Een erfenis waarbij alle goederen zich in België bevinden is soms al een kluwen, als er goederen in het buitenland liggen was het helemaal ingewikkeld.

Erfrecht

Het komt erop aan te weten welk erfrecht moet toegepast worden op de erfenis: dat van het land waar de overledene woont, of dat van het land waar het goed ligt. Dat is belangrijk om te bepalen wie de erfgenamen zijn en hoe/wat zij erven.

Woon je in België, maar heb je bijvoorbeeld een huis in Spanje, dan verliep de afwikkeling van de erfenis als volgt:

  • voor roerende goederen zegt het Belgisch recht dat de erfenis valt onder het recht van het land waar de persoon overlijdt (België dus)
  • voor onroerende goederen valt de erfenis onder het recht van de plaats waar het goed gelegen is (Spanje in dit geval). Maar het Spaanse recht verwijst terug naar het Belgisch erfrecht.

Woon je in België en heb je een huis in Frankrijk, dan wordt het Frans recht toegepast.

Ingewikkelde situaties dus... en niet altijd duidelijk welk recht van toepassing was.

Nieuw

De Europese Erfrechtverordening, die in werking treedt op 17 augustus, legt vast welke rechter bevoegd is bij een internationale erfenis en welk erfrecht hij moet toepassen.

Vanaf 17 augustus geldt sowieso het erfrecht van de plaats waar iemand woont op het moment dat hij overlijdt en dit voor de hele nalatenschap (dus geen opdeling roerend-onroerend). Als je in België woont, zal het Belgisch erfrecht van toepassing zijn op je je hele nalatenschap, dus ook op je buitenverblijf in Frankrijk, Spanje, of elders in Europa.

Uitzondering: de verordening geldt niet als je goed in Denemarken, Het Verenigd Koninkrijk of Ierland ligt.

Erfbelasting

De Erfrechtverordening gaat over het erfrecht (wie is erfgenaam en hoe/wat erft hij?), niet over de erfbelasting! Op een huis in Spanje bijvoorbeeld worden de Spaanse successierechten betaald. Het huis moet wel opgenomen worden in de Belgische aangifte voor successie (voor wie nog in België woont). Maar de Spaanse successierechten worden afgetrokken van het bedrag dat je hier zou betalen. Dat geldt niet voor geld op een Spaanse bankrekening. Daarop betalen erfgenamen twee keer erfbelasting.

Een erfenis waarbij alle goederen zich in België bevinden is soms al een kluwen, als er goederen in het buitenland liggen was het helemaal ingewikkeld.Het komt erop aan te weten welk erfrecht moet toegepast worden op de erfenis: dat van het land waar de overledene woont, of dat van het land waar het goed ligt. Dat is belangrijk om te bepalen wie de erfgenamen zijn en hoe/wat zij erven.Woon je in België, maar heb je bijvoorbeeld een huis in Spanje, dan verliep de afwikkeling van de erfenis als volgt:Woon je in België en heb je een huis in Frankrijk, dan wordt het Frans recht toegepast.Ingewikkelde situaties dus... en niet altijd duidelijk welk recht van toepassing was.De Europese Erfrechtverordening, die in werking treedt op 17 augustus, legt vast welke rechter bevoegd is bij een internationale erfenis en welk erfrecht hij moet toepassen.Vanaf 17 augustus geldt sowieso het erfrecht van de plaats waar iemand woont op het moment dat hij overlijdt en dit voor de hele nalatenschap (dus geen opdeling roerend-onroerend). Als je in België woont, zal het Belgisch erfrecht van toepassing zijn op je je hele nalatenschap, dus ook op je buitenverblijf in Frankrijk, Spanje, of elders in Europa.Uitzondering: de verordening geldt niet als je goed in Denemarken, Het Verenigd Koninkrijk of Ierland ligt.De Erfrechtverordening gaat over het erfrecht (wie is erfgenaam en hoe/wat erft hij?), niet over de erfbelasting! Op een huis in Spanje bijvoorbeeld worden de Spaanse successierechten betaald. Het huis moet wel opgenomen worden in de Belgische aangifte voor successie (voor wie nog in België woont). Maar de Spaanse successierechten worden afgetrokken van het bedrag dat je hier zou betalen. Dat geldt niet voor geld op een Spaanse bankrekening. Daarop betalen erfgenamen twee keer erfbelasting.