Als u beiden eigenaar bent, kan één van u niet zonder de toestemming van de ander beslissen om het appartement te verkopen. Anderzijds kan in principe geen van de eigenaars verplicht worden in onverdeeldheid te blijven (art. 815 Burgerlijk Wetboek).

Verlaat één van beide eigenaars het appartement en is in de aankoopakte geen clausule van tontine of een beding van aanwas opgenomen, dan heeft de eigenaar die in het appartement blijft wonen, de volgende opties: ofwel verlaat ook hij (of zij) het appartement en verhuurt het. Daarvoor heeft hij het akkoord van de andere eigenaar nodig en deze heeft recht op de helft van de huurprijs. Ofwel blijft hij in het appartement wonen, maar dan loopt hij het risico eruit gezet te worden door de andere eigenaar, want deze kan niet verplicht worden in onverdeeldheid te blijven. Bovendien kan de andere eigenaar, al dan niet in afwachting van de verkoop, een vergoeding vragen voor de helft van de huurwaarde. Beide partijen kunnen ook overeenkomen de verdeling uit te stellen voor een periode van maximaal 5 jaar (maar die periode is hernieuwbaar).

Overlijdt een van beide eigenaars en bevat de aankoopakte geen clausule van tontine of een beding van aanwas, dan moet de langstlevende uiteraard rekening houden met eventuele erfgenamen van de overleden partner want ook zij kunnen niet verplicht worden in onverdeeldheid te blijven en ook zij hebben, al dan niet in afwachting van de verkoop, recht op een vergoeding voor de helft van de huurwaarde.

Bevat uw aankoopakte een clausule van tontine of een beding van aanwas, dan hebben de erfgenamen van de overleden partner geen recht op een vergoeding. De langstlevende partner wordt dan volledige eigenaar. In geval van overlijden van één van de partners biedt zo'n beding dus een goede bescherming. Als de partners uit elkaar gaan, kan het beding echter een probleem vormen, want beide partners moeten akkoord zijn om het op te zeggen.

Als u beiden eigenaar bent, kan één van u niet zonder de toestemming van de ander beslissen om het appartement te verkopen. Anderzijds kan in principe geen van de eigenaars verplicht worden in onverdeeldheid te blijven (art. 815 Burgerlijk Wetboek). Verlaat één van beide eigenaars het appartement en is in de aankoopakte geen clausule van tontine of een beding van aanwas opgenomen, dan heeft de eigenaar die in het appartement blijft wonen, de volgende opties: ofwel verlaat ook hij (of zij) het appartement en verhuurt het. Daarvoor heeft hij het akkoord van de andere eigenaar nodig en deze heeft recht op de helft van de huurprijs. Ofwel blijft hij in het appartement wonen, maar dan loopt hij het risico eruit gezet te worden door de andere eigenaar, want deze kan niet verplicht worden in onverdeeldheid te blijven. Bovendien kan de andere eigenaar, al dan niet in afwachting van de verkoop, een vergoeding vragen voor de helft van de huurwaarde. Beide partijen kunnen ook overeenkomen de verdeling uit te stellen voor een periode van maximaal 5 jaar (maar die periode is hernieuwbaar). Overlijdt een van beide eigenaars en bevat de aankoopakte geen clausule van tontine of een beding van aanwas, dan moet de langstlevende uiteraard rekening houden met eventuele erfgenamen van de overleden partner want ook zij kunnen niet verplicht worden in onverdeeldheid te blijven en ook zij hebben, al dan niet in afwachting van de verkoop, recht op een vergoeding voor de helft van de huurwaarde. Bevat uw aankoopakte een clausule van tontine of een beding van aanwas, dan hebben de erfgenamen van de overleden partner geen recht op een vergoeding. De langstlevende partner wordt dan volledige eigenaar. In geval van overlijden van één van de partners biedt zo'n beding dus een goede bescherming. Als de partners uit elkaar gaan, kan het beding echter een probleem vormen, want beide partners moeten akkoord zijn om het op te zeggen.