Elk jaar dat je werkt, bouw je een stukje van je werknemerspensioen op. Op het einde worden al deze stukjes samengeteld. De formule voor de pensioenberekening is voor elk jaar dat je gewerkt hebt:

60% x loon(plafond) x 1/45

Voor een volledig pensioen heb je nog altijd 45 jaar nodig. Kom je daar niet aan, dan zal je x/45 ontvangen. Maar je kan ook langer dan 45 jaar werken. De jaren dat je langer werkt tellen mee om een hoger pensioen te krijgen (dat is niet altijd zo geweest). Voor werknemers bestaat er dus geen maximumpensioen meer.

Nieuw loonplafond

Het jaarloon dat je verdiende wordt geherwaardeerd, maar ook begrensd. Het telt dus maar mee tot een bepaald bedrag. Vandaar dat de 'vervangingsratio' (in welke mate vervangt je pensioen je loon?) voor werknemers met een hoog loon een stuk lager ligt dan voor werknemers met een lager loon.

De loongrens steeg in 2021 met 2,38% tegenover 2020. Ook in 2022 komt er een stijging met 2,38%. Tegen 2024 zal de loongrens 9,86% hoger liggen dan in 2020.

Het bedrag voor 2022 ligt voorlopig op 64.176,39 euro, maar wordt pas in januari 2023 definitief vastgelegd omdat het dan aangepast wordt aan de evolutie van de gemiddelde gezondheidsindex. Voor 2021 ligt het bedrag recent definitief vast op 63.944,74 euro (het wettelijk pensioenplafond van 62.684,50 euro plus index).

Werknemers met een loon boven de loongrens zullen een hoger pensioen hebben doordat de loongrens verhoogt. Voor werknemers met een loon tot de loongrens maakt het geen verschil.

Impact op het aanvullend pensioen

In aanvullende pensioenplannen die het wettelijk loonplafond gebruiken als een parameter om de bijdragen of prestaties te berekenen, kan dit ertoe leiden dat de bijdragen en zelfs de verworven prestaties dalen. Dit kan zowel het geval zijn bij groepsverzekeringen met vaste bijdrage als groepsverzekeringen met vaste prestatie.Een pensioenplan kan bijvoorbeeld de volgende bijdragen voorzien: 3%S1+9%S2 = bijdrage. S1 is het loon tot de loongrens, S2 is het loon daarboven. Als de loongrens verhoogt, valt een groter stuk onder de 3% en een kleiner stuk onder de 9% en kom je een lagere bijdrage uit.

Elk jaar dat je werkt, bouw je een stukje van je werknemerspensioen op. Op het einde worden al deze stukjes samengeteld. De formule voor de pensioenberekening is voor elk jaar dat je gewerkt hebt:60% x loon(plafond) x 1/45Voor een volledig pensioen heb je nog altijd 45 jaar nodig. Kom je daar niet aan, dan zal je x/45 ontvangen. Maar je kan ook langer dan 45 jaar werken. De jaren dat je langer werkt tellen mee om een hoger pensioen te krijgen (dat is niet altijd zo geweest). Voor werknemers bestaat er dus geen maximumpensioen meer. Het jaarloon dat je verdiende wordt geherwaardeerd, maar ook begrensd. Het telt dus maar mee tot een bepaald bedrag. Vandaar dat de 'vervangingsratio' (in welke mate vervangt je pensioen je loon?) voor werknemers met een hoog loon een stuk lager ligt dan voor werknemers met een lager loon.De loongrens steeg in 2021 met 2,38% tegenover 2020. Ook in 2022 komt er een stijging met 2,38%. Tegen 2024 zal de loongrens 9,86% hoger liggen dan in 2020.Het bedrag voor 2022 ligt voorlopig op 64.176,39 euro, maar wordt pas in januari 2023 definitief vastgelegd omdat het dan aangepast wordt aan de evolutie van de gemiddelde gezondheidsindex. Voor 2021 ligt het bedrag recent definitief vast op 63.944,74 euro (het wettelijk pensioenplafond van 62.684,50 euro plus index).Werknemers met een loon boven de loongrens zullen een hoger pensioen hebben doordat de loongrens verhoogt. Voor werknemers met een loon tot de loongrens maakt het geen verschil.In aanvullende pensioenplannen die het wettelijk loonplafond gebruiken als een parameter om de bijdragen of prestaties te berekenen, kan dit ertoe leiden dat de bijdragen en zelfs de verworven prestaties dalen. Dit kan zowel het geval zijn bij groepsverzekeringen met vaste bijdrage als groepsverzekeringen met vaste prestatie.Een pensioenplan kan bijvoorbeeld de volgende bijdragen voorzien: 3%S1+9%S2 = bijdrage. S1 is het loon tot de loongrens, S2 is het loon daarboven. Als de loongrens verhoogt, valt een groter stuk onder de 3% en een kleiner stuk onder de 9% en kom je een lagere bijdrage uit.