Sinds de oprichting van het Federaal voedselagentschap, meer dan 10 jaar geleden, is er in ons land heel wat verbeterd op het gebied van de voedselveiligheid. Alle schakels van de voedselketen worden nu grondig gecontroleerd en restauranthouders moeten een hele reeks hygiëneregels naleven die wettelijk zijn vastgelegd.

Toch kan er nog altijd iets fout lopen, zelfs in de beste restaurants. Zo raakten begin vorig jaar nog 63 gasten ziek na een diner in het Deense toprestaurant Noma, door culinaire bladen al meermaals uitgeroepen tot beste restaurant ter wereld. De gasten hadden een besmetting opgelopen met het Norovirus, dat diarree en braken veroorzaakt. De Deense voedselinspectie gaf Noma een officiële waarschuwing, omdat het restaurant niet genoeg voorzorgen had genomen.

Schadevergoeding

De kans is klein, maar dus niet denkbeeldig dat ook u ooit ziek wordt na een restaurantbezoek. Kunt u dan schadevergoeding eisen? Jazeker, want een restauranthouder gaat met zijn klanten een resultaatsverbintenis aan om gezond en onschadelijk eten op tafel te zetten. Als u dus een voedselvergiftiging of ander fysiek letsel aan uw bezoek overhoudt, is de restauranthouder aansprakelijk. U kunt bij hem een schade-eis indienen tot terugbetaling van de maaltijd en ook van de eventuele medische kosten en de schade die u opliep.

De bewijslast ligt bij de restauranthouder. U hoeft dus niet te bewijzen dat hij in de fout ging. Wel dat u er wel degelijk hebt gegeten, door middel van de rekening of via getuigen. Uw ziekte bewijst u door een medisch getuigschrift van de arts die u hebt geraadpleegd.

Niet voor meeneemgerechten

Volgens Gerrit Budts van Horeca Vlaanderen, zorgen de normen en controles in ons land voor een grote veiligheid voor de restaurantbezoeker: "In principe kan een voedselvergiftiging niet voorkomen, want de wetgeving die ieder restaurant moet naleven is zeer strikt. Maar 100 procent zekerheid bestaat niet. Zo kan een restauranthouder bijvoorbeeld via de leverancier een product ontvangen dat met een virus besmet is. Ook moet het gaan om voedsel dat ter plaatse is opgegeten. Neemt u bijvoorbeeld een stuk van de pizza die u hebt gegeten, mee naar huis en eet u dat pas later op, dan is het restaurant niet verantwoordelijk. Bij een klacht kan de restauranthouder ook het voedselagentschap contacteren om stalen te nemen in het restaurant. Zo kan worden nagegaan of er een het verband is met de ziekte van de klant."

Meldpunt

Bij het meldpunt het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (www.favv.be) kunt u ook terecht voor vragen en klachten. FAVV, Administratief centrum Kruidtuin, Food Safety Center, lokaal 08/818, Kruidtuinlaan 55, 1000 Brussel, tel. 0800 135 50 en meldpunt@favv.be. U kunt daar o.a. een klachtenformulier invullen. Het agentschap houdt zich enkel bezig met de voedselveiligheid, niet met een eventuele schadevergoeding.

Sinds de oprichting van het Federaal voedselagentschap, meer dan 10 jaar geleden, is er in ons land heel wat verbeterd op het gebied van de voedselveiligheid. Alle schakels van de voedselketen worden nu grondig gecontroleerd en restauranthouders moeten een hele reeks hygiëneregels naleven die wettelijk zijn vastgelegd.Toch kan er nog altijd iets fout lopen, zelfs in de beste restaurants. Zo raakten begin vorig jaar nog 63 gasten ziek na een diner in het Deense toprestaurant Noma, door culinaire bladen al meermaals uitgeroepen tot beste restaurant ter wereld. De gasten hadden een besmetting opgelopen met het Norovirus, dat diarree en braken veroorzaakt. De Deense voedselinspectie gaf Noma een officiële waarschuwing, omdat het restaurant niet genoeg voorzorgen had genomen.De kans is klein, maar dus niet denkbeeldig dat ook u ooit ziek wordt na een restaurantbezoek. Kunt u dan schadevergoeding eisen? Jazeker, want een restauranthouder gaat met zijn klanten een resultaatsverbintenis aan om gezond en onschadelijk eten op tafel te zetten. Als u dus een voedselvergiftiging of ander fysiek letsel aan uw bezoek overhoudt, is de restauranthouder aansprakelijk. U kunt bij hem een schade-eis indienen tot terugbetaling van de maaltijd en ook van de eventuele medische kosten en de schade die u opliep.De bewijslast ligt bij de restauranthouder. U hoeft dus niet te bewijzen dat hij in de fout ging. Wel dat u er wel degelijk hebt gegeten, door middel van de rekening of via getuigen. Uw ziekte bewijst u door een medisch getuigschrift van de arts die u hebt geraadpleegd.Volgens Gerrit Budts van Horeca Vlaanderen, zorgen de normen en controles in ons land voor een grote veiligheid voor de restaurantbezoeker: "In principe kan een voedselvergiftiging niet voorkomen, want de wetgeving die ieder restaurant moet naleven is zeer strikt. Maar 100 procent zekerheid bestaat niet. Zo kan een restauranthouder bijvoorbeeld via de leverancier een product ontvangen dat met een virus besmet is. Ook moet het gaan om voedsel dat ter plaatse is opgegeten. Neemt u bijvoorbeeld een stuk van de pizza die u hebt gegeten, mee naar huis en eet u dat pas later op, dan is het restaurant niet verantwoordelijk. Bij een klacht kan de restauranthouder ook het voedselagentschap contacteren om stalen te nemen in het restaurant. Zo kan worden nagegaan of er een het verband is met de ziekte van de klant."Bij het meldpunt het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (www.favv.be) kunt u ook terecht voor vragen en klachten. FAVV, Administratief centrum Kruidtuin, Food Safety Center, lokaal 08/818, Kruidtuinlaan 55, 1000 Brussel, tel. 0800 135 50 en meldpunt@favv.be. U kunt daar o.a. een klachtenformulier invullen. Het agentschap houdt zich enkel bezig met de voedselveiligheid, niet met een eventuele schadevergoeding.