkte dagen te laten meetellen voor je pensioen. Er bestond wel een CAO (nr.137) voor de periode 2019-2020, met uitzonderingen voor werknemers met een lange loopbaan (35 jaar), zwaar beroep of uit een onderneming in moeilijkheden of herstructurering: de landingsbaan 4/5 vanaf 55 jaar met uitkeringen en de landingsbaan 1/2 vanaf 57 jaar met uitkering) maar die uitzonderingen liepen af op 31 december 2020. Sinds 1 januari 2021 is de voorwaarde om een RVA-uitkering te krijgen bij je landingsbaan dus sowieso 60 jaar.

De vakbonden zetten onder meer in op de landingsbanen omdat die ervoor zorgen dat mensen langer aan de slag kunnen blijven en het toch wat rustiger aan te doen. In het akkoord dat ze bereikten met de werkgevers is opgenomen dat werknemers vanaf 55 jaar een halftijdse of 4/5 landingsbaan zullen kunnen nemen, met uitkering, als ze voldoen aan deze voorwaarden: een lange loopbaan hebben (35 jaar), een zwaar beroep hebben uitgeoefend of werken voor een bedrijf in moeilijkheden of herstructurering.

Wie niet aan 35 loopbaanjaren komt, maar wel minstens 25 jaren als loontrekkende op de teller heeft staan (en ook voldoet aan de andere voorwaarden) kan nog altijd een landingsbaan nemen vanaf 55 jaar, maar moet wachten op een uitkering tot 60 jaar.

De voorwaarden vind je terug op de website van de RVA: www.rva.be, Burger, tijdskrediet, landingsbaan

Vakbonden en werkgevers maakten onlangs een ontwerpakkoord over hogere minimumlonen, flexibele overuren en de eindeloopbaan. Ze moeten later nog met hun ontwerpakkoord naar de regering en hun achterban. Wat het einde van de loopbaan betreft, werd overeengekomen dat de minimumleeftijd om met brugpensioen te gaan op 60 jaar blijft (tenzij uitzonderingen). Maar op het vlak van de landingsbanen is er wel nieuws: werknemers zullen vanaf 55 jaar één vijfde of de helft minder kunnen werken. Maar was dat al niet zo? Inderdaad, ook vandaag kan je een landingsbaan nemen op 55 jaar. Dat recht heb je. Je kan halftijds gaan werken of vier vijfde en dat tot aan je pensioen. Maar je krijgt daar in principe geen uitkering van de RVA voor. Die krijg je maar op je 60ste. En net het krijgen van die uitkering is ook de voorwaarde om de niet gewerkte dagen te laten meetellen voor je pensioen. Er bestond wel een CAO (nr.137) voor de periode 2019-2020, met uitzonderingen voor werknemers met een lange loopbaan (35 jaar), zwaar beroep of uit een onderneming in moeilijkheden of herstructurering: de landingsbaan 4/5 vanaf 55 jaar met uitkeringen en de landingsbaan 1/2 vanaf 57 jaar met uitkering) maar die uitzonderingen liepen af op 31 december 2020. Sinds 1 januari 2021 is de voorwaarde om een RVA-uitkering te krijgen bij je landingsbaan dus sowieso 60 jaar. De vakbonden zetten onder meer in op de landingsbanen omdat die ervoor zorgen dat mensen langer aan de slag kunnen blijven en het toch wat rustiger aan te doen. In het akkoord dat ze bereikten met de werkgevers is opgenomen dat werknemers vanaf 55 jaar een halftijdse of 4/5 landingsbaan zullen kunnen nemen, met uitkering, als ze voldoen aan deze voorwaarden: een lange loopbaan hebben (35 jaar), een zwaar beroep hebben uitgeoefend of werken voor een bedrijf in moeilijkheden of herstructurering. Wie niet aan 35 loopbaanjaren komt, maar wel minstens 25 jaren als loontrekkende op de teller heeft staan (en ook voldoet aan de andere voorwaarden) kan nog altijd een landingsbaan nemen vanaf 55 jaar, maar moet wachten op een uitkering tot 60 jaar. De voorwaarden vind je terug op de website van de RVA: www.rva.be, Burger, tijdskrediet, landingsbaan